Afbeelding

Werkzaamheden busbaan tussen Boerlagelaan en Uithoorn Centrum (bewonersbrief)

Katja Torbijn | woensdag 22 december 2021
Katja

Vanaf januari bouwen we de bestaande busbaan om naar een gecombineerde bus-/trambaan waar zowel bussen als trams kunnen rijden. Er vinden tot de zomer van 2022 diverse werkzaamheden plaats op de busbaan tussen de Boerlagelaan en de Amstel. Bussen rijden daarom tijdelijk een andere route. Ook bouwen we een nieuwe halte en breiden we de bestaande parkeerplaats bij halte Uithoorn Centrum uit met veertig plaatsen. Omwonenden ontvingen deze week een brief met onderstaande informatie.

Tussen januari en juli 2022 realiseren we de trambaan tussen de Boerlagelaan en halte Uithoorn Centrum. Na deze periode is de busbaan geschikt voor gedeeld gebruik door bussen en trams. Tot aan de start van de testperiode in 2023 maakt alleen de bus nog gebruik van deze gecombineerde baan. Bij de halte Uithoorn Centrum voeren we tot eind 2023 verschillende werkzaamheden uit.

Geluidschermen: januari-april 2022

Couperuslaan

Bij fietstunnel Couperuslaan verwijderen we het bestaande houten geluidscherm. Aan de noordkant van de busbaan halen we circa vijftig meter geluidscherm weg. Aan de zuidkant verwijderen we circa 350 meter geluidscherm tussen de Couperuslaan en de Amsterdamseweg. Daarna komen er nieuwe houten schermen op deze locaties. We voeren deze werkzaamheden van februari tot en met april 2022 uit vanaf de busbaan, met een kleine mobiele kraan en handgereedschap. Als omwonende kunt u geluid- en trillingshinder ervaren door deze werkzaamheden. De overige houten geluidschermen langs de busbaan inspecteren we, waar nodig herstellen we de schade aan deze schermen. Dit doen we in januari 2022.

Admiraal de Ruyterlaan

Bij het appartementencomplex aan de Admiraal de Ruyterlaan (De Admiraliteit) plaatsen we in maart en april 2022 een nieuw geluidscherm. Dit geluidscherm heeft een buitenzijde (bewonerszijde) gemaakt van kokos, met daartegenaan klimbeplanting. De palen brengen we aan met een mobiele kraan en trilblok. De stijlen, plinten en panelen hijsen we op hun plek met een mobiele kraan. Omwonende kunnen geluid- en trillingshinder ervaren door deze werkzaamheden.

De geluidschermen achter de Nicolaas Beetslaan plaatsen we in de volgende fase van het project.

Werkzaamheden op de busbaan: januari-juli 2022

Om de trambaan te realiseren verwijderen we de huidige busbaan: we halen het bestaande asfalt weg, brengen kabels en leidingen aan in de grond en herstellen de bestaande fundering waar nodig. Daarna starten we met de aanleg van trambaan. We storten daarvoor eerst een laag beton, waarop we de sporen op aanbrengen. Tussen en naast de sporen komt een tweede laag beton.

Tot slot asfalteren we de hele baan tussen de Boerlagelaan en halte Uithoorn Centrum. Parallel aan deze werkzaamheden plaatsen we de bovenleidingsmasten, inclusief de fundering, en de bovenleidingsdraad. Deze is nodig om de trams te laten rijden. Direct omwonenden van de busbaan kunnen van januari tot en met juli 2022 hinder ondervinden van de werkzaamheden in de vorm van geluid en trillingen.

Werkzaamheden bij halte Uithoorn Centrum en het viaduct over de Amsterdamseweg: januari-juli 2022

In de periode van januari tot en met juli 2022 bouwen we de halte Uithoorn Centrum. We leggen hier een tramperron aan en de sporen met bovenleiding. Naast de halte breiden we de bestaande parkeerplaats uit met veertig extra plaatsen. Ook maken we het bestaande viaduct over de Amsterdamseweg geschikt voor het gebruik van zowel de bus als de tram. De randen van het viaduct passen we aan en daarnaast plaatsen we leuningen. Boven op het viaduct voeren we de eerder beschreven werkzaamheden op de busbaan uit.

Hinder voor omwonenden

Direct omwonenden van de busbaan kunnen hinder ondervinden van de werkzaamheden in de vorm van geluid en trillingen.

Hinder voor weggebruikers

Om de werkzaamheden aan het viaduct veilig uit te voeren sluiten we tussen maandag 17 en vrijdag 28 januari 2022 in twee fases de helft van de Amsterdamseweg af. Gemotoriseerd verkeer rijdt met aangepaste snelheid via een om-en-om-regeling (verkeer maakt om en om gebruik van dezelfde rijbaan) langs de afzetting. Fietsers worden tijdelijk naar één kant van de weg geleid, het fietspad onder het viaduct is in deze periode een tweerichtingsfietspad. We zetten verkeersregelaars in om het verkeer in veilige banen te leiden.

Omleiding busverkeer

Van maandag 3 januari tot en met 31 juli 2022 rijden de bussen een andere route: via de Amsterdamseweg, de Wiegerbruinlaan en de Alfons Arienslaan (of andersom). De looproute naar bushalte Uithoorn Centrum verandert tijdelijk, deze geven we aan met borden. Kijk voor de actuele dienstregeling op 9292.nl of de website van de vervoerder: syntusutrecht.nl/dienstregeling.

Werktijden en bouwverkeer

We voeren de werkzaamheden in principe uit van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Het kan een enkele keer voorkomen dat we ook op zaterdag werken. We delen dit dan vooraf op de pagina ‘werkzaamheden’ en in de BouwApp.

Bouwverkeer rijdt van en naar het werkterrein via de bestaande busbaan. Ter hoogte van halte Uithoorn Centrum keren de vrachtwagens op het bouwterrein. Op deze manier rijdt het bouwverkeer voor de Uithoornlijn niet over de lokale wegen.

Bouwkundige vooropnames

Bij woningen binnen een straal van vijftig meter van de werkzaamheden voeren we een bouwkundige vooropname uit. Woningen die hiervoor in aanmerking komen, ontvingen hier eind november een brief over. Deze vooropnames voeren we in december uit en zijn gratis.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

23 december 2021 | 13:42

Wim Bax

Jullie weten dat aan de noordzijde van en op de spoorbaan, ter hoogte van Quaker, een enorme hoeveelheid Japanse duizendknoop staat? Dat vereist enorme voorzichtigheid in de vernietiging en zeker ook met die van de grond ter plekke.

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Marije Mooij
27 december 2021 | 18:38

Marije Mooij

Hallo Wim,
Het klopt dat er aan noord- en zuidzijde van de busbaan groeiplaatsen van Japanse Duizendknoop zijn aangetroffen. Dit is dus bekend en hier is de werkwijze op aangepast. Dank voor het melden!
Groet, Marije

Schrijf een reactie
+1
Wil u dit bericht delen?