Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English
Afbeelding

Bewonersbrief: kap- en snoeiwerkzaamheden op de spoordijk vanaf september

Katja Torbijn | donderdag 2 juli 2020
Katja

Al eerder benoemden we de voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken die uitgevoerd worden op de spoordijk. Het gaat onder andere om boringen ten behoeve van bodemonderzoek en diverse hoogtemetingen. Daarom vinden er vanaf september kap- en snoeiwerkzaamheden plaats op de spoordijk.

Kap- en snoeiwerkzaamheden

Om het uitvoeren van de bodemonderzoeken mogelijk te maken, verwijdert Dura Vermeer het groen op de oude spoordijk vanaf de Randweg tot aan de aansluiting op de busbaan. Dit betekent dat de huidige beplanting circa vijf tot tien centimeter boven de grond (maaiveldhoogte) wordt gesnoeid en dat de bomen op de spoordijk gekapt worden. Deze werkzaamheden worden in september en oktober uitgevoerd. Na afronding van de onderzoeken is de spoordijk nog ongeveer een jaar als wandelpad te gebruiken, op enkele maaiwerkzaamheden na vinden er tot en met de zomer van 2021 geen activiteiten plaats.

Compensatie van groen

We behouden het liefst zoveel mogelijk bomen en ander groen. Toch is het onvermijdelijk dat er groen verdwijnt voor de aanleg van de Uithoornlijn. We gaan daar zorgvuldig mee om. In het voortraject is al nagedacht over groene inpassing van de tramlijn. Zo is er in overleg met bewoners in de Faunalaan en in de Burgemeester Kootlaan een locatie aangewezen voor groencompensatie en planten we hedera tegen de buitenzijde van de geluidschermen. Daarnaast voeren we ecologische onderzoeken uit voordat de aanleg start en treffen we maatregelen. Bijvoorbeeld door niet te kappen en snoeien tijdens het broedseizoen.

Voor het kappen van de bomen en het weghalen van het groen hebben we als project geen vergunning nodig. Wel kent de gemeente Uithoorn een compensatieplicht voor groen als onderdeel van het bomenbeleidsplan van de gemeente Uithoorn. Uitgangspunt van dit plan is dat Uithoorn een groene gemeente is en dit ook in de toekomst wil blijven. Dit betekent dat bomen die uit de openbare ruimte worden verwijderd gecompenseerd moeten worden. We zijn in gesprek met de gemeente op welke manier we het verwijderde groen in de omgeving compenseren. Omwonenden worden hier in een later stadium bij betrokken.

Meer informatie over de planning en aanpak van deze werkzaamheden volgt medio augustus.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

6 september 2020 | 01:09

Martijn Roos

Hierbij, als belangstellende volger, de opmerking, dat gepubliceerde bewonersbrieven, die huis aan huis zijn verspreid de wrkzaamheden, ook terug te vinden zijn op de website, Uithoornlijn. Maar helaas, ik vind ze niet terug op deze website. Kunt u mij de juiste zoek link vermelden. En ik heb ook de opmerking, de digitale nieuwsbrief, die voor belangstellenden, wordt verspreid via de mail, is een nieuwe opzet geworden. Die vind ik niet handig, Het zal prettig zijn, als jullie dit weer veranderen in de nieuwsbrief versie, vernieuwing Amstelveenlijn. die is makkelijk als een PDF document op te slaan, en af te drukken. Hoop dat hier wat aan gedaan gaat worden. Vriendelijke groet, Martijn Roos

Schrijf een reactie
0
+1
7 september 2020 | 09:23

Marije Mooij | Projectteam Uithoornlijn

Beste Martijn, de bewonersbrieven zijn nu niet terug te vinden op de website. Dit ga ik bij de webbouwer navragen en ik kom hier in de loop van de maand bij je op terug. Voor de nieuwsbrieven is gekozen om te werken met een digitaal emailsysteem, jammer om te horen dat je dit systeem minder prettig vindt. We gaan niet terug naar het oude systeem, maar ik ga wel navragen bij de webbouwer of de verzonden nieuwsbrieven via een link op de website gepubliceerd kunnen worden zodat alle oude nieuwsbrieven eenvoudig terug te lezen zijn.

Schrijf een reactie
+1
7 september 2020 | 18:01

Martijn Roos

@Marije Mooij.
Dank voor de terugkoppeling. Ik wacht het rustig af. Ik begrijp ook, dat er aan vernieuwingen, de website, nieuwsbrieven wordt gewerkt, we moeten ook immers bij de tijd blijven, met onze tegenwoordige digitale communicatie systemen. Heb mij trouwens aangemeld bij de volg app van bouwer Dura Vermeer. Al belangstellende , blijf ik de aanleg de Uithoorlijn volgen.

Schrijf een reactie
0
+1
18 augustus 2020 | 11:30

Martina

Goedemorgen, kunt u vertellen wanneer de bruggen tussen de faunalaan en de bieslook verwijderd worden. En blijft er daar een overgang. Komen er nieuwe bruggen voor terug ?
Groet Martina

Schrijf een reactie
0
+1
19 augustus 2020 | 09:29

Katja Torbijn | Projectteam Uithoornlijn

Hallo Martina, we sluiten de oversteek tussen Bieslook en de Faunalaan af tussen september 2021 en oktober 2022 in verband met de aanleg van de tramlijn. Alternatieve routes zijn via Aan de Zoom of via de Randweg (hier plaatsen wij tijdelijk verkeerslichten). Rond november 2022 kunt u weer gebruik maken van de oversteek tussen Bieslook en de Faunalaan. Deze oversteek wordt een kruising met spoorbomen. Groet, Katja

Schrijf een reactie
+1
14 augustus 2020 | 21:50

Natuur liefhebber

Hoe gaat er rekening gehouden worden met de waterkwaliteit en bouw vervuiling van de sloten en waterpartijen gelegen direct aan het traject. Kan hier in de zomer gewoon gezwommen, gekanood en dergelijke worden? En worden deze schoon gehouden?

Schrijf een reactie
0
+1
24 augustus 2020 | 10:00

Katja Torbijn | Projectteam Uithoornlijn

Vanuit het project is “Good Housekeeping” tijdens de werkzaamheden het uitgangspunt. (bouw)Afval wordt in daarvoor bestemde containers verzameld en afgevoerd en zwerfafval wordt zoveel mogelijk voorkomen. Onderhoud van de watergangen en kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater is ook tijdens de aanleg van de tramlijn een verantwoordelijkheid van het waterschap. Daarbij mag je er er vanuit gaan dat het beheer en de kwaliteit niet wijzigt ten opzichte van de huidige situatie. Overigens zijn deze sloten en waterpartijen officieel geen zwemwater.

Schrijf een reactie
+1
12 juli 2020 | 12:29

Geert Smit

Kunnen ze niet als eerste de zichtswal plaatsen dan wordt het verlies van het zicht op een groene dijk gecompenseerd door zicht op natuurlijk materiaal. Zo wordt tegelijk inkijk vanaf de dijk in de woningen voorkomen en zal de overlast van de aanleg voor omwonenden aanzienlijk minder zijn.

Schrijf een reactie
0
+1
13 juli 2020 | 10:16

Katja Torbijn | Projectteam Uithoornlijn

Goedemorgen Geert, de aannemer neemt in zijn plannen mee de geluid- en zichtschermen zo vroeg mogelijk in het project te plaatsen (waar mogelijk voorafgaand aan de start van de bouwwerkzaamheden). Helaas is er eerst bodemonderzoek nodig, op basis van de bevindingen uit de onderzoeken wordt het ontwerp van de totale tramlijn uitgewerkt (dan wordt ook bepaald op welke manier de schermen gemonteerd kunnen worden in de grond). Het is dus helaas niet mogelijk om de schermen eerst plaatsen.

Schrijf een reactie
+1
14 augustus 2020 | 21:42

Natuur liefhebber

Of de groen compensatie al plaatsen zoals de struiken en dergelijke langs het traject buiten de bouw zone

Schrijf een reactie
0
+1
24 augustus 2020 | 10:03

Katja Torbijn | Projectteam Uithoornlijn

We zijn op dit moment in gesprek met de gemeente over de mogelijkheden en locaties om groen terug te planten. Afhankelijk van wat daar uit komt, kunnen we ook de planning bepalen.

Schrijf een reactie
+1
Wil u dit bericht delen?