Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English
Afbeelding

Bewonersbrief: Planning en aanpak kap- en snoeiwerkzaamheden spoordijk

Katja Torbijn | dinsdag 18 augustus 2020
Katja

Begin juli deelden we informatie over de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de Uithoornlijn. Aannemer Dura Vermeer werkt op dit moment het ontwerp van de Uithoornlijn uit. Om tot het juiste ontwerp te komen, zijn bodemonderzoeken en hoogtemetingen op de spoordijk nodig. Daarom vinden daar in september kap- en snoeiwerkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden starten op maandag 7 september.

Aanpak en planning: start op 7 september 2020

Om het uitvoeren van de onderzoeken en metingen mogelijk te maken, verwijderen we alle huidige beplanting op de spoordijk tot circa vijf centimeter hoogte (maaiveldniveau). Daarnaast kappen we de bomen op de spoordijk, vanaf de Randweg tot aan de aansluiting op de bestaande busbaan. We starten op maandag 7 september 2020 aan de kant van de Randweg. Vanaf daar schuiven we op over de spoordijk tot aan de busbaan. Naar verwachting duren de kap- en snoeiwerkzaamheden circa twee weken. We verzamelen gekapt en gesnoeid groen binnen het werkterrein nabij de Randweg, en voeren dit op één moment af vanaf de Randweg, met vrachtwagens onder begeleiding van verkeersregelaars. Aansluitend voeren we gedurende twee weken de bodemonderzoeken en metingen uit.

Mogelijke hinder

We voeren deze werkzaamheden uit van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur. Daarbij maken we onder andere gebruik van tractors, graafmachines, kettingzagen en maaiers. De tractors rijden de spoordijk op vanaf de Randweg. Aan deze zijde van de spoordijk plaatsen we binnen het werkterrein twee kleine (schaft)keten voor medewerkers.

Omwonenden van de spoordijk ondervinden enkele dagen geluidhinder van de werkzaamheden, met name tussen maandag 7 en vrijdag 11 september. Wij verwachten weinig tot geen hinder van de sondeerwagen die het bodemonderzoek en de metingen uitvoert.

De spoordijk wordt gedurende de werkzaamheden en onderzoeken met bouwhekken afgesloten voor wandelaars. De oversteken bij Bieslook en Aan de Zoom blijven wel in gebruik. Deze sluiten we alleen tijdens het afvoeren van het groen op sommige momenten kort af, we zetten dan verkeersregelaars in.

Een sondeerwagen prikt met een speciale naald in de bodem om de gesteldheid, kwaliteit en weerstand van de bodem te meten.

Gevolgen voor de natuur

Bovenstaande werkzaamheden voeren we uit na afloop van het broedseizoen. Onze ecoloog kijkt kort voor de start van de werkzaamheden of er nog broedende vogels zitten op de spoordijk. Als dat het geval is, worden de kap- en snoeiwerkzaamheden op die specifieke locatie enkele dagen uitgesteld. De werkzaamheden starten nadat de ecoloog het gebied vrijgeeft.

Vervolg

Na afronding van de onderzoeken maaien we de spoordijk regelmatig. Totdat de daadwerkelijke aanleg van de tramlijn (medio 2021) start, blijft de spoordijk als wandelpad in gebruik. Uitzonderingen zijn de momenten waarop kabels en leidingen verlegd worden of hier voorbereidingen voor worden getroffen. Directe omwonenden worden hierover geïnformeerd door de kabels- en leidingeneigenaren.

Compensatie van groen

We behouden het liefst zoveel mogelijk bomen en ander groen. Toch is het onvermijdelijk dat er groen verdwijnt voor de aanleg van de Uithoornlijn. We gaan daar zorgvuldig mee om. De gemeente Uithoorn hanteert een ‘waardevolle bomenlijst’. Bomen die op deze lijst staan opgenomen, mogen niet zomaar gekapt worden. De bomen die op de spoordijk staan niet op deze bomenlijst. Daarom is er geen kapvergunning nodig voor deze bomen. Wel kent de gemeente Uithoorn een compensatieplicht voor groen. We zijn in gesprek met de gemeente op welke manier we het verwijderde groen in de omgeving compenseren. We realiseren ons dat groen in de omgeving belangrijk is. In een volgende fase van het project betrekken we u graag bij hoe en waar groen op een andere manier kan terugkomen.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

29 augustus 2020 | 20:08

Frank van der Dussen

De halte Burg. Kootlaan verdwijnt zo begrijp ik. Wat gebeurt er met de doorsteek/oversteek van de Weegbree naar de huidige halte en bij eventueel verdwijnen, wordt dan de sloot doorgetrokken naar de sloot richting Aan de Zoom ? (=sloot/water achter de woonwagens)
De doorsteek is naar de halte is dan nl. overbodig.

Schrijf een reactie
0
+1
31 augustus 2020 | 14:39

Marije Mooij | Projectteam Uithoornlijn

De doorsteek van Weegbree richting Burgemeester Kootlaan komt inderdaad te vervallen, in de toekomstige situatie worden op deze locatie geluidsschermen geplaatst. De waterpartij ten zuiden van Weegbree wordt niet volledig doorgetrokken omdat op dezelfde locatie aan de noordzijde een vluchtdeur in het geluidsscherm wordt gerealiseerd, deze vluchtdeur is voor noodgevallen en kan alleen vanaf de gecombineerde tram/busbaan worden geopend.

Schrijf een reactie
+1
20 augustus 2020 | 08:24

Chris Vermeij

Doe de bramenstruiken dan ook maar.

Schrijf een reactie
0
+1
20 augustus 2020 | 08:22

Chris Vermeij

Kan het compensatiegroen op het honden uitlaatveld naast de busbaan tussen de Faunalaan en Noorddammerweg geplaatst worden.

Schrijf een reactie
0
+1
20 augustus 2020 | 10:53

Marije Mooij | Projectteam Uithoornlijn

Bedankt voor de suggestie. Zoals aangegeven denken we in overleg met de gemeente na over hoe en waar we kunnen compenseren, indien je hierover mee wil denken kan ik je gegevens noteren. Wil je je hiervoor per email aanmelden via info@uithoornlijn.nl?

Schrijf een reactie
+1
Wil u dit bericht delen?