Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English
Afbeelding

Thematafel groene inpassing levert veel ideeën op

Katja Torbijn | donderdag 18 februari 2021
Katja

Van diversiteit in de begroeiing langs de geluidschermen tot het plaatsen van eendenkorven, ijsvogelwanden en insectenhotels: de eerste thematafel over een groene inpassing van de Uithoorlijn leverde veel ideeën van bewoners en buurtverenigingen op. Samen met de gemeente Uithoorn en Dura Vermeer onderzoeken we komende periode welke ideeën in te passen zijn in het ontwerp van de tramlijn.

Diversiteit in de begroeiing

Op verschillende locaties langs de nieuwe trambaan is ruimte voor begroeiing, waaronder het Kootpark en de Faunalaan. Tijdens de thematafel kwamen suggesties naar voren voor berm-, bloemen-, kruiden- en weidemengsels. Daarnaast opperden deelnemers het idee om ook de beplanting (hedera) tegen de geluidschermen af te wisselen met bijvoorbeeld jasmijn en vuurdoorn. We zien hier zeker mogelijkheden voor, en onderzoeken komen periode samen met de toekomstig beheerders hoe we hier invulling aan kunnen geven.

Rekening houden met de dieren in het gebied

Tijdens de thematafel kwamen verschillende ideeën naar voren om de dieren in het gebied een betere plek te bieden. Een aantal past in de huidige plannen, sommige ideeën zijn moeilijker inpasbaar. Komende periode wegen we samen met de toekomstig beheerders de mogelijkheden tegen elkaar af.

Legmeerbos

Vanuit het project Uithoornlijn is er geen direct verband met het initiatief Legmeerbos. De gemeente Uithoorn heeft aangegeven om bij de compensatie voor de verwijderde bomen samen te willen werken met initiatieven uit de omgeving. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de mogelijkheden voor het Legmeerbos zijn. We moeten de besluitvorming daarover afwachten. Daarna kan de gemeente beoordelen op welke manier aan de tijdens de thematafel genoemde ideeën invulling gegeven kan worden, ook met het oog op het beschikbare budget.

Meer groen in de Faunalaan

Meerdere bewoners uitten de wensen voor het verbeteren van de ecologische verbindingszone en meer groen in de Faunalaan, in de vorm van bomen of grote heesters. De gemeente Uithoorn ziet hier mogelijkheden voor, waar het project mogelijk aan kan bijdragen. De gemeente wil de mogelijkheden voor de Faunalaan na besluitvorming over het Legmeerbos in samenhang met elkaar beoordelen.

Samenhang tussen de verschillende ideeën

Per idee kijken we of en op welke manier het ingepast kan worden binnen het project of in de openbare ruimte buiten het projectgebied. Ook kijken we hoe we samenhang kunnen creëren tussen alle verschillende ideeën. Daarbij houden we rekening met bestaande kaders, richtlijnen en budgetten, maar ook met andere ontwikkelingen binnen de gemeente Uithoorn. De uiteindelijke keuzes voor de verschillende onderwerpen bespreken we in mei de deelnemers van de thematafel en nemen we op in het groenontwerp.

 

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

19 februari 2021 | 13:20

Frank B.

Is de Groengroep Uithoorn hier ook bij betrokken ? Die hebben het meeste verstand van welke soorten je wel en niet moet planten…

Schrijf een reactie
0
+1
19 februari 2021 | 15:57

Katja Torbijn | Projectteam Uithoornlijn

Hallo Frank, Groengroep Uithoorn neemt inderdaad deel aan de thematafels. Daarnaast zijn er ook ecologen vanuit Dura Vermeer, gemeente Uithoorn en de projectorganisatie betrokken. Bedankt voor je suggestie!

Schrijf een reactie
+1
Wil u dit bericht delen?