Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English
Afbeelding

Kap- en snoeiwerkzaamheden op de spoordijk vanaf september

Katja Torbijn | donderdag 2 juli 2020
Katja

Al eerder benoemden we de voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken die uitgevoerd worden op de spoordijk. Het gaat onder andere om boringen ten behoeve van bodemonderzoek en diverse hoogtemetingen. Daarom vinden er vanaf september kap- en snoeiwerkzaamheden plaats op de spoordijk.

Kap- en snoeiwerkzaamheden

Om het uitvoeren van de bodemonderzoeken mogelijk te maken, verwijdert Dura Vermeer het groen op de oude spoordijk vanaf de Randweg tot aan de aansluiting op de busbaan. Dit betekent dat de huidige beplanting circa vijf tot tien centimeter boven de grond (maaiveldhoogte) wordt gesnoeid en dat de bomen op de spoordijk gekapt worden. Deze werkzaamheden worden in september en oktober uitgevoerd. Na afronding van de onderzoeken is de spoordijk nog ongeveer een jaar als wandelpad te gebruiken, op enkele maaiwerkzaamheden na vinden er tot en met de zomer van 2021 geen activiteiten plaats.

Compensatie van groen

We behouden het liefst zoveel mogelijk bomen en ander groen. Toch is het onvermijdelijk dat er groen verdwijnt voor de aanleg van de Uithoornlijn. We gaan daar zorgvuldig mee om. In het voortraject is al nagedacht over groene inpassing van de tramlijn. Zo is er in overleg met bewoners in de Faunalaan en in de Burgemeester Kootlaan een locatie aangewezen voor groencompensatie en planten we hedera tegen de buitenzijde van de geluidschermen. Daarnaast voeren we ecologische onderzoeken uit voordat de aanleg start en treffen we maatregelen. Bijvoorbeeld door niet te kappen en snoeien tijdens het broedseizoen.

Voor het kappen van de bomen en het weghalen van het groen hebben we als project geen vergunning nodig. Wel kent de gemeente Uithoorn een compensatieplicht voor groen als onderdeel van het bomenbeleidsplan van de gemeente Uithoorn. Uitgangspunt van dit plan is dat Uithoorn een groene gemeente is en dit ook in de toekomst wil blijven. Dit betekent dat bomen die uit de openbare ruimte worden verwijderd gecompenseerd moeten worden. We zijn in gesprek met de gemeente op welke manier we het verwijderde groen in de omgeving compenseren. Omwonenden worden hier in een later stadium bij betrokken.

Meer informatie over de planning en aanpak van deze werkzaamheden volgt medio augustus.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

12 juli 2020 | 12:29

Geert Smit

Kunnen ze niet als eerste de zichtswal plaatsen dan wordt het verlies van het zicht op een groene dijk gecompenseerd door zicht op natuurlijk materiaal. Zo wordt tegelijk inkijk vanaf de dijk in de woningen voorkomen en zal de overlast van de aanleg voor omwonenden aanzienlijk minder zijn.

Schrijf een reactie
0
+1
13 juli 2020 | 10:16

Katja Torbijn | Projectteam Uithoornlijn

Goedemorgen Geert, de aannemer neemt in zijn plannen mee de geluid- en zichtschermen zo vroeg mogelijk in het project te plaatsen (waar mogelijk voorafgaand aan de start van de bouwwerkzaamheden). Helaas is er eerst bodemonderzoek nodig, op basis van de bevindingen uit de onderzoeken wordt het ontwerp van de totale tramlijn uitgewerkt (dan wordt ook bepaald op welke manier de schermen gemonteerd kunnen worden in de grond). Het is dus helaas niet mogelijk om de schermen eerst plaatsen.

Schrijf een reactie
+1
Wil u dit bericht delen?