Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English

Planning

Laatst bijgewerkt op dinsdag 19 november 2019

Voordat de tram daadwerkelijk over de Uithoornlijn rijdt, doorloopt het project een aantal fases. De besluitvormingsfase – waarin besloten wordt óf en zo ja, waar de tramlijn komt – is inmiddels achter de rug. De gewijzigde bestemmingsplannen zijn vastgesteld, het tracé ligt vast.

In de zomer van 2024 wordt de nieuwe tramlijn naar verwachting in gebruik genomen. De tram krijgt dan een nummer, net als in de rest van het tramnet. Dit nummer is al bekend: lijn 25. De verwachting is dat de bouwwerkzaamheden van 2021 tot en met 2023 plaatsvinden, gevolgd door een uitgebreide testperiode door zowel de aannemer als de exploitant. Voorafgaand aan de bouw vinden voorbereidende werkzaamheden plaats. Denk hierbij aan het verleggen van kabels en leidingen en het bouwrijp maken van de grond.

Huidige fase: Aanbestedingsfase

De Uithoornlijn wordt gerealiseerd door een aannemer of aannemerscombinatie. Hoe je als overheid een aannemer selecteert is wettelijk vastgelegd. In april 2019 startte de aanbesteding voor de realisatie van het project. Geïnteresseerde aannemers konden zich tot de zomer aanmelden om deel te nemen. In september 2019 startte de zogenaamde dialoogfase, waarin opdrachtgever en aannemers in gesprek gaan over het te realiseren werk. Eind 2019 dienen de geïnteresseerde aannemers hun inschrijving in en start de beoordelingsfase door een onafhankelijke commissie. In het voorjaar van 2020 wordt bekend gemaakt welke aannemer de Uithoornlijn zal realiseren. We noemen dit ‘het gunnen van de opdracht’.