Afbeelding

Aanbrengen damwanden in de bocht van de spoordijk

Ellen van der Klei | woensdag 14 september 2022

In de bocht van de spoordijk begonnen we in juli al met grondwerkzaamheden. Komende periode vinden hier veel werkzaamheden plaats, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van damwanden. Deze damwanden zijn nodig voor de stabiliteit van de spoordijk en brengen we aankomende drie weken aan de kant van de Wederik aan. Maandag starten we met het intrillen van deze damwanden, later plaatsen we ook damwanden langs enkele achtertuinen van de Wederik.

Aanbrengen damwanden: maandag 9 september tot en met vrijdag 7 oktober 2022

Zoals eerder gecommuniceerd starten aankomende maandag de werkzaamheden aan de damwanden. In de binnenbocht van de spoordijk brengen we tussen Aan de Zoom en de overkluizing (nabij de plaats waar de spoordijk aansluit op de busbaan) een damwand aan. De damwandplanken trillen we de grond in met een machine. Het trillen van damwanden veroorzaakt minder hinder voor de omgeving dan het traditionele slaan van damwanden. Toch kunnen we hinder van geluid en trillingen voor omwonenden niet volledig voorkomen. Deze werkzaamheden zijn van maandag 19 september tot en met vrijdag 7 oktober 2022.

Daarnaast komt er een damwand nabij Wederik 66. Om deze locatie te bereiken, dempen we tijdelijk een stuk van de watergang. Hierdoor creëren we ruimte om de damwandmachine op de juiste locatie te plaatsen. Deze damwandplanken drukken we in de grond tussen maandag 3 oktober en vrijdag 7 oktober 2022.

De werkzaamheden aan de damwanden zijn van maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur. We monitoren de werkzaamheden aan de damwanden met behulp van trillingsmeters. Daarnaast treffen we algemene maatregelen om hinder zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door de ondergrond nat te houden. Bouwverkeer rijdt vanaf de busbaan over de spoordijk richting Aan de Zoom (en andersom). Door gebruik te maken van deze route, voorkomen we dat bouwverkeer het fiets- en voetpad Aan de Zoom-Faunalaan kruist.

Grondwerkzaamheden en plaatsen geluidschermen

Als de damwanden zijn aangebracht, profileren we de watergang in de binnenbocht opnieuw en vullen we de grond op de spoordijk achter de damwanden aan. Ook graven we drainagebuizen in de grond in, zodat het water goed wordt afgevoerd. Als de grondwerkzaamheden klaar zijn, leggen we kabels en leidingen voor de trambaan aan. Deze werkzaamheden vinden in oktober en november plaats. Vervolgens plaatsen we in december geluidschermen langs beide zijden van de bocht van de spoordijk, waarna we op deze locatie naar verwachting begin 2023 starten met de aanleg van de trambaan zelf.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil u dit bericht delen?