Afbeelding

Werkzaamheden opstelterrein-Randweg: januari-juni 2023 (bewonersbrief)

Katja Torbijn | vrijdag 6 januari 2023
Katja

Afgelopen maanden werkten we aan de aanleg van het opstelterrein, de vloer van de hal (voor het wassen van trams en klein onderhoud) en het viaduct over de N201. Direct omwonenden ontvingen onderstaande informatie over de werkzaamheden in de eerste helft van 2023 eerder deze week per brief.

Werkzaamheden van opstelterrein tot Randweg: januari 2023-juni 2023

Op het opstelterrein bouwen we een aantal voorzieningen die nodig zijn om de tram vanaf 2024 te laten rijden: een stroomvoorzieningsgebouw dat stroom omzet naar het juiste voltage voor de tram, een aantal opstelsporen waar trams ‘geparkeerd’ worden en een hal voor het wassen van trams en klein onderhoud. De werkzaamheden hiervoor zijn al enige tijd in volle gang en gaan dit jaar verder tot de zomer van 2023.

We bouwen tot en met juni 2023 ook verder aan de sporen tussen het opstelterrein en de Randweg. We leggen de rails – met spoorstaven, dwarsliggers en ballast – aan. Zodra alle spoorstaven aan elkaar zijn gelast en de ballast is gestort, komt er een stopmachine. Deze machine brengt het spoor op de juiste hoogte door de spoorstaven op te tillen en er ballast onder te trillen. In dezelfde periode sluiten we de stroomvoorziening van de tram aan op het bestaande elektriciteitsnet en de waterleiding op het bestaande riool. Daarnaast brengen we de diverse installaties (waaronder verlichting) aan, plaatsen we de bovenleidingsmasten en hangen we de bovenleidingsdraad op. Vervolgens richten we het terrein rond de sporen in met looppaden en waar nodig overwegen. Tot slot slijpen we de sporen om aanwezige roest te verwijderen voordat de eerste testtrams over het spoor rijden.

Hinder

De werkzaamheden vinden overdag en op grote afstand van de woningen bedrijven plaats. Toch ondervinden directe omwonenden mogelijk hinder van de werkzaamheden: geluid en trillingen van de stopmachine en het lassen en slijpen van de spoorstaven. Daarnaast kan het boren van de palen voor de bovenleidingsmasten naast geluid ook lichte trillingen veroorzaken.

Werkzaamheden viaduct N201: januari-februari 2023

De tram steekt vanaf 2024 vanuit Amstelveen de N201 over via een viaduct. In november hesen we liggers voor dit tramviaduct op zijn plaats. Sindsdien bouwen we verder aan het viaduct, dat naar verwachting eind februari 2023 klaar is. Zodra de betonconstructie klaar is, leggen we tot en met juni 2023 het tramspoor en de bovenleiding aan over het viaduct.

Een deel van de werkzaamheden vindt vanwege de veiligheid plaats in de nacht, omdat er dan minder verkeer over de N201 rijdt. Zo brengen we onder andere de randelementen aan de buitenzijde van het viaduct aan en halen we de tijdelijke steigers weg. Ondanks dat de werkzaamheden op afstand van de woningen plaatsvinden, ondervinden omwonenden mogelijk hinder door de werkzaamheden aan het viaduct.

 • Januari-februari: overdag
  Verder bouwen van het viaduct: afspannen van de liggers, diverse (beton)werkzaamheden.
  Geluidhinder door het slijpen van metaal.
 • Nacht van maandag 6 op dinsdag 7 februari 2023
  Voorbereidende werkzaamheden en treffen van verkeersmaatregelen: verwijderen van middengeleiders N201,
  Hinder: geluid door het losmaken van de bouten van de geleiderails en het oppakken hiervan. Op de N201 is in beide richtingen slechts één rijstrook beschikbaar.
 • Alle nachten van dinsdag 7 tot en met vrijdag 24 februari 2023
  Werkzaamheden aan het viaduct, zoals het verwijderen van tijdelijke steigers en het aanbrengen randelementen buitenzijde viaduct.
  Hinder: geluid door het verwijderen van de steigers. Eén weghelft is buiten gebruik, verkeer heeft op de andere weghelft in beide richtingen één rijstrook beschikbaar. Op- en afritten blijven beschikbaar.
 • Nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 februari 2023
  Afrondende werkzaamheden, zoals het terugplaatsen van de middengeleiders.
  Hinder: geluid door het terugplaatsen van de geleiderail en het vastmaken van de bouten. Op de N201 is in beide richtingen slechts één rijstrook beschikbaar.

Werktijden

We werken in principe van maandag tot en met zaterdag overdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Vanwege de veiligheid van zowel weggebruikers als onze medewerkers werken we in februari rondom de N201 drie weken lang ook ’s nachts tussen 19.00 (start voorbereidingen) en 07.00 uur. De werkzaamheden zijn deels afhankelijk van het weer en kunnen daardoor schuiven in de planning. Voor avond- en nachtwerk vragen we een aparte vergunning aan.

Aansluiting Uithoornlijn op bestaande Amstelveenlijn

De Amstelveenlijn en de Uithoornlijn vormen straks samen één tramlijn: lijn 25. In juni 2023 sluiten we het bestaande deel van lijn 25 aan op het nieuwe deel tijdens een buitendienststelling van negen dagen (vrijdagavond 9 tot en met maandagochtend 19 juni 2023). We werken tijdens deze buitendienststelling 24 uur per dag door. In deze periode rijden er geen trams op het opstelterrein van de Amstelveenlijn, lijn 25 rijdt wel tot Amstelveen Westwijk.

In de zomer verschuift de focus van bouwen naar het testen van de tramlijn: het testen van alle technische systemen en het opleiden van het rijdend personeel op de trams. Dit doen we vooruitlopend op het in gebruik nemen van de tramlijn in de zomer van 2024. We communiceren later over deze nieuwe fase van het project.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil u dit bericht delen?