Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English
Afbeelding

Voorbereidende werkzaamheden Uithoornlijn gestart

Katja Torbijn | woensdag 10 juni 2020
Katja

Hoewel de daadwerkelijke bouw van de Uithoornlijn pas in 2021 start, vinden er al verschillende voorbereidende werkzaamheden plaats. Zo voeren we komende periode vooronderzoeken uit, halen we om die reden het groen op de oude spoordijk weg en verleggen we alvast kabels en leidingen. Een overzicht.

Aanvraag omgevingsvergunning

Dura Vermeer start eind 2020 met de inrichting van een werkterrein en de aanleg van een bouwweg naar dit werkterrein vanaf de Zijdelweg. Op het werkterrein, dat achter de bestaande bedrijfslocaties nabij de oprit van de N201 richting Mijdrecht komt te liggen, komen bouwketen te staan en vindt opslag van grond, bouwmateriaal en –materieel plaats. Dura Vermeer vraag binnenkort een omgevingsvergunning voor het project aan, waar de aanleg en inrichting van het bouwterrein en de bouwweg onderdeel van uitmaken.

Vooronderzoeken: juni-oktober 2020

Dura Vermeer werkt op dit moment het ontwerp van de Uithoornlijn en de bijbehorende planning uit. Om tot het juiste ontwerp te komen, vinden er komende periode verschillende vooronderzoeken plaats in het Amstelveense deel van het tracé (tussen de N201 en de J.C. van Hattemweg) en op de spoordijk vanaf de Randweg tot aan de aansluiting op de busbaan.

Verleggen kabels en leidingen: mei-december 2020

Om huishoudens en bedrijven te voorzien van gas, water en licht liggen er veel kabels en leidingen in de grond in en rond Uithoorn. Een deel van deze ondergrondse infrastructuur doorkruist het toekomstig tracé van de Uithoornlijn. Dat maakt niet alleen de bouw van de Uithoornlijn lastig, het brengt ook risico’s op de continuïteit van gas, water en licht met zich mee. Daarom verleggen we tot eind dit jaar de cruciale kabels en leidingen voordat aannemer Dura Vermeer start met de aanleg van de tramlijn. In dit interview met expert Bram Hendriksen lees je hoe we deze verleggingen aanpakken.

Verplaatsen bushalte Burgemeester Kootlaan: voorjaar 2021

Om een soepele doorstroming van zowel de tram als de bus in de toekomst mogelijk te maken, verplaatsen we de huidige bushalte Burgemeester Kootlaan richting de kruising met de Faunalaan. We verwachten dat de aanleg van de nieuwe halte in het voorjaar van 2021 plaatsvindt. Directe omwonenden van de nieuwe halte worden apart geïnformeerd over de definitieve locatie van de bushalte.

Meer informatie?

In het najaar vindt er een informatiebijeenkomst plaats, u bent hiervoor van harte uitgenodigd. Na de zomer zullen we datum, locatie en programma via verschillende kanalen verspreiden. Wilt u automatisch het nieuws over de Uithoornlijn in uw mailbox ontvangen? Onderaan deze webpagina kunt u zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief. Ook kunt u het project volgen via Facebook en Twitter en bent u uiteraard van harte welkom uw te vragen te stellen. Onze contactgegevens vindt u hier.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

17 maart 2021 | 16:50

Quileen

Hoe gaan jullie het doen met de N 201, erover of onderdoor.

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
17 maart 2021 | 19:36

Katja Torbijn

Hallo Quileen, we bouwen voor de tram een viaduct over de N201. Als de bouw daarvan dichterbij komt, zullen we er hier op de website meer over vertellen. Groet, Katja

Schrijf een reactie
+1
18 november 2020 | 18:42

Leon Quaden

Hallo,
Er zijn nu werkzaamheden in het maïsveld langs de N201 aan de kant van Uithoorn. Kunt u mij laten weten of dit met de Uithoornlijn te maken heeft? Er wordt gegraven, bovendien staat het maïsveld langs In het Rond vol met piketpaaltjes. Ik hoor graag van u.
m.vr.groet,
Leon Quaden

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
19 november 2020 | 08:35

Katja Torbijn

Er worden inderdaad proefsleuven gegraven ten behoeve van het verleggen van kabels en leidingen. Dit wordt gedaan door de eigenaren van deze kabels/leidingen.

Schrijf een reactie
+1
23 juni 2020 | 11:32

Katie Joor

Heeft het nut de bushalte te verplaatsen? Het is de ultieme hangjongeren plek, waar er mensen overvallen zijn en waar je als je erheen loopt door fietsers van je sokken wordt afgereden, omdat er geen voetpad en dus over het fietspad loopt. Het is twee minuten verder fietsen naar het Busstation en/of Noordammerweg en 5 minuten verder lopen. Is het misschien een idee de Bushalte Burgermeester Kootlaan op te heven en de bewoners van Buitendijks niet nog meer overlast te bezorgen?

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
24 juni 2020 | 13:38

Katja Torbijn

Op de huidige locatie van de bushalte komen de toekomstige tramlijn en bestaande busbaan bij elkaar. Het verplaatsen van de halte richting de kruising met de Faunalaan is noodzakelijk om te voldoen aan de voorwaarden uit de vervoersconcessie. Hierin is onder andere vastgelegd dat inwoners van Uithoorn binnen een straal van 400 meter beschikking hebben over een bushalte of binnen een straal van 800 meter een tramhalte. Op de nieuwe locatie wordt gekeken hoe de halte zo veilig mogelijk kan worden ingericht, rekening houdend met de overlast die bij gemeente Uithoorn, provincie Noord-Holland en de projectorganisatie bekend is. Vrijliggende voetpaden zijn bijvoorbeeld uitgangspunt in het nieuwe ontwerp.

Schrijf een reactie
+1
22 juni 2020 | 19:26

Helen Kooijman Atkins

Heel erg bedankt voor de info wat het “groen”betreft. Wij, de bewooners van Faunalaan,wachten op het aanleg vande belooft bomen en aanvulende groen, in de zgn.”eco strook” voor ons woningen. Enige iedee waneer dit gaat geburen a.u.b.
(Faunalaan 96-105).

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
24 juni 2020 | 13:44

Katja Torbijn

Dit zal naar verwachting tegen het einde van de bouwperiode (2023) zijn, als er geen bouwactiviteiten, bouwverkeer etc. meer plaatsvinden. We zullen direct omwonenden hier te zijner tijd concreter over informeren.

Schrijf een reactie
+1
22 juni 2020 | 18:06

Serge

Omdat die werkzaamheden niet zo zijn dat ze onherroepbaar zijn.

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
24 juni 2020 | 14:10

Katja Torbijn

De voorbereidende werkzaamheden zijn niet vergunningsplichtig. We verwachten dat de omgevingsvergunning ruim voor aanvang van de start van de vergunningsplichtige werkzaamheden verleend wordt.

Schrijf een reactie
+1
22 juni 2020 | 17:43

Win Brouwer

Waarom starten met werkzaamheden als omgevingsvergunnjng nog moet worden aangevraagd?

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
24 juni 2020 | 14:08

Katja Torbijn

Inmiddels is de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend, we maken het bekend als deze wordt verleend. We verwachten dat dat ruim voor de start van vergunningsplichtige werkzaamheden gebeurt. De voorbereidende werkzaamheden die nu lopen zijn niet vergunningsplichtig, vandaar dat we hier al mee konden starten.

Schrijf een reactie
+1
30 juni 2020 | 16:37

Win Brouwer

Wanneer wordt de omgevingsvergunning gepubliceerd, wat staat er in en hoe kunnen bewoners daarop reageren?

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
2 juli 2020 | 10:35

Katja Torbijn

Er worden meerdere vergunningen aangevraagd. In Amstelveen is een vergunning aangevraagd voor de inrichting van het werkterrein en de bouwweg daar naartoe. Vanwege de vakanties verwacht de gemeente Amstelveen de vergunning in augustus te verlenen, er geldt dan vervolgens een bezwaartermijn van zes weken. Voor Uithoorn worden de eerste vergunning naar verwachting in het najaar aangevraagd.

Schrijf een reactie
+1
22 augustus 2020 | 21:43

Meltrain

Wordt er bij de aanleg ook water gedempt en/of een waterkering gekruist?
Zo ja, is er dan ook een vergunning van het waterschap nodig?

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
26 augustus 2020 | 14:52

Katja Torbijn

Met name binnen de gemeente Amstelveen vindt verlegging van watergangen plaats (rondom het opstelterrein). In de gemeente Uithoorn vindt een kleine demping plaats (bij halte Aan de Zoom), ter compensatie vergroten we het wateroppervlak elders. Dergelijke activiteiten vinden altijd binnen het beleidskader van de Waterwet en in overleg met het Waterschap plaats, al dan niet voorzien van een vergunningaanvraag en vergunningprocedure. Groet, Katja

Schrijf een reactie
+1
Wil u dit bericht delen?