afbeelding voor homepage
dinsdag 20 september 2022

Start werkzaamheden busbaan Faunalaan-busstation op 3 oktober (bewonersbrief)

dinsdag 20 september 2022

Start werkzaamheden busbaan Faunalaan-busstation op 3 oktober (bewonersbrief)

Afbeelding
donderdag 29 september 2022

Werkzaamheden viaduct Zijdelweg vanaf 3 oktober

Afbeelding
woensdag 28 september 2022

Nieuwe fase voor Uithoornlijn: eerste deel busbaan maandag 3 oktober weer in gebruik

Afbeelding
vrijdag 23 september 2022

Veelgestelde vraag: hoe verandert de verkeerssituatie Buitendijks/ Faunalaan?

Afbeelding
dinsdag 20 september 2022

Start werkzaamheden busbaan Faunalaan-busstation op 3 oktober (bewonersbrief)

meer nieuwsberichten

Om-en-om-regeling kruising busstation-Boerlagelaan

19 augustus 2022 - Q3 2022

Voor de aanleg van de gecombineerde bus-/trambaan zijn er aanpassingen nodig aan het busstation en aan de kruising van de Boerlagelaan met de busbaan. Om op dit kruispunt de trambaan aan te leggen, sluiten we de kruising in meerdere fases steeds voor een klein deel af. Verkeer leiden we via een tijdelijke weg (een ‘slinger’) langs de werkzaamheden. Zo kunnen we de werkzaamheden uitvoeren terwijl het verkeer zijn doorgang vindt. Deze situatie duurt zes weken.

Op vrijdag 19 augustus is de Boerlagelaan ter hoogte van het busstation volledig afgesloten tussen 09.30 en 16.00 uur. We treffen dan voorbereidingen voor de ‘slinger’.

We verwachten dat omwonenden weinig hinder van de werkzaamheden ervaren. Weggebruikers (automobilist, fietser of voetganger) krijgen te maken met tijdelijke verkeerslichten en een om-en-om-regeling (de verschillende rijrichtingen gebruiken om en om dezelfde rijbaan).

Aanpassing kruising Aan de Zoom-Buitendijks

22 augustus 2022 - Q3 2022

Vanwege de komst van de trambaan verandert de ontsluiting van de wijk Buitendijks. Vooruitlopend op de aanleg van de trambaan passen we de verkeerssituatie aan en realiseren we nieuwe parkeerplaatsen langs de Faunalaan. Daarnaast voert de gemeente Uithoorn komende periode onderhoud uit aan de duiker (onderdoorgang voor water) die onder het huidige fiets- en voetpad tussen Aan de Zoom en de Faunalaan ligt. Voor deze verkeersaanpassing is geen afsluiting noodzakelijk, wel zal er een tijdelijke situatie zijn. Omwonenden ervaren mogelijk (geluid)hinder van de werkzaamheden.

Meer info>

Aanleg tramlijn spoordijk en halte Aan de Zoom

22 augustus 2022 - Q1 2023

Maandag 22 augustus starten we met grondwerkzaamheden voor de aanleg van de trambaan op de spoordijk tussen Aan de Zoom en de Randweg en de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe tramhalte bij Aan de Zoom. Als de grondwerkzaamheden klaar zijn, leggen we kabels en leidingen voor de trambaan aan en plaatsen we aan de zijde Zonnedauw/In het Midden/Langs de Baan geluidschermen langs de spoordijk. Als de geluidschermen geplaatst zijn, starten we met de aanleg van de halte en de trambaan. Dit is naar verwachting in 2023.

Meer informatie >

meer over de werkzaamheden