Colofon en Proclaimer

Laatst bijgewerkt op woensdag 7 juli 2021

De vernieuwing van de Uithoornlijn wordt gerealiseerd door de afdeling Metro en Tram van de gemeente Amsterdam in opdracht van de Vervoerregio Amsterdam.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen in planning & ontwerp en onvoorziene omstandigheden voorbehouden.

Bij de productie van deze website zijn wij zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan inzake het auteursrecht op fotomateriaal. Mocht u een foto zien, waarbij dit naar uw mening niet het geval is geweest, dan vernemen wij dit graag.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens. Op de site van de Gemeente Amsterdam vindt u meer informatie over deze nieuwe wet. Lees hoe de gemeente Amsterdam omgaat met persoonsgegevens en welke rechten u hebt.