Veelgestelde vragen

Laatst bijgewerkt op maandag 7 augustus 2023

Heeft u vragen over de realisatie van de Uithoornlijn? Stel deze dan gerust via het contactformulier of één van de andere kanalen. Wellicht is uw vraag eerder gesteld en vindt u het antwoord direct hieronder.

Waarom duurt de testperiode ruim een jaar?

Van juni 2023 tot de zomer van 2024 testen we uitgebreid het spoor, de trams en de bijbehorende systemen. De totale testperiode bestaat uit 3 fasen. Bij de planning is rekening gehouden met waardevolle lessen die zijn opgedaan bij de ingebruikname van de Amstelveenlijn, zoals bepaalde storingen. Ook is tijd ingepland om werkzaamheden uit te voeren die uit de testen naar voren komen en om een groot aantal personeelsleden op te leiden. Om uiteindelijk de Uithoornlijn in de zomer van 2024 zonder problemen én volgens dienstregeling in gebruik te nemen.

Kan ik meerijden met een testtram?

Alle testritten zijn zonder passagiers. Dat heeft ermee te maken dat eerst het trampersoneel opgeleid moet worden voor dit nieuwe stuk spoor. Vanaf februari 2024 leidt GVB onder andere 250 trambestuurders op. Dit vindt plaatst tot de zomer van 2024, waarna de Uithoornlijn opengaat voor iedereen.

Hoe hard zal de tram rijden?

De snelheid van de trams is locatie afhankelijk. De volgende maximale snelheid wordt per deeltracé aangehouden:

  • 70 km/uur: na passage van de J.C. van Hattumweg in Amstelveen tot aan de Randweg in Uithoorn;
  • 50 km/uur: tussen de Randweg en Aan de Zoom;
  • 30 km/uur: bocht tussen Aan de Zoom tot de huidige busbaan;
  • 50 km/uur: vanaf de huidige busbaan tot aan de Amsterdamse weg;
  • 15 km/uur: vanaf ongelijkvloerse kruising met de Amsterdamse weg tot halte Uithoorn Centrum.

Met welke frequentie zal de tram gaan rijden?

Op dit moment is de planning om in de volgende frequentie te rijden:

  • 10 keer per uur per richting in de ochtend- en avondspits
  • 6 keer per uur per richting buiten de spits
  • Later op de avond wordt de frequentie verder afgebouwd.

Momenteel werken de vervoerders de nieuwe vervoersplannen uit waarbij ook het inpassen van deze nieuwe tramlijn wordt uitgewerkt. Als de vervoersplannen definitief zijn melden we dit op onze website.

Hoe lang duurt het om vanuit Uithoorn naar Amsterdam Zuid te reizen?

De reistijd is circa 30 minuten en afhankelijk van de halte waarin u opstapt.

Hoe worden de spoorovergangen beveiligd?

Veiligheid van de nieuwe tramlijn is een randvoorwaarde voor het project. We bouwen de tramlijn op een veilige manier, maar ook als de tram straks rijdt heeft veiligheid de hoogste prioriteit. We zien dat veel voetgangers, fietsers en auto’s het toekomstige tracé kruisen, dat zal straks niet anders zijn. Zeker de route Aan de Zoom-Faunalaan is een veelgebruikte route voor scholieren. We begrijpen dat u als inwoner van Uithoorn geïnteresseerd bent in de beveiliging van de toekomstige kruisingen met de tramlijn. Onder andere tijdens de thematafels kregen we hier verschillende vragen over. Elske Olthof is vanuit de projectorganisatie verantwoordelijk voor de beveiligingssystemen van de verschillende spoorovergangen. In dit nieuwsbericht leest u een uitgebreid op de vraag “hoe worden de spoorovergangen beveiligd?”

Hoe is het aantal parkeerplaatsen bij de haltes bepaald?

De Amsteltram zorgt ervoor dat inwoners van Uithoorn en De Kwakel vanaf 2024 snel en gemakkelijk van en naar Amsterdam reizen. Zeker als je dicht bij een van de haltes woont, stap je gemakkelijk op de tram. Maar de Amsteltram is ook interessant voor inwoners die net iets verder van een halte vandaan wonen. Dat brengt verkeersbewegingen met zich mee, en we begrijpen dat je je, als direct omwonende van een van de haltes, zorgen maakt over de parkeerdruk. Ronald van der Hoek, verkeerskundige bij de gemeente Uithoorn, geeft in dit nieuwsbericht antwoord op de vraag hoe het aantal parkeerplaatsen is bepaald.

Wanneer ronden jullie de groenwerkzaamheden af?

Tot eind 2023 zijn we nog volop bezig met afrondende werkzaamheden en met het aanplanten van groen.

De beplanting is voor een deel aangebracht maar de oorspronkelijke planning is niet volledig gehaald. De levering van planten heeft problemen veroorzaakt, het verkrijgen van het juiste personeel was een uitdaging en ook de droogte heeft niet meegewerkt in een optimale start van de nieuwe groene aanplanting. Gedurende de zomer wordt aangeplante beplanting voorzien van water en na de zomer wordt door de droogte gesneuvelde beplanting opnieuw aangeplant. Ook worden in het najaar de locaties aangeplant waar nu nog afrondende werkzaamheden plaatsvinden.

Welke gevolgen heeft de tram voor bussen?

Connexxion is verantwoordelijk voor het meeste busvervoer in de gemeente Uithoorn. Met de ingebruikname van de Uithoornlijn in 2024 verandert het bestaande OV-netwerk. De ingebruikname van de tram heeft effect op de buslijnen tussen de gemeente Uithoorn en Amstelveen/Amsterdam. Dat betekent dat de buslijnen 347 en 348 verdwijnen.

Exacte buslijnen, -routes en dienstregelingen zijn op dit moment nog niet bekend. Zodra de vervoersplannen definitief zijn, delen wij deze informatie op de website.

Er komt naast N201 achter McDonalds een industrieterrein. Komt hier ook een halte?

Het bedrijventerrein Amstelveen Zuid wordt de komende jaren ontwikkeld. De vulling van het bedrijventerrein zal geleidelijk aan plaatsvinden en er is nog niet bekend welke gebieden als eerst ontwikkeld worden. In het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein wordt een reservering opgenomen voor een halte langs de Amsteltram.  Naast de reservering is onderzoek nodig naar de ​nut en noodzaak en de  mogelijke inpassing van een mogelijke halte. Deze halte kan mogelijk gerealiseerd worden op het moment dat de vraag naar openbaar vervoer van en naar het bedrijventerrein een zodanige omvang heeft dat het rendabel is om de tram te laten halteren op het bedrijventerrein. Of en wanneer dit gaat plaatsvinden is nog niet bekend en wordt in overleg tussen de gemeente Amstelveen en Vervoerregio Amsterdam bepaald. Deze eventuele halte is geen onderdeel van de Uithoornlijn.