Veelgestelde vragen

Laatst bijgewerkt op donderdag 24 februari 2022

Heeft u vragen over de realisatie van de Uithoornlijn? Stel deze dan gerust via het contactformulier of één van de andere kanalen. Wellicht is uw vraag eerder gesteld en vindt u het antwoord direct hieronder.

Hoe hard zal de tram rijden?

De snelheid van de trams is locatieafhankelijk. Voorlopig wordt uitgegaan van de volgende maximale snelheden per deeltracé:

 • 70 km/uur: na passage van de J.C. van Hattumweg in Amstelveen tot aan Randweg in Uithoorn;
 • 50 km/uur: tussen Randweg en Aan de Zoom;
 • 30 km/uur: bocht tussen Aan de Zoom tot de huidige busbaan;
 • 50 km/uur: vanaf de huidige busbaan tot aan de Amsterdamse weg;
 • 15 km/uur: vanaf ongelijkvloerse kruising met de Amsterdamse weg tot halte dorpscentrum.

Met welke frequentie zal tram 25 gaan rijden?

Op dit moment is de planning om in de volgende frequentie te rijden:

 • 10 keer per uur per richting in de ochtend- en avondspits
 • 6 keer per uur per richting buiten de spits
 • Later op de avond wordt de frequentie verder afgebouwd.

Ongeveer een jaar voor de ingebruikname van de Uithoornlijn wordt het definitieve vervoersplan door de vervoerder bepaald.

Hoe lang duurt het om vanuit Uithoorn naar Amsterdam Zuid te reizen?

De reistijd is afhankelijk van de halte waarin u opstapt:

 • Vanaf halte Aan de Zoom: circa 26 minuten
 • Vanaf halte Uithoorn Station: circa 27 minuten
 • Vanaf halte Uithoorn Centrum: circa 29 minuten

Hoe ziet de planning er uit?

Voorlopig houden wij rekening met een bouwperiode van circa 2,5 jaar. Dit is exclusief de voorbereiding van de aannemer (circa 1 jaar) en het testrijden (circa 1 jaar). Op de pagina ‘planning en werkzaamheden‘ vindt u de planning terug en een overzicht van werkzaamheden die op dit moment plaatsvinden.

Waar komen geluidschermen langs de Uithoornlijn?

De aanleg van de Uithoornlijn wordt steeds concreter. Op dit moment werkt Dura Vermeer het ontwerp van de tramlijn uit, en tegelijkertijd vinden buiten de eerste voorbereidende werkzaamheden plaats. Afgelopen periode ontvingen we verschillende vragen over de geluidschermen die langs de Uithoornlijn worden geplaatst. In dit nieuwsbericht leggen Michel Dagniaux, technisch manager bij Metro en Tram, en Gertjan Balm, omgevingsmanager bij Dura Vermeer uit waar er geluidschermen komen langs de tramlijn.

Hoe worden de spoorovergangen beveiligd?

Veiligheid van de nieuwe tramlijn is een randvoorwaarde voor het project. We bouwen de tramlijn op een veilige manier, maar ook als de tram straks rijdt heeft veiligheid de hoogste prioriteit. We zien dat veel voetgangers, fietsers en auto’s het toekomstige tracé kruisen, dat zal straks niet anders zijn. Zeker de route Aan de Zoom-Faunalaan is een veelgebruikte route voor scholieren. We begrijpen dat u als inwoner van Uithoorn geïnteresseerd bent in de beveiliging van de toekomstige kruisingen met de tramlijn. Onder andere tijdens de thematafels kregen we hier verschillende vragen over. Elske Olthof is vanuit de projectorganisatie verantwoordelijk voor de beveiligingssystemen van de verschillende spoorovergangen. In dit nieuwsbericht leest u een uitgebreid op de vraag “hoe worden de spoorovergangen beveiligd?”

Hoe is het aantal parkeerplaatsen bij de haltes bepaald?

De Amsteltram zorgt ervoor dat inwoners van Uithoorn en De Kwakel vanaf 2024 snel en gemakkelijk van en naar Amsterdam reizen. Zeker als je dicht bij een van de haltes woont, stap je gemakkelijk op de tram. Maar de Amsteltram is ook interessant voor inwoners die net iets verder van een halte vandaan wonen. Dat brengt verkeersbewegingen met zich mee, en we begrijpen dat je je, als direct omwonende van een van de haltes, zorgen maakt over de parkeerdruk. Ronald van der Hoek, verkeerskundige bij de gemeente Uithoorn, geeft in dit nieuwsbericht antwoord op de vraag hoe het aantal parkeerplaatsen is bepaald.

Hoe wordt Buitendijks ontsloten als de Uithoornlijn klaar is?

De ontsluiting van Buitendijks verandert met de komst van de Uithoornlijn. Waar bewoners nu aan het einde van Buitendijks rechtsafslaan richting Aan de Zoom/Zonnedauw, slaan zij na de komst van de Uithoornlijn linksaf en vervolgens direct weer linksaf de Faunalaan op richting de N196/Koningin Maximalaan. We verwachten dat deze ontsluiting in het najaar van 2022 verandert.

Er komt naast N201 achter McDonalds een industrieterrein. Komt hier ook een halte?

Het bedrijventerrein Amstelveen Zuid wordt de komende jaren ontwikkeld. De vulling van het bedrijventerrein zal geleidelijk aan plaatsvinden en er is nog niet bekend welke gebieden als eerst ontwikkeld worden. In het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein wordt een reservering opgenomen voor een halte langs de Amsteltram.  Naast de reservering is onderzoek nodig naar de ​nut en noodzaak en de  mogelijke inpassing van een mogelijke halte. Deze halte kan mogelijk gerealiseerd worden op het moment dat de vraag naar openbaar vervoer van en naar het bedrijventerrein een zodanige omvang heeft dat het rendabel is om de tram te laten halteren op het bedrijventerrein. Of en wanneer dit gaat plaatsvinden is nog niet bekend en wordt in overleg tussen de gemeente Amstelveen en Vervoerregio Amsterdam bepaald. Deze eventuele halte is geen onderdeel van de Uithoornlijn.

Voeren jullie opnames aan de woningen langs de Uithoornlijn?

Ja, dat doen we zeker. Omwonenden die in aanmerking komen voor zo’n bouwkundige vooropname, ontvangen hier van ons bericht over. Omgevingsmanager Lummieke IJmker van Dura Vermeer licht in dit artikel een en ander toe.