Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English
Een foto van de huidige situatie nabij halte Centrum

Ingebruikname Uithoornlijn verschoven

Katja Torbijn | vrijdag 31 mei 2019
Katja

In eerdere nieuwsbrieven deelden we de verwachting dat de Uithoornlijn in 2022/2023 in gebruik genomen zou worden. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit niet haalbaar is. Hier zijn verschillende redenen voor. De bestemmingsplanprocedure in de gemeente Amstelveen duurt langer dan gedacht. Daarnaast moet er grond van derden worden aangekocht voor  de realisatie van de tramlijn. Aan- en verkoop van grond verloopt via verschillende procedures, het doorlopen hiervan kost tijd. Tot slot hebben we het projectmanagement overgedragen aan Metro en Tram. Dit is een afdeling binnen de gemeente Amsterdam die veel ervaring heeft met de realisatie van infraprojecten.

Metro en Tram verzorgt het projectmanagement van de Amstelveenlijn en zal ook voor de Uithoornlijn, namens de Vervoerregio, de aanbesteding en begeleiding van de aannemer op zich nemen. Als voorbereiding op de aanbesteding heeft Metro en Tram de planning verder uitgewerkt en is de verwachte ingebruikname van de Uithoornlijn bijgesteld naar zomer 2024.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

28 december 2019 | 20:53

Anoniem

Wow laatste anderhalf jaar enige nieuws over nieuwe naam, herinrichting bij halte, 2024 is wel erg optimistisch ingeschat. Krijgen we tenminste nog te horen wie de Tendernet aanbesteding heeft gewonnen en hoe het project gepland wordt? En wat is er opeens met halte thv Mac Donald’s gebeurd met P R?

Schrijf een reactie
0
+1
30 december 2019 | 10:14

Katja Torbijn | Projectteam Uithoornlijn

Beste,

Afgelopen anderhalf jaar stonden in het teken van o.a. de besluitvorming en de aanbesteding. Deze laatste heeft een doorlooptijd van circa een jaar, waarin aannemers zich aanmeldden als geïnteresseerde, we met vier aannemers diverse uitvoerige gesprekken voerden en deze aannemers hun inschrijving voorbereidden en indienden. De inschrijftermijn voor de aanbesteding sloot op 20 december jl. Wat nu volgt is het beoordelen van de inschrijvingen, gevolgd door een wettelijke rechtsbeschermingstermijn. We verwachten in maart bekend te kunnen maken welke aannemer de Uithoornlijn gaat realiseren. De aannemer is vervolgens verantwoordelijk voor een deel van het ontwerp en de uitvoering met bijbehorende planning. We verwachten dat de bouw in 2021 start, waarbij er in 2020 mogelijk wel voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden. Zodra er meer bekend is over de planning, delen we dit uiteraard hier op de website.

Over de halte bij de McDonalds kan ik het volgende vertellen: Voor de Uithoornlijn en de bepaling van haltelocaties van de Uithoornlijn is onder andere gekeken naar de bestaande vraag en aanbod voor openbaar vervoer. Ook infrastructuur, veiligheid en bijvoorbeeld vertraging voor de verschillende weggebruikers is meegenomen in deze afweging. Er is bekend dat het bedrijventerrein door de gemeente Amstelveen in de toekomst gerealiseerd wordt. Ook is bekend dat er in het bestemmingsplan ruimte is gereserveerd voor een haltevoorziening bij het bedrijventerrein. Er is gekozen om geen halte bij het bedrijventerrein binnen de scope van de Uithoornlijn te realiseren. Vanuit het bedrijventerrein is de verwachting dat het merendeel van de gebruikers zich middels de auto verplaatst. Afhankelijk van de ontwikkeling van het gebied kan in de toekomst het vraagstuk rondom vraag en aanbod opnieuw worden bekeken.

Zijn uw vragen hiermee beantwoord?

Hartelijke groet,
Katja

Schrijf een reactie
+1
Wil u dit bericht delen?