Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English
Afbeelding

Veel animo voor bewonersavond Uithoornlijn

Katja Torbijn | maandag 12 oktober 2020
Katja

Hoe lang duurt het straks om vanuit Uithoorn naar Amsterdam Zuid te reizen met lijn 25? Wanneer is de Uithoornlijn klaar? Welke maatregelen worden er genomen om de kruisingen veilig te maken? Met welke frequentie zal de tram rijden? Er leven veel vragen bij buurtbewoners over de toekomstige Uithoornlijn. Daarom stond donderdagavond 8 oktober een bewonersavond gepland. Door de verscherpte coronamaatregelen werd dat een digitale presentatie – waar vanuit 130 huishoudens naar werd meegekeken.

Marieke Hietbrink van projectorganisatie Metro en Tram, gemeente Amsterdam en Dennis Huijsman van aannemer Dura Vermeer beantwoordden samen met het omgevingsteam vragen van de bewoners – die ze per chat konden stellen. Marieke legde uit dat de Uithoornlijn in opdracht van de Vervoerregio – en in samenwerking met de projectpartners Uithoorn, Amstelveen en de provincie Noord-Holland wordt gebouwd. Over de reden waarom Dura Vermeer de opdracht was gegund, zei ze: ‘Dura Vermeer kwam tijdens de aanbestedingprocedure met een goede realistische planning en een degelijke aanpak. We hebben ook goed gekeken naar welke aannemer voldoende maatregelen treft waardoor bewoners zo min mogelijk last hebben van de aanleg. Dura Vermeer had een goed pakket maatregelen om de hinder te beperken.’

Het tracé van de Uithoornlijn.
Dennis Huijsman van Dura Vermeer en Marieke Hietbrink van Metro en Tram tijdens de digitale bewonersavond.
‘In 29 minuten op Amsterdam-Zuid’

Marieke nam het tracé van de hele toekomstige Amsteltram – lijn 25 – door: ‘De Amstelveenlijn – die in december 2020 in gebruik wordt genomen – loopt tot aan het opstelterrein. Wij pakken het vanaf daar op en bouwen het tweede gedeelte: de Uithoornlijn. Over 4,4 kilometer tramspoor en met drie haltes: Aan de Zoom, Uithoorn Station en Uithoorn Centrum. Met lijn 25 staat u straks vanuit eindhalte Uithoorn-centrum in 29 minuten op Amsterdam-Zuid.´

Gecombineerde tram/busbaan

Marieke doorloopt het tracé van Noord naar Zuid: ‘Wij bouwen een gedeelte aan het opstelterrein vast, omdat er extra trams nodig zijn met de Uithoornlijn. Vervolgens komen we de N201 tegen – daar bouwen we een viaduct overheen. Daarna komen we Uithoorn binnen via de Randweg en daar maken we een gelijkvloerse kruising – met slagbomen voor de veiligheid. Vanaf daar gaan we over de oude spoordijk waar vroeger een spoor liep – en dan komen we bij een fietsbrug Bieslook – met slagbomen. Dan komen we bij de eerste halte Aan de Zoom met een gelijkvloerse kruising met slagbomen. Na de bocht bij Buitendijks voegt de tramlijn in op de vrijliggende busbaan. Dat betekent dat het in de toekomst een gecombineerde tram/busbaan wordt. Belangrijk is dat de oversteek bij de Weegbree verdwijnt voor de veiligheid – en de bushalte daar wordt verplaatst naar de Faunalaan. Vervolgens gaan we de Zijdelweg onderdoor – net als de bus nu doet. Wij moeten de onderdoorgang passend maken voor de tram. Bij het busstation komt de tweede halte: Uithoorn Station met de gelijkvloerse kruising met de Boerlagelaan. Daar kan van de tram op de bus worden overgestapt – en andersom. Dan gaan we richting de eindhalte Uithoorn Centrum bij het Spoorhuis.’

De 15G-trams op transport naar Amsterdam.
Proefritten in Amstelveen.
Viaduct

Projectmanager Dennis Huijsman van Dura Vermeer laat een impressie zien van het viaduct over de N201 heen: ‘Op het moment zijn we het viaduct verder aan het uitwerken. We zitten nu in de Voorlopige Ontwerpfase. We passen het ontwerp in op de grond die de gemeente beschikbaar heeft gesteld: met de spoorbaan, de bovenleiding, , de verkeerslichten, de tramhaltes en de busbaan. Die leggen wij daarna voor ter bespreking aan de opdrachtgever: de Vervoerregio Amsterdam. Daarna werken we het definitieve ontwerp uit in de DO-fase (definitief ontwerp): in digitale 2D- en 3D-modellen die ons helpen. Dan hebben we inmiddels ook de informatie voor de definitieve bouwvergunningen beschikbaar. Daarmee maken we de uitvoeringstekeningen waarmee later de timmermannen, de spoorbouwers en de installateurs het werk bouwen: dat noemen we de uitvoeringsfase.’

De plek waar halte Aan de Zoom komt.
Dit is de impressie voor die halte.
Geluidsschermen met hedera

Dennis liet de impressietekeningen voor de haltes zien: ‘Bij halte Aan de Zoom komt in het midden een grasbaan te liggen waar de tram overheen rijdt. Het voordeel daarvan is dat het altijd natuurlijk schoon blijft en aangenaam om te zien.’ Dennis vertelt ook dat Dura Vermeer nieuwe zicht- en geluidschermen zal plaatsen langs het traject: ‘Die zijn ongeveer drie meter hoog en bestaan uit kokos – een duurzaam materiaal. Ze zullen worden beplant met groene hederaplanten (klimop), zodat de schermen er mooi groen uit komen te zien. Ook in het talud komt beplanting.’

‘Stillere 15G-trams’

Marieke laat een afbeelding zien van de 15G-trams die straks rijden op de Uithoorlijn, net als op de Amstelveenlijn. Ze vertelt dat de trams stiller zijn dan de huidige trams. Een bewoner wil weten hoe het zit met de toegankelijkheid van de haltes en trams. ‘Alle haltes zijn toegankelijk middels hellingbanen en de tram heeft een gelijkvloerse instap.’

Tien keer per uur in de spits

De Amsteltram zal maximaal tien keer per uur in de spits gereden, zegt Marieke. Een bewoner vraagt op de chat hoe vaak dat buiten de spits zal zijn: ‘Overdag zes keer per uur’, zegt Marieke ‘en ’s avonds wordt dat nog verder afgebouwd.’ Een andere bewoner vraagt waarom de bushalte Burgemeester Kootlaan naar de Faunalaan wordt verplaatst. Marije Mooij van het omgevingsteam legt uit dat op de huidige locatie de tram en de bus bij elkaar komen. Dan is het niet wenselijk daar de bus te laten halteren. De bus zal eerst de kruising Faunalaan voorbij rijden en dan halteren, zodat het verkeer goed kan doorstromen en het veilig is.’

Bij het busstation komt de tweede halte...
.... die er zo uit komt te zien.
Parkeerplaatsen

Marieke vertelt dat er verdeeld over de drie haltes 710 nieuwe fietsparkeerplaatsen bijkomen – naast de 120 bestaande. Ook komen er 66 autoparkeerplaatsen bij: zestien bij halte Aan de Zoom, tien extra bij Uithoorn Station en veertig extra bij Uithoorn Centrum. ‘Er zijn veel vragen over binnengekomen over die parkeerplaatsen. Mensen zijn bang dat de verkeersdruk van buitenaf hierdoor toeneemt, omdat mensen kunnen parkeren en dan de tram nemen. Op onze website geeft verkeerskundige Ronald van de Hoek hier uitleg over.’

‘Grondwerk start in het voorjaar’

Marieke vertelt over de globale planning van het project: ‘Dura Vermeer is inmiddels gestart met het voorlopig ontwerp en er is een begin gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden. Het groen op de spoordijk is verwijderd. De komende tijd zullen er kabels en leidingen worden verlegd en worden er milieukundige onderzoeken gedaan. In het voorjaar zal het grondwerk starten – in Amstelveen op het opstelterrein en bij de N201. Want daar moet de grond nog een tijd liggen voordat er gebouwd kan worden, om de ondergrond stabiel te maken. In het najaar van 2021 starten de werkzaamheden in Uithoorn. In de zomer van 2023 start de testperiode – en in de zomer van 2024 is de verwachte ingebruikname.’

Halte Uithoorn Centrum is de eindhalte.
Die ziet er zo uit.
Vier deelgebieden

Dennis legt uit dat de bouwfasering is opgedeeld in vier deelgebieden, waarbij er wordt ‘teruggebouwd’ vanuit deelgebied 4 naar deelgebied 1. ‘We zullen volgend jaar beginnen onze bouwhub bij de N201 in te richten: vanuit die bouwhub worden de materialen verreden naar de deelhubs. In september gaan we bouwen in deelgebied 4 waarbij de busbaan tijdelijk buiten gebruik wordt gesteld en de bus wordt omgeleid. Dan bouwen we daar het spoor en de haltes. Via de oude spoordijk bouwen we terug naar het opstelterrein.’

Kale dijk

Een bewoner wil weten waarom er niet vanuit Amstelveen naar Uithoorn wordt gewerkt? ‘Er is nu een kale dijk te zien, en het is jammer dat al het groen nu al weg is.’ Dennis: ‘Wij moesten de begroeiing wel weghalen, anders konden we het bestaande tracé niet inmeten. Ook doen we milieukundige onderzoeken en bepalen we de samenstelling van de grond. Die gegevens hebben we nodig voor het ontwerp. Het gebied is nu wel weer opengesteld voor mensen die hun hond willen uitlaten of willen wandelen. Zodra wij beginnen met ophogingen dan sluiten we het gebied weer af.´

De begroeiing op de Spoordijk is weggehaald. Er kan nu wel weer gewandeld worden.
De bushalte Burgemeester Kootlaan wordt naar de kruising busbaan/Faunalaan verplaatst.
‘Zo min mogelijk hinder’

Dennis zegt dat er tijdens werkzaamheden altijd hinder is, maar dat Dura Vermeer tijdens de bouw probeert zo min mogelijk hinder te veroorzaken. In principe wordt er van maandag tot vrijdag gewerkt van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds. ´Incidenteel is het nodig buiten deze tijden te werken, als we sommige kruisingen moeten afsluiten om het spoor door te bouwen of de kabels of bovenleiding door te trekken. Dan zal het verkeer worden omgeleid. We proberen dat zo kort mogelijk te laten duren – en de omgeving tijdig informeren. Ook zullen we zo min mogelijk damwanden intrillen. We hebben daar een innovatieve oplossing voor: we versterken de grond met geogrid – een soort vlechtmat van kunststof. Daar verstevigen we de spoordijk mee, zodat we tachtig procent minder damwanden hoeven in te trillen dan voorzien. Daarna hergebruiken we de grond zoveel mogelijk. Ook maken we gebruik van schroefpalen in plaats van heipalen: ook zo beperken we de geluidshinder.’ Er zal geen bouwverkeer door Uithoorn heen rijden, benadrukt Dennis: ‘We voeren onze bouwmaterialen aan via de busbaan. En het busstation blijft open:. De bussen blijven gewoon halteren.’

Extra bus

Marieke vertelt dat een aantal bussen verdwijnt, als de Uithoornlijn eenmaal rijdt. ‘Dat geldt in ieder geval voor bus 347 naar Amsterdam Elandsgracht en bus 348 naar Amsterdam-Zuid, omdat zij het tracé van de Uithoornlijn volgen. Omdat de afspraak is dat er voor ieder huis in Uithoorn binnen 800 meter een tramhalte moet zijn of binnen 400 meter een bushalte, betekent dit dat er gebieden zijn die nog met bussen worden ontsloten. Er zal in ieder geval wel extra bus naar station Amstelveen komen. De vervoerders zullen een jaar voor ingebruikname van de Uithoornlijn bekend maken hoe het vervoersplan eruit gaat zien.’

Terugblik

Later deze week publiceren we de video van de presentatie en de gestelde vragen met alle antwoorden hier op de website. Ook publiceren we komende periode artikelen waarin we dieper ingaan op onder andere de geluidschermen en de toegankelijkheid van de haltes. Deelnemers en abonnees op onze digitale nieuwsbrief ontvangen de terugblik ook per mail. Wilt u nieuws over de Uithoornlijn ook direct in uw mailbox ontvangen en bent u nog geen abonnee? Meldt u zich dan onderaan deze website aan voor de digitale nieuwsbrief.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

27 oktober 2020 | 20:58

Bert Gortemaker

Ik zou voor de naam “station Uithoorn” een andere naam bedenken. “Knooppunt Uithoorn” of zo. Station Uithoorn geeft teveel verwarring met het oude NS-station dat vlak bij het eindpunt van de tram aan de Stationsstraat staat.

Schrijf een reactie
0
+1
3 november 2020 | 16:23

Nick

Mee eens. De naam slaat qua standaard associatie bij het woord ‘station’ helemaal nergens op. Station ≠ busstation. Station ≠ tramhalte. Station ≠ bushalte. Station ≠ tram-/bushalte. Er stopt geen trein of zelfs een metro.

Doe dan inderdaad Knooppunt Uithoorn. Dat sluit ook mooi aan bij de bestaande naam Knooppunt Schiphol-Noord. Veel logischer.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Knooppunt_Schiphol-Noord

Schrijf een reactie
0
+1
3 november 2020 | 17:17

Katja Torbijn | Projectteam Uithoornlijn

Hallo Bert, sorry dat het even duurde. Ik moest achterhalen hoe de namen van de haltes destijds tot stand zijn gekomen (is van voor mijn tijd bij het project). GVB is als toekomstig vervoerder verantwoordelijk voor de haltenamen. De naam Uithoorn Station is gekozen omdat de halte aan het busstation ligt, maar ‘Busstation’ geen optie was voor een tramhalte.

Schrijf een reactie
+1
3 november 2020 | 18:04

Nick

Beste Katja, vervolgens niemand die tegen GVB zegt ‘jongens dit slaat nergens op?’ – Zoals aangegeven is ‘Knooppunt’ een veel beter alternatief. Het sluit qua terminologie beter aan op andere locaties in de vervoersregio en het is neutraler omdat het geen directe associatie oplevert met een locatie waar treinen en/of metro’s stoppen die hier niet eens in de buurt komen. Om nog maar over de verwarring met het historische station Uithoorn te zwijgen. Zou hier opnieuw naar gekeken kunnen worden?

Schrijf een reactie
0
+1
3 november 2020 | 18:20

Nick

Ook weer typisch GVB dat besluit dat hun tram niet bij halte
‘Busstation’ mag stoppen. Moeten we voorstellen dat Connexxion net zo was:

‘Nee sorry, het is echt geen optie dat onze bussen stoppen bij halte Tramplein in Purmerend. We noemen onze bushalte Plein, Purmerend.

Schrijf een reactie
0
+1
16 oktober 2020 | 08:49

Willem Veenstra, Uithoorn

Beste,
Hoe kom ik op bijvoorbeeld dinsdagavond van Uithoorn naar schouwburg Amstelveen en tegen middernacht weer terug naar Uithoorn? Nu stopt de bus daar voor de deur en droog.
Willem Veenstra.

Schrijf een reactie
0
+1
16 oktober 2020 | 11:38

Katja Torbijn | Projectteam Uithoornlijn

Beste Willem, voor de huidige dienstregeling kun je het beste op de website van de vervoerders op 9292.nl kijken. De dienstregeling die geldt vanaf dat de Uithoornlijn klaar is, is op dit moment nog niet bekend. Deze wordt ongeveer een jaar van te voren gemaakt door de vervoerders.

Schrijf een reactie
+1
27 oktober 2020 | 21:01

Bert Gortemaker

Ik denk gewoon met de (nacht)bus. De tram komt niet in de buurt van de Schouwburg. Ruim 20 minuten lopen naar de tramhalte Ouderkerkerlaan.

Schrijf een reactie
0
+1
15 oktober 2020 | 20:17

Helen Kooijman - Atkins

Waar komt de bushalte op de Faunalaan exact aub.
Wordt het goed verlicht en vorzien van camera’s ivm overlast van
jongeren[helaas].

Schrijf een reactie
0
+1
16 oktober 2020 | 11:37

Katja Torbijn | Projectteam Uithoornlijn

Op https://uithoornlijn.nl/nieuws/2020/bewonersbrief-verplaatsen-bushalte-burgemeester-kootlaan-richting-kruising-faunalaan/ vind je een plattegrond met de exacte locatie van de bushaltes. Ik vraag even na of er camera’s komen.

Schrijf een reactie
+1
19 oktober 2020 | 08:31

Katja Torbijn | Projectteam Uithoornlijn

De haltes worden niet standaard voorzien van camera’s. Wel worden de haltes verlicht volgens de geldende standaarden.

Schrijf een reactie
+1
15 oktober 2020 | 18:14

Peter Griffioen

Is de genoemde frequentie 10x heen en 10x terug. Dus om de 3 minuten en
En tram tijdens de spits iedere 3 minuten en tram. Er wordt gesproken over bovenleiding waarom staan die bovenl we leiding palen niet op de foto impressie?

Schrijf een reactie
0
+1
15 oktober 2020 | 18:45

Katja Torbijn | Projectteam Uithoornlijn

Het is inderdaad in de spits 10 keer per richting. Buiten de spits is de frequentie lager. De impressies zijn al vroeg gemaakt om een beeld te kunnen vormen van de haltes. Het detailontwerp wordt op dit moment door Dura Vermeer uitgewerkt. Bovenleiding valt daar ook onder, deze staat zodoende nog niet op de impressies.

Schrijf een reactie
+1
15 oktober 2020 | 17:59

Ben

Komt er ook een verbinding met Mydrecht ?

Schrijf een reactie
0
+1
21 oktober 2020 | 15:23

Katja Torbijn | Projectteam Uithoornlijn

De busverbinding naar Mijdrecht blijft door de concessie Amstelland Meerlanden worden bediend.

Schrijf een reactie
+1
15 oktober 2020 | 17:41

rrr

En bij Uithoorn Centrum kan er ook overgestapt worden op bussen die over de busbrug via de Mijdrechtse Zuwe verder gaan?

Schrijf een reactie
0
+1
21 oktober 2020 | 15:26

Katja Torbijn | Projectteam Uithoornlijn

Ik heb van de gemeente Uithoorn begrepen dat er een grote kans is er dat vanuit de vervoersconcessie Utrecht (afspraken over OV in de regio) een bus blijft rijden tussen Breukelen, Mijdrecht en Uithoorn, waar het het tram/busstation een mooi overstappunt is.

Schrijf een reactie
+1
14 oktober 2020 | 23:42

Anoniem

Bus 347 is de (een van de) enige buslijn(en) om zonder overstap het centrum van amsterdam (vanaf uithoorn en Amstelveen zuid) in te komen, hoop dat hiermee rekening gehouden wordt bij het vormen van het besluit over de extra bus.
Heeft het verdwijnen van de buslijn gevolgen voor de nachtbus, of blijft deze gewoon doorrijden?

Schrijf een reactie
0
+1
15 oktober 2020 | 17:33

Katja Torbijn | Projectteam Uithoornlijn

Wij gaan als projectteam helaas niet over de busroutes of dienstregeling. Ongeveer een jaar voordat de Uithoornlijn in gebruik genomen wordt, bepalen de vervoerders de routes en dienstregeling. Ik adviseer je om de vraag over de nachtbus ook aan de vervoerder te stellen.

Schrijf een reactie
+1
15 oktober 2020 | 18:44

Thomas

Beste Katja, Ik zie dit antwoord als afschuifpolitiek. Hier is toch al over nagedacht (HOOP IK). Het antwoord is volgens mij ook al duidelijk. De directe bus naar AMS Centrum verdwijnt. Er moet worden overgestapt op ZUID.
Nachtbus: dit zal wel afhangen van de vervoersaantallen de komen 3-4 jaar. Hier is nog niets over te zeggen.
Misschien dat U mijn veronderstellingen bij de vervoersregio kunt neerleggen voor commentaar. Ik meen dat de vraag namelijk weeldegelijk bij het projectteam hoort en niet zo maar kan worden afgeschoven als “weet ik niet, zoek het uit”.

Schrijf een reactie
0
+1
17 oktober 2020 | 15:41

Ben

Beste Thomas,

in geen geval gaat een projectteam over een het OV binnen een regio. Hiervoor is B&W verantwoordelijk. Deze maken afspraken met de vervoerders. Dus ook in de situatie na het verschijnen van de tram. Indien je suggesties wilt doen aangaande het OV in een bepaalde regio dan kun je daarover terecht bij de verantwoordelijke wethouder.

Schrijf een reactie
0
+1
26 oktober 2020 | 13:47

Katja Torbijn | Projectteam Uithoornlijn

Beste Thomas,

Het is absoluut niet mijn bedoeling om zaken af te schuiven. Als projectteam zijn wij betrokken bij de aanleg van de infrastructuur, welke in de toekomst door een vervoerder gebruikt zal worden. De Vervoerregio bepaalt samen met de vervoerder(s) wat routes, frequenties etc zijn van het OV in de regio. Uiteraard hebben we nauw contact met de VRA, zij geven aan dat de dienstregeling ongeveer een jaar voor ingebruikname van de tram wordt bepaald. De eerste gesprekken daarover lopen al. Het enige wat op dit moment bekend is, is dat de lijnen 347 en 348 zullen verdwijnen met de komst van de tram.

Groet, Katja

Schrijf een reactie
+1
13 oktober 2020 | 16:46

Ria Tammer

Wat wordt straks mijn route vanuit Leiden cs om 22.15 naar uithoorn Amstelplein?
De Schiphol bus verdwijnt Hoofddorp stations in je eentje s avonds laat niet fijn .welke mogelijkheden heb ik dan nog? En hoe vaak gaat de 25 zo laat in de avond rijden?

Schrijf een reactie
0
+1
13 oktober 2020 | 16:50

Katja Torbijn | Projectteam Uithoornlijn

Hallo Ria,
Op dit moment is nog niet te zeggen hoe de dienstregeling van de bus eruit ziet als de Uithoornlijn rijdt. Dit wordt ongeveer een jaar voor ingebruikname bepaald door de vervoerders. Wij staan als project los van wijzigingen die op dit moment in de dienstregelingen worden gedaan, ik adviseer je om contact op te nemen met de vervoerders.

Schrijf een reactie
+1
15 oktober 2020 | 18:47

Thomas

Beste Katja,
Ook hier zal toch over nagedacht zijn binnen de projectgroep of is er alleen geacht aan het prestigeopject Amsteltram en met niets anders rekening gehouden. Dit meent U toch niet.

Schrijf een reactie
0
+1
27 oktober 2020 | 17:00

verena

je weet toch, wij passagiers zijn niet belangrijk. Het enige dat belangrijk is, is dat ze het geld wat ze in het project steken eruit kunnen trekken ten koste van alles. Dit is gebeurd toen de 51 er kwam en later toen de 50 ging rijden. vele buslijnen werden geschapt met slechte bereikbaarheid tot gevolg omdat de lijn het geld dat erin is gestopt moest terugverdienen, binnen 2-3 jaar nadat de lijnen opgeheven waren kwam een groot gedeelte weer terug.
Alles draait om geld, zo is het altijd geweest en zal altijd zo blijven

Schrijf een reactie
0
+1
Wil u dit bericht delen?