Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English
Afbeelding

Leidingenexpert Bram Hendriksen: “Vooraf kabels en leidingen verleggen voorkomt vertraging tijdens de aanleg Uithoornlijn”

Katja Torbijn | maandag 11 mei 2020
Katja

Om huishoudens en bedrijven te voorzien van gas, water en licht liggen er veel kabels en leidingen in de grond in en rond Uithoorn. Een deel van deze ondergrondse infrastructuur doorkruist het toekomstig tracé van de Uithoornlijn. Dat maakt niet alleen de bouw van de Uithoornlijn lastig, het brengt ook risico’s op de continuïteit van gas, water en licht met zich mee. Daarom verleggen we de cruciale kabels en leidingen voordat aannemer Dura Vermeer start met de aanleg van de tramlijn. Hoe dat in zijn werk gaat vertelt kabels- en leidingenexpert Bram Hendriksen: “Het belangrijkste is om alle ondergrondse kabels en leidingen te identificeren en te categoriseren, zodat we exact weten wat er ligt. We concentreren ons daarbij op de kabels en leidingen die moeilijk te verleggen zijn, en daardoor een lange voorbereidingstijd kennen.”

"Sommige leidingen hebben een doorsnede van 150 centimeter, die verleg je niet zomaar."
Bram Hendriksen
Bram Hendriksen
Ruim 350 objecten onder de grond

De werkzaamheden van Bram en zijn team zijn ongeveer een jaar geleden gestart met een onderzoek naar wat er in ondergrond aan kabels en leidingen ligt. En er ligt veel: drinkwaterleidingen en riolering, gasleidingen en kabels voor elektra en data, ruim 350 objecten in totaal. Een deel van de te verleggen kabels en leidingen – zoals de grote transportleidingen en hoogspanningskabels – ligt in onbewoond gebied tussen Uithoorn en Amstelveen.

“Een deel van de complexe kabels en leidingen ligt echter al decennia lang in de grond en ligt zodoende inmiddels in bewoond gebied. Dat, in combinatie met de leeftijd van de kabels en leidingen, maakt ze extra kwetsbaar. Sommige leidingen hebben een doorsnede van 150 centimeter, die verleg je niet zomaar. Er zijn ook leidingen die we niet kunnen verplaatsen. Een voorbeeld daarvan is de gasleiding, het ontwerp van de Uithoornlijn is hier vroegtijdig op aangepast”, licht Bram toe.

Onderzoek

Deels ligt er op papier vastgelegd welke kabels en leidingen er liggen, in de zogenaamde Klic-meldingen. “Als we straks gaan graven, wordt bevestigd wat er daadwerkelijk ligt en op welke diepte.” Maar zover is het nog niet, op basis van de tekeningen gingen Bram en zijn team in gesprek met de eigenaren: Waternet, Stedin, Gasunie, PWN, Liander en de gemeente Uithoorn. “In de praktijk blijkt soms dat niet alles in dat archief is vastgelegd. Daarom doorlopen we het hele tracé samen met deze eigenaren, om op die manier ons beeld aan te vullen met de kennis van de eigenaren”, vertelt Bram. “De volgende stap is om samen te bepalen hoe ze te werk gaan en te bepalen welke oplossingen en mogelijkheden er zijn. We adviseren hen hierin en ondersteunen in de uitvoering. In praktijk komt het er vaak op neer dat eigenaren eerst de nieuwe infrastructuur aanleggen, en vervolgens de oude afsluiten. Die aanpak veroorzaakt de minste hinder voor de gebruiker.”

"Tussen nu en eind van dit jaar worden de meeste verleggingen gerealiseerd."
Bram Hendriksen
Bram Hendriksen
Planning

Het is de bedoeling dat de complexe kabels en leidingen verlegd zijn ruim voordat Dura Vermeer start met haar werkzaamheden. “Dat betekent dat tussen nu en eind van dit jaar de meeste verleggingen worden gerealiseerd,” vertelt Bram. “Dat gebeurt door de eigenaren zelf.” De werkzaamheden geven volgens Bram beperkt hinder voor de omgeving: “Komende periode vinden kleine boringen in de woonwijk plaats en graven we proefsleuven. Buiten Uithoorn, voorbij de N201, vinden grotere werkzaamheden plaats. Die zijn wel zichtbaar, maar veroorzaken weinig hinder voor omwonenden, naastgelegen bedrijven en verkeer.” Binnen Uithoorn kunnen de werkzaamheden wel wat hinder met zich meebrengen, net name omdat sommige verleggingen dicht bij woningen plaatsvinden. Direct omwonenden worden te zijner tijd door de eigenaren geïnformeerd over de exacte planning, werkzaamheden en te verwachten hinder.

Denken in oplossingen

Tijdens ieder project dat Bram en zijn team eerder begeleidden, kwamen verrassingen naar voren. Hij verwacht dan ook dat dit bij de Uithoornlijn niet anders zal zijn: “We verwachten geen hele grote verrassingen met grote problemen als gevolg. Wel verwachten we zogenaamde ‘weesleidingen’ in de grond, waarvan we nu niet weten van wie ze zijn. Het gebied is immers al zo lang in ontwikkeling. We zijn goed voorbereid. Onze ervaring maakt dat we geleerd hebben in oplossingen te denken om gezamenlijk met het projectteam en de eigenaren van de kabels en leidingen tot een goede aanpak te komen.”

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

24 juni 2020 | 08:05

Ben

Is er aan de hoofd gas leiding naar Schiphol gedacht .

Schrijf een reactie
0
+1
24 juni 2020 | 13:58

Katja Torbijn | Projectteam Uithoornlijn

Jazeker. Deze verleggen we niet omdat het te complex is, het ontwerp van de Uithoornlijn is hier al in een vroegtijdig stadium op aangepast.

Schrijf een reactie
+1
22 juni 2020 | 21:18

ReindeR Rustema

“En er ligt veel: drinkwaterleidingen en riolering, gasleidingen en kabels voor elektra en data, ruim 350 objecten in totaal.”

Dat schreeuwt om een plattegrond van het gebied met 5 kleuren lijntjes in een interessant web erop. Jammer dat die er niet is.

Schrijf een reactie
0
+1
22 juni 2020 | 21:54

Henk Tijssens

Beste Reinder,

De plattegrond met kleurtjes bestaat. In het artikel wordt gesproken over de KLIC, dat is het Kabel, Leiding Informatie Centrum waar alle Nutsbedrijven hun ondergrondse leidingen in laten registreren bij het Kadaster. Als iemand wil graven in een bepaald gebied dan is hij verplicht om een zogenaamde KLIC melding te doen waarna hij een overzichtstekening toegestuurd krijgt van alle kabels en leidingen die in dat gebied liggen (de plattegrond met alle leidingen in kleurtjes). Daarna moet hij proefsleuven maken om vast te stellen dat de kabel er ook daadwerkelijk ligt, kan hij de kabel of leiding niet vinden dan komt het Nutsbedrijf naar de locatie om hem ter plaatse in het veld aan te wijzen. De meeste schades ontstaan doordat aannemers en burgers niet de moeite nemen om die proefsleuven te maken.
Ik werk bij Waternet en daar hebben we van alle (drink) waterleidingen nog steeds alle opzichter schetsen van de aanleg van onze leidingen. Onze oudste leiding is van 1853 en de schetsen zijn nog steeds aanwezig in ons papieren en digitale archief.
Met vriendelijke groet,
Henk Tijssens
Programmamanager Waternet

Schrijf een reactie
0
+1
Wil u dit bericht delen?