afbeelding voor homepage
dinsdag 6 juli 2021

Van denken naar doen: een interview met de projectmanagers

dinsdag 6 juli 2021

Van denken naar doen: een interview met de projectmanagers

Afbeelding
zaterdag 2 oktober 2021

Projectmanager Marieke Hietbrink geeft toelichting op project bij Rick FM

Afbeelding
donderdag 16 september 2021

Veelgestelde vraag: “Hebben jullie last van de huidige markt?”

Afbeelding
dinsdag 14 september 2021

Werkzaamheden omgeving halte Uithoorn Centrum (bewonersbrief)

Afbeelding
maandag 6 september 2021

Werkzaamheden september-december 2021 omgeving spoordijk: Randweg, Bieslookbruggen, Aan de Zoom en Buitendijks (bewonersbrief)

meer nieuwsberichten

Diverse werkzaamheden rondom halte Uithoorn Centrum

4 oktober 2021 - 24 december 2021

Rondom de huidige bushalte Uithoorn Centrum vinden diverse werkzaamheden plaats:

  • Verplaatsen van de huidige van bushaltes;
  • Aanleg tijdelijke busaf- en oprit van de busbaan naar de Petrus Steenkampweg;
  • Aanbrengen van damwanden en fundering vanaf de Petrus Steenkampweg;
  • Aanbrengen van damwanden tussen de busbaan en het parkeerterrein;
  • Aanpassen aansluiting Petrus Steenkampweg op Amsterdamseweg (voor de komende busomleiding);
  • Verwijderen van een aantal bomen;
  • Aanpassen van het bestaande parkeerterrein (21 parkeerplaatsen blijven altijd beschikbaar).

Meer informatie

Verwijderen bomen en groen

1 september 2021 - Q1 2022

We behouden het liefst zoveel mogelijk bomen en ander groen. Toch is het onvermijdelijk dat er groen verdwijnt voor de aanleg van de Uithoornlijn. We gaan daar zorgvuldig mee om. Vanaf september 2021 verwijderen we de (laatste) bomen langs de spoordijk, bij Aan de Zoom en langs de huidige busbaan, tussen de Faunalaan en de toekomstige halte Uithoorn Centrum. Deze werkzaamheden voeren we uit buiten het broedseizoen, op doordeweekse dagen tussen 07.00-19.00 uur. Waar nodig treffen we verkeersmaatregelen.

Afsluiting Amsterdamseweg richting N201 (na Petrus Steenkampweg)

16 december 2021 - 23 december 2021

Wet verbreden de bocht van de Petrus Steenkampweg naar de Amsterdamseweg. Daarvoor sluiten we tijdelijk de Amsterdamseweg richting de N201 – na de Petrus Steenkampweg – af. We stellen een omleidingsroute in voor lokaal en doorgaand verkeer:

  • Lokaal gemotoriseerd verkeer rijdt vanaf de Petrus Steenkampweg of de Thamerweg richting de N201 via de Molenlaan. Fietser en voetgangers gebruiken de Burgemeester van Meetelenstraat en de Wilhelminakade.
  • Doorgaand verkeer rijdt via de Thamerlaan, de Koningin Maximalaan, de Zijdelweg en de Wiegerbruinlaan.

Omleiding Amsterdamweg

Meer informatie

meer over de werkzaamheden