Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English

Bestemmingsplannen Uithoornlijn onherroepelijk

Katja Torbijn | donderdag 9 april 2020
Katja

Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de gemeente voor een gebied vastlegt wat de gebruiks- en bouwmogelijkheden zijn. Omdat de Uithoornlijn gedeeltelijk in Uithoorn en gedeeltelijk in Amstelveen komt te liggen, was het noodzakelijk om voor het tracé van de Uithoornlijn in beide gemeenten een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Zowel in Amstelveen als in Uithoorn is het bestemmingsplan nu onherroepelijk.

Gemeente Amstelveen

Op 12 juni 2019 is het bestemmingsplan voor het Amstelveense deel van de Uithoornlijn – vanaf Amstelveen Westwijk tot aan de Randweg in Uithoorn – vastgesteld door de gemeenteraad van Amstelveen. Hier is een beroep tegen ingediend bij de Raad van State. Recent is dit beroep ingetrokken. Daarmee is dit bestemmingsplan onherroepelijk.

Gemeente Uithoorn

Op 8 maart 2018 is het bestemmingsplan voor de Uithoornlijn vastgesteld door de gemeenteraad van Uithoorn. Hier kwamen enkele beroepen op binnen, welke vorig jaar zomer zijn behandeld door de Raad van State. Deze beroepen zijn deels ongegrond verklaard, en deels gegrond. De Raad van State bepaalde daarop dat het vastgestelde bestemmingsplan volledig in stand blijft. Daarmee is het plan voor het Uithoornse deel van de Uithoornlijn op 12 juni 2019 onherroepelijk geworden.

Procedures doorlopen

Met het vaststellen en afhandelen van de ingediende beroepen zijn de ruimtelijke procedures om tot de aanleg van de Uithoornlijn te komen doorlopen. Voor de realisatie van de Uithoornlijn zijn nog wel diverse vergunningen, ontheffingen en toestemmingen van verschillende overheden benodigd. Deze worden in een latere fase van het project aangevraagd.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil u dit bericht delen?