Afbeelding

Spoordijk en oversteek bij Bieslook afgesloten vanaf woensdag 8 december

Katja Torbijn | donderdag 18 november 2021
Katja

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de tramlijn zijn in volle gang. Het groen op de spoordijk is inmiddels verwijderd, op een aantal locaties brengen we voorbelasting aan en bij halte Uithoorn Centrum werken we aan een tijdelijk op- en afrit voor bussen. Begin december starten grotere werkzaamheden op de spoordijk. Daarom sluiten we de spoordijk vanaf woensdag 8 december 2021 af voor wandelaars. Ook de oversteek Bieslook-Faunalaan nemen we vanaf die datum tijdelijk buiten gebruik.

Wat gaan we doen?

We leggen de tramlijn aan op de spoordijk. Er komen twee tramsporen, geluidschermen en een onderhoudspad te liggen. Ter hoogte van Aan de Zoom verbreden we de spoordijk, om daar een halte te bouwen.

Veiligheid voorop

Tijdens de werkzaamheden rijdt er veel bouwverkeer over de spoordijk tussen de Randweg en Aan de Zoom. Daarnaast moeten we de huidige ligging van de Bieslookbruggen aanpassen. Daarvoor brengen we voorbelasting aan ter hoogte van de Bieslookbruggen (in december 2021) en bij Aan de Zoom (januari 2022). Deze voorbelasting blijft liggen tot in het najaar van 2022. Voorbelasten is het aanbrengen van extra grond om de ondergrond in te laten klinken. Hierdoor vermindert de hoeveelheid lucht in de grond en wordt de ondergrond steviger.

We realiseren ons dat de oversteek Bieslook-Faunalaan (Bieslookbruggen) een veelgebruikte route is voor fietsers en voetgangers, met name voor schoolgaande jongeren. Veiligheid rond de aanleg van de Uithoornlijn staat voorop. Om te voorkomen dat bouwverkeer en voetgangers/fietsers elkaar kruisen op de spoordijk, sluiten we de oversteek toch af tijdens de aanleg van de tramlijn. Vanaf april 2023 is de oversteek weer in gebruik.

Omleiding

Vanaf woensdag 8 december maken fietsers en voetganger gebruik van de omleidingsroute tussen Legmeer en Legmeer-West. Deze route loopt, in overleg met de Fietsersbond en de gemeente Uithoorn, via Aan de Zoom en de Faunalaan.

Hinder voor omwonenden

Voor omwonenden verwachten we komende periode lichte hinder van geluid en trillingen, onder andere door het door aanbrengen van voorbelasting.

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 9 december organiseren we een informatiebijeenkomst. Deze vindt, met het oog op de huidige coronamaatregelen, online plaats. U bent van harte welkom. Kijk hier voor meer informatie. Omwonenden ontvangen in december een informatiebrief over de werkzaamheden die in 2022 plaatsvinden.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil u dit bericht delen?