Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English
Afbeelding

Bewonersbrief: verwijderen bomen en groen projectgebied Amstelveen

Katja Torbijn | woensdag 27 januari 2021
Katja

In februari 2021 vinden er kap- en snoeiwerkzaamheden plaats op de spoordijk tussen het opstelterrein in Amstelveen en de Randweg in Uithoorn. Direct omwonenden ontvingen eerder deze week een brief met informatie over de aanpak, planning en te verwachten hinder voor deze werkzaamheden.

Aanpak en planning: start op 15 februari 2021

Ter voorbereiding op de aanleg van de tramlijn verwijderen we alle huidige beplanting binnen het projectgebied – tussen het opstelterrein en de Randweg – tot circa vijf centimeter hoogte (maaiveldniveau). Daarnaast kappen we de bomen die binnen dit projectgebied staan. Dit is nodig omdat er bomen, struiken en ander groen groeit op de locatie waar de tramlijn wordt gerealiseerd. We starten op maandag 15 februari 2021, naar verwachting duren de werkzaamheden ongeveer twee weken. We verzamelen het gekapte en gesnoeide groen binnen het werkterrein en voeren dit op één moment af met vrachtwagens.

Mogelijke hinder

Direct omwonenden ondervinden mogelijk enkele dagen geluidhinder van de werkzaamheden. We voeren deze werkzaamheden uit van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Daarbij maken we onder andere gebruik van tractors, graafmachines, kettingzagen en maaiers. Voor toegang tot het projectgebied maken we gebruik van de tijdelijke bouwweg vanaf de Zijdelweg (ter hoogte van nummer 3) richting het opstelterrein, of van de bouwweg en het bouwterrein tussen de N201 en Op de Klucht.

Rekening houden met de natuur

Bovenstaande werkzaamheden voeren we uit voor aanvang van het broedseizoen. Onze ecoloog kijkt kort voor de start van de werkzaamheden of er nog broedende vogels zitten in de begroeiing. Als dat het geval is, worden de werkzaamheden enkele dagen uitgesteld. De werkzaamheden starten nadat de ecoloog het gebied vrijgeeft.

Compensatie van groen

We behouden het liefst zoveel mogelijk bomen en ander groen. Toch is het onvermijdelijk dat er groen verdwijnt voor de aanleg van de Uithoornlijn. We gaan daar zorgvuldig mee om. Voor het kappen van de bomen en het weghalen van het groen hebben we in dit geval geen vergunning nodig. We realiseren ons dat groen in de omgeving belangrijk is. Op dit moment zijn we met verschillende omwonenden in gesprek om de mogelijkheden voor een groene inpassing van de tramlijn en de compensatie van verwijderd groen te onderzoeken en mee te nemen in het ontwerp.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil u dit bericht delen?