Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English

Veelgestelde vragen

Laatst bijgewerkt op woensdag 27 november 2019

Heeft u vragen over de realisatie van de Uithoornlijn? Stel deze dan gerust via het contactformulier of één van de andere kanalen. Wellicht is uw vraag eerder gesteld en vindt u het antwoord direct hieronder.

Zijn de bouwroutes en bouwterreinen voor de aanleg van de Uithoornlijn al bekend?

De aannemer is straks verantwoordelijk voor de realisatieaanpak van het project. Exacte bouwroutes en bouwterreinen zijn daarom op dit moment nog niet bekend. In de opdracht naar de aannemer sturen we op het beperken van hinder voor de omgeving, onder andere als het gaat om bouwverkeer. Definitieve locaties en routes worden te zijner tijd door de aannemer en het projectteam definitief bepaald. We streven ernaar zoveel mogelijk bouwverkeer buiten de woonwijken om te leiden, of via de doorgaande wegen. De Faunalaan mag bijvoorbeeld tot aan Aan de Zoom als bouwroute gebruikt worden. Na de realisatie van de Uithoornlijn worden de terreinen teruggebracht in oorspronkelijke staat.

Foto bij Foto van een huismus

Hoe hard zal de tram rijden?

De snelheid van de trams is locatieafhankelijk. Voorlopig wordt uitgegaan van de volgende maximale snelheden per deeltracé:

 • 70 km/uur: na passage van de J.C. van Hattumweg in Amstelveen tot aan Randweg in Uithoorn;
 • 50 km/uur: tussen Randweg en Aan de Zoom;
 • 30 km/uur: bocht tussen Aan de Zoom tot de huidige busbaan;
 • 50 km/uur: vanaf de huidige busbaan tot aan de Amsterdamse weg;
 • 15 km/uur: vanaf ongelijkvloerse kruising met de Amsterdamse weg tot halte dorpscentrum.

Met welke frequentie zal tram 25 gaan rijden?

Op dit moment is de planning om in de volgende frequentie te rijden:

 • 10 keer per uur per richting in de ochtend- en avondspits
 • 6 keer per uur per richting buiten de spits
 • Later op de avond wordt de frequentie verder afgebouwd.

Ongeveer een jaar voor de ingebruikname van de Uithoornlijn wordt het definitieve vervoersplan door de vervoerder bepaald.

Hoe lang duurt het om vanuit Uithoorn naar Amsterdam Zuid te reizen?

De reistijd is afhankelijk van de halte waarin u opstapt:

 • Vanaf halte Aan de Zoom: circa 26 minuten
 • Vanaf halte Uithoorn Station: circa 27 minuten
 • Vanaf halte Uithoorn Centrum: circa 29 minuten

Worden er geluidsmaatregelen getroffen?

Uit het geluidsonderzoek kwam naar voren dat op het grootste gedeelte van de Uithoornlijn geen sprake is van een overschrijding van de geluidsnorm.

Op enkele plekken is wel sprake van een overschrijding van de vastgestelde voorkeurswaarde in het bestemmingsplan. Op die plekken plaatsen we geluidschermen. De hoogte van de schermen varieert tussen de één en drie meter. In overleg met bewoners hebben we gekozen voor kokosschermen, waar Hedera tegenaan wordt geplaatst.

 

Welke maatregelen zijn er om kruisingen veilig te maken?

Het ontwerp van de Uithoornlijn is uitvoerig getoetst op veiligheid. We hebben een aantal maatregelen getroffen om de veiligheid te waarborgen:

 • De kruisingen met de Randweg en Bieslook worden ingericht met overwegbomen, vanwege de hoge snelheid van de passerende trams.
 • Aan de Zoom is een belangrijke schoolgaande route, waarover dagelijks veel scholieren fietsen. De kruising met Aan de Zoom wordt daarom beveiligd met overwegbomen met daaronder een hek, om onderdoorkruipen te voorkomen. Deze kruising wordt alleen voor fietsers en voetgangers ingericht.
 • De overwegbomen worden gecombineerd met zowel een akoestisch (overwegbel) als visueel (licht) signaal.

 

Hoe wordt Buitendijks ontsloten als de Uithoornlijn klaar is?

De ontsluiting van Buitendijks verandert met de komst van de Uithoornlijn. Waar bewoners nu aan het einde van Buitendijks rechtsafslaan richting Aan de Zoom/Zonnedauw, slaan zij na de komst van de Uithoornlijn linksaf en vervolgens direct weer linksaf de Faunalaan op richting de N196/Koningin Maximalaan.