afbeelding voor homepage
dinsdag 6 juli 2021

Van denken naar doen: een interview met de projectmanagers

dinsdag 6 juli 2021

Van denken naar doen: een interview met de projectmanagers

Afbeelding
vrijdag 3 december 2021

Afsluiting Randweg voorbij, nog wel verkeersmaatregelen

Afbeelding
maandag 22 november 2021

Omgevingsmanager Marije Mooij in de uitzending bij Rick FM

Afbeelding
donderdag 18 november 2021

Spoordijk en oversteek bij Bieslook afgesloten vanaf woensdag 8 december

Afbeelding
woensdag 17 november 2021

Digitale informatiebijeenkomst Uithoornlijn op donderdag 9 december

meer nieuwsberichten

Voorbereidingen voor bouw viaduct over N201

Q4 2021 - 31 juli 2022

Rond de N201 treffen we voorbereidingen voor het tramviaduct dat we over deze weg bouwen.

Diverse werkzaamheden rondom halte Uithoorn Centrum

4 oktober 2021 - 24 december 2021

Rondom de huidige bushalte Uithoorn Centrum vinden diverse werkzaamheden plaats:

  • Verplaatsen van de huidige van bushaltes;
  • Aanleg tijdelijke busaf- en oprit van de busbaan naar de Petrus Steenkampweg;
  • Aanbrengen van damwanden en fundering vanaf de Petrus Steenkampweg;
  • Aanbrengen van damwanden tussen de busbaan en het parkeerterrein;
  • Aanpassen aansluiting Petrus Steenkampweg op Amsterdamseweg (voor de komende busomleiding);
  • Verwijderen van een aantal bomen;
  • Aanpassen van het bestaande parkeerterrein (21 parkeerplaatsen blijven altijd beschikbaar).

Meer informatie

Verwijderen loopbrug en andere werkzaamheden nabij de kruising spoordijk/Randweg

1 november 2021 - Q4 2021

We richten de kruising van de spoordijk met de Randweg/Op de Klucht opnieuw in, zodat de tram daar in de toekomst kan rijden. Daarom verwijderen we onder andere de oude loopbrug over de Hoofdtocht (watergang parallel aan de Randweg/Op de Klucht) en vervangen we een duiker onder de weg door (wateronderdoorgang). Daarnaast brengen we damwanden aan als fundering voor de toekomstige trambrug over de Hoofdtocht en plaatsen we op dezelfde locatie een tijdelijke brug voor bouwverkeer die de hele bouwperiode blijft liggen.

Meer informatie

meer over de werkzaamheden