Afbeelding

Aanleg trambaan op de spoordijk start 22 augustus (bewonersbrief)

Katja Torbijn | dinsdag 9 augustus 2022
Katja

Binnenkort start de aanleg van de trambaan op de spoordijk tussen Aan de Zoom en de Randweg. Ook treffen we voorbereidingen voor het terugplaatsen van de Bieslookbruggen, verandert de ontsluiting van de wijk Buitendijks en richten we een deel van de straat Aan de Zoom opnieuw in. Omwonenden ontvingen gisteren een brief met daarin onderstaande informatie over de werkzaamheden, de planning en de verwachte hinder.

Aanleg trambaan op de spoordijk tussen busbaan en Randweg: juli 2022 tot en met juni 2023

Maandag 22 augustus starten we met de aanleg van de trambaan op de spoordijk tussen Aan de Zoom en de Randweg en de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe tramhalte bij Aan de Zoom. Op dit deel van de spoordijk ligt nu extra zand om de ondergrond te verstevigen (voorbelasting). Dit extra zand graven we samen met de bovenste grondlaag af. Daarna brengen we steviger zand aan en graven we drainagebuizen in de grond in, zodat het water goed wordt afgevoerd. Vervolgens brengen we keerwanden aan, deze zorgen ervoor dat de grond op zijn plek blijft. Als de grondwerkzaamheden klaar zijn, leggen we kabels en leidingen voor de trambaan aan en plaatsen we aan de zijde Zonnedauw/In het Midden/Langs de Baan geluidschermen langs de spoordijk. Als de geluidschermen geplaatst zijn, starten we met de aanleg van de halte en de trambaan. Dit is naar verwachting in 2023.

Hinder

Bouwverkeer rijdt vanaf de bouwhub over de spoordijk richting Aan de Zoom of vanaf de busbaan over de spoordijk richting Aan de Zoom. Door gebruik te maken van deze routes, voorkomen we dat bouwverkeer het fiets- en voetpad Aan de Zoom-Faunalaan kruist. De oversteek tussen Aan de Zoom en de Faunalaan blijft de hele bouwperiode beschikbaar voor fietsers en voetgangers. Omwonenden ervaren mogelijk hinder van de werkzaamheden in de vorm van geluid en stof. We treffen maatregelen om deze hinder zoveel mogelijk te beperken.

Aanpassing kruising Aan de Zoom-Buitendijks: maandag 22 augustus tot en met vrijdag 30 september 2022

Vanwege de komst van de trambaan verandert de ontsluiting van de wijk Buitendijks. Als bewoner rijdt u nu via Aan de Zoom van en naar Buitendijks. In de toekomst rijdt u via de Faunalaan de wijk in en uit. Vooruitlopend op de aanleg van de trambaan passen we de verkeerssituatie aan en realiseren we nieuwe parkeerplaatsen langs de Faunalaan. Daarnaast voert de gemeente Uithoorn komende periode onderhoud uit aan de duiker (onderdoorgang voor water) die onder het huidige fiets- en voetpad tussen Aan de Zoom en de Faunalaan ligt.

De werkzaamheden vinden plaats van maandag 22 augustus tot en met eind september. Vanaf vrijdag 30 september 2022 rijden bewoners van Buitendijks via de Faunalaan naar Buitendijks (en andersom). Voor deze verkeersaanpassing is geen afsluiting noodzakelijk, wel zal er een tijdelijke situatie zijn. Omwonenden ervaren mogelijk (geluid)hinder van de werkzaamheden.

*Update: vanwege de werkzaamheden van de gemeente Uithoorn aan de duiker starten wij op maandag 29 augustus.

Bouw nieuwe steunpunten Bieslookbruggen: maandag 22 augustus tot en met april 2023

Maandag 15 augustus starten we met de voorbereidingen op de spoordijk tussen de Randweg en de Bieslook. Vanaf maandag 22 augustus tot en met zaterdag 27 augustus brengen we de fundering aan voor de nieuwe steunpunten voor de Bieslookbruggen. Op de plaatsen waar de bruggen op de grond steunen, boren we palen in de grond. De middensteunpunten en hun fundering brengen we aan vanaf de spoordijk. De funderingen aan de buitenzijdes – aan de kant van de Faunalaan en Langs de Baan – kunnen we helaas niet vanaf de spoordijk aanbrengen. Daarom plaatsen we een kleine boorstelling in de Bieslook, deze voeren we aan via Langs de Baan. Voor de werkzaamheden aan de kant van de Faunalaan plaatsen we de stelling ter hoogte van de Meerkikker. Deze wordt aangevoerd via de Faunalaan. De overige materialen en machines voeren we aan over de spoordijk.

Vanaf maandag 29 augustus 2022 vullen we de plek van de palen verder aan met zand en grond, waarna de grond moet inklinken. Dit duurt ongeveer tot half november 2022. Omdat het niet mogelijk is om met de Bieslookbruggen op een vrachtwagen over de spoordijk te rijden als de tramrails er ligt, plaatsen we de Bieslookbruggen voordat er rails liggen: voor het eind van het jaar. De Bieslookbruggen gaan dan nog niet open voor fietsers en voetgangers, omdat er bouwverkeer over de spoordijk rijdt om de tramlaan aan te leggen. Zoals eerder gecommuniceerd gaan de bruggen rond april 2023 weer open.

Hinder

We verwachten dat direct omwonenden hinder van het boren van de palen ervaren in de vorm van geluid en lichte trillingen. De woningen bij Bieslook/Langs de Baan en Meerkikker ervaren ook hinder van de kleine boorstelling die op locatie staat.

Een schematische weergave van de plek waar de boorstellingen komen te staan.

Herinrichting Aan de Zoom en aansluiting richting de Faunalaan: oktober 2022 tot en met februari 2023

Het laatste deel van de straat Aan de Zoom/Zonnedauw – tussen de kruising met Wederik en de spoordijk – richten we opnieuw in. Er komt aan de kant van Zonnedauw een tweerichtingsfietspad richting de tramhalte en de Faunalaan. Aan de kant van Aan de Zoom leggen we parkeervakken aan waar u voor- of achteruit in kunt steken. Er komt een groene afscheiding om doorrijden voor gemotoriseerd onmogelijk te maken en om overlast van inschijnende koplampen in de woningen te voorkomen. Vanaf de straat naar de woningen blijven de kleine voetpaadjes beschikbaar. De nieuwe bomen en de groene afscheiding planten we tot slot aan in het plantseizoen.

Vanaf begin oktober tot half november 2022 vinden er verschillende werkzaamheden plaats rond de oversteek tussen Aan de Zoom en de Faunalaan. Deze oversteek blijft altijd beschikbaar, maar zal in een tijdelijke vorm ingericht worden. Ook plaatsen we een duiker (onderdoorgang voor water) ter hoogte van het voetpad naar Zonnedauw. Tussen eind oktober tot eind december richten we de straat daadwerkelijk opnieuw in.

Hinder

Om de werkzaamheden uit te voeren, voeren we de werkzaamheden in verschillende fases uit. We zorgen er bij alle werkzaamheden voor dat fietsers en voetgangers veilig langs de werkzaamheden kunnen. Ook woningen blijven altijd bereikbaar. Omwonenden ervaren mogelijk geluidhinder van de werkzaamheden. Daarnaast zijn parkeerplaatsen tijdens de herinrichting van de straat tijdelijk niet beschikbaar. Direct aanwonenden informeren we hier te zijner tijd apart over.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil u dit bericht delen?