• Project
 • Werkzaamheden
 • Documenten
 • FAQ
 • Schadeloket
 • Contact
 • Werkzaamheden en planning

  Laatst bijgewerkt op donderdag 8 juli 2021

  Naar verwachting wordt de nieuwe tramlijn in de zomer van 2024 in gebruik genomen. De tram krijgt dan een nummer, net als in de rest van het tramnet. Dit nummer is al bekend: lijn 25. De daadwerkelijke aanleg van de tramlijn vindt plaats in 2022 en 2023, gevolgd door een uitgebreide testperiode door zowel de aannemer als de vervoerder. Voorafgaand aan de bouw vinden in 2020 en 2021 voorbereidende werkzaamheden plaats. Denk hierbij aan het verleggen van kabels en leidingen en het bouwrijp maken van de grond.

  Overzichtsplanning

  Waar wordt gewerkt?

  Nu Binnenkort Planning
  Group Created with Sketch.

  Proefsleuven graven bij bushalte Uithoorn Centrum

  15 juli 2021 - 15 juli 2021

  We graven proefsleuven om te onderzoeken hoe dik de damwanden op die locatie zijn. Voetgangers, mindervaliden en mensen met een kinderwagen kunnen gewoon gebruik maken van de hellingbanen en de stoep. De proefsleuven sluiten we dezelfde dag weer.

  Graven watergang nabij Zijdelweg

  16 augustus 2021 - 27 augustus 2021

  Om het dempen van water nabij de Boerlagelaan te compenseren, verbreden we eerst de watergang tussen de busbaan en het voetpad langs de Tesselschadelaan (nabij de Zijdelweg). Wij verwachten dat omwonenden geluid- en trillingshinder ervaren van deze werkzaamheden tussen 07.00 en 19.00 uur. Voor weggebruikers geldt een versmalling van het fietspad, een om-en-om-regeling op de Zijdelweg en een snelheidsbeperking.

  Meer informatie in deze bewonersbrief >

  Dempen watergang nabij Boerlagelaan

  23 augustus 2021 - 3 september 2021

  Om een stroomvoorziening voor de tram aan te leggen dempen we een watergang nabij de Boerlagelaan. Wij verwachten dat omwonenden geluid- en trillingshinder ervaren van deze werkzaamheden tussen 07.00 en 19.00 uur. Weggebruikers krijgen te maken met bouwverkeer tussen de busbaan (busstation) en de werklocatie. Ter hoogte van de werkzaamheden stellen we een snelheidsbeperking in.

  Meer informatie in deze bewonersbrief >