Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English
Afbeelding

Bestemmingsplannen Uithoornlijn onherroepelijk

Katja Torbijn | donderdag 9 april 2020
Katja

Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de gemeente voor een gebied vastlegt wat de gebruiks- en bouwmogelijkheden zijn. Omdat de Uithoornlijn gedeeltelijk in Uithoorn en gedeeltelijk in Amstelveen komt te liggen, was het noodzakelijk om voor het tracé van de Uithoornlijn in beide gemeenten een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Zowel in Amstelveen als in Uithoorn is het bestemmingsplan nu onherroepelijk.

Gemeente Amstelveen

Op 12 juni 2019 is het bestemmingsplan voor het Amstelveense deel van de Uithoornlijn – vanaf Amstelveen Westwijk tot aan de Randweg in Uithoorn – vastgesteld door de gemeenteraad van Amstelveen. Hier is een beroep tegen ingediend bij de Raad van State. Recent is dit beroep ingetrokken. Daarmee is dit bestemmingsplan onherroepelijk.

Gemeente Uithoorn

Op 8 maart 2018 is het bestemmingsplan voor de Uithoornlijn vastgesteld door de gemeenteraad van Uithoorn. Hier kwamen enkele beroepen op binnen, welke vorig jaar zomer zijn behandeld door de Raad van State. Deze beroepen zijn deels ongegrond verklaard, en deels gegrond. De Raad van State bepaalde daarop dat het vastgestelde bestemmingsplan volledig in stand blijft. Daarmee is het plan voor het Uithoornse deel van de Uithoornlijn op 12 juni 2019 onherroepelijk geworden.

Procedures doorlopen

Met het vaststellen en afhandelen van de ingediende beroepen zijn de ruimtelijke procedures om tot de aanleg van de Uithoornlijn te komen doorlopen. Voor de realisatie van de Uithoornlijn zijn nog wel diverse vergunningen, ontheffingen en toestemmingen van verschillende overheden benodigd. Deze worden in een latere fase van het project aangevraagd.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

23 juni 2020 | 11:39

Hans Ansingh

Waarom moeten kabels en buizen worden verlegd? Het was toch altijd al een spoordijk.

Schrijf een reactie
0
+1
24 juni 2020 | 14:01

Katja Torbijn | Projectteam Uithoornlijn

Door de jaren heen zijn er veel kabels en leidingen bijgekomen, onder andere door nieuwbouwwoningen die in de loop der tijd gebouwd zijn. Een ander punt is dat sommige leidingen als erg oud zijn en daardoor te kwetsbaar voor een bouwproject. Om de continuïteit van gas, water, stroom etc. te waarborgen tijdens de bouw, maar zeker ook daarna, verleggen we ze op voorhand. Onderhoud/reparatie/vervanging wordt bijvoorbeeld erg lastig, zo niet onmogelijk, als er een tramlijn over een bepaalde kabel of leiding ligt.

Schrijf een reactie
+1
30 juni 2020 | 16:03

Katja Torbijn | Projectteam Uithoornlijn

Ik kreeg nog een aanvullend antwoord van Bram Hendriksen, onze kabels- en leidingenexpert: Niet op alle locaties is het mogelijk dat het toekomstige tramspoor op exact dezelfde locatie komt te liggen als de voormalige spoorlijn. Hierdoor komt het op enkele locaties voor dat maatregelen die in het verleden waren genomen t.b.v. de spoorbaan niet meer afdoende waren. Op enkele locaties zijn ook nieuwe kabels en leidingen aangelegd nadat het spoor al niet meer in gebruik was. Hier is niet altijd rekening gehouden met de eisen van een toekomstig tramspoor.

Schrijf een reactie
+1
22 juni 2020 | 17:45

Win Brouwer

Hoe zit het met de nieuwe omgevingswet. Geluid moet worden opgeteld, luchtvaart, verkeer en tram

Schrijf een reactie
0
+1
24 juni 2020 | 14:05

Katja Torbijn | Projectteam Uithoornlijn

De Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. Op dit moment volgen wij daarom de huidige wetgeving. De geluidparagraaf in het bestemmingsplan is ook gebaseerd op de nu geldende wet- en regelgeving.

Schrijf een reactie
+1
Wil u dit bericht delen?