Afbeelding

Contract Uithoornlijn ondertekend in bijzijn projectpartners

Katja Torbijn | woensdag 11 maart 2020
Katja

Met de ondertekening van het contract is Dura Vermeer definitief de aannemer voor de Uithoornlijn. De nieuwe tramverbinding tussen Amstelveen Zuid en het centrum van Uithoorn wordt tussen 2020 en 2024 gerealiseerd. Gerard Slegers, portefeuillehouder Vervoerregio Amsterdam, en Jil Ligterink, directeur Dura Vermeer Divisie Infra, ondertekenden het contract op woensdag 11 maart 2020.

Bijzonder moment voor Vervoerregio en gemeente Uithoorn

Portefeuillehouder Gerard Slegers noemde de ondertekening een bijzonder moment voor Vervoerregio Amsterdam: “Met de Uithoornlijn, als onderdeel van de Amsteltram, ontstaat een snelle en betrouwbare openbaarvervoerverbinding tussen Uithoorn en Amsterdam. Deze eerste regionale tramverbinding is een belangrijk onderdeel van onze toekomstvisie: hoogwaardig OV voor een groeiend aantal reizigers. Bouwen kan helaas niet zonder hinder. De winnende aanpak geeft het vertrouwen dat er alles aan gedaan wordt die hinder zoveel als mogelijk te beperken.” Ook de Uithoornse wethouder Jan Hazen is blij met de komst van de Uithoornlijn: “Het busvervoer in de regio staat erg onder druk door de toenemende drukte op het wegennet. Uithoorn blijft met een tram in de toekomst het best aangesloten op Amsterdam en de regio. Dat is belangrijk voor Uithoorn, want veel van onze inwoners werken, studeren of recreëren in Amsterdam of directe omgeving.”

"Bouwen kan helaas niet zonder hinder. De winnende aanpak geeft het vertrouwen dat er alles aan gedaan wordt die hinder zoveel als mogelijk te beperken."
Gerard Slegers
Gerard Slegers

Aanbestedingsprocedure

De aanbesteding voor de aanleg van de Uithoornlijn duurde ongeveer een jaar en werd begeleid door projectorganisatie Metro en Tram. De aanbestedingsprocedure – een concurrentiegerichte dialoog – was gericht op het selecteren van de aanbieding met de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Maatregelen om de hinder voor de omgeving, het verkeer en het openbaar vervoer te beperken wogen zwaar mee in de beoordeling. Dura Vermeer werd hierop het beste beoordeeld. “Dit project is ons op het lijf geschreven,” stelt directeur Jil Ligterink. “Bouwen is iets dat je samen doet, met de opdrachtgever, de partners en andere betrokkenen, zoals omwonenden, OV-bedrijven, reizigers en verkeersdeelnemers. Voor ons is het project geslaagd als we binnen tijd en budget de klus weten te klaren. Maar vooral wanneer ook de omgeving en projectpartners tevreden zijn over de realisatie.” De aanneemsom bedraagt circa 55 miljoen euro.

Maatwerkoplossingen

Dura Vermeer biedt een breed palet aan (maatwerk)oplossingen en maatregelen om het project soepel te laten verlopen en de hinder van de bouwwerkzaamheden te beperken. Zo is er een robuuste en realistische planning aangeboden met een hoge haalbaarheid, realistische doorlooptijden en ruime buffers. Daarnaast heeft Dura Vermeer veel aandacht voor de zogenaamde ‘systeemintegratie’: het naadloos op elkaar aan laten sluiten van zowel de eigen (technische) systemen als de systemen van de nevenopdrachtnemers die betrokken zijn om een werkend vervoersysteem te realiseren.

"Voor ons is het project geslaagd als we binnen tijd en budget de klus weten te klaren. Maar vooral wanneer ook de omgeving en projectpartners tevreden zijn over de realisatie."
Jil Ligterink
Jil Ligterink

Aandacht voor omgeving, verkeer en OV

Om de hinder voor de omgeving, het verkeer en het openbaar vervoer van Uithoorn te beperken werkt Dura Vermeer volgens een zorgvuldige en effectieve aanpak. Zo kiest de aannemer bijvoorbeeld voor een aanpak waarbij geen damwanden nodig zijn om de spoordijk te verstevigen. Waar mogelijk plaatst de aannemer de geluidschermen al in een vroeg stadium, zodat de werkzaamheden achter de schermen plaatsvinden. Dit beperkt zowel het geluid als de visuele hinder.

Voor de bouwlogistiek wordt onder andere gebruik gemaakt van een tijdelijke afrit ten noorden van de N201. Bouwverkeer maakt nauwelijks gebruik van de openbare wegen in Uithoorn en kruist in principe geen langzaam verkeer, bijvoorbeeld bij de fietsoversteek tussen Aan de Zoom en de Faunalaan. Die oversteek blijft gedurende de bouw in gebruik. Daarnaast wordt grond waar mogelijk binnen het projectgebied hergebruikt, om aan- en afvoer van grond – extra transporten – zoveel mogelijk te beperken. Het uitgangspunt is dat het busstation ondanks de werkzaamheden altijd bereikbaar blijft. Wel is een omleiding van het busverkeer noodzakelijk tijdens de werkzaamheden op de busbaan. Dura Vermeer treft maatregelen om de hinder op omleidingsroutes te beperken, door bijvoorbeeld extra overstapmogelijkheden te bieden.

Communicatie met de omgeving speelt een belangrijke rol in de projectaanpak. Zo zetten zowel het projectteam als de aannemer verschillende communicatiemiddelen in om bewoners en geïnteresseerden de gelegenheid te geven het project te volgen en eventuele meldingen – suggesties, vragen of klachten – direct door te geven.

"Uithoorn blijft met een tram in de toekomst het best aangesloten op Amsterdam en de regio. Dat is belangrijk voor Uithoorn, want veel van onze inwoners werken, studeren of recreëren in Amsterdam of directe omgeving."
Jan Hazen
Jan Hazen

Planning van het project

Dit jaar werkt Dura Vermeer het ontwerp en de planning uit en vinden voorbereidende werkzaamheden plaats. De daadwerkelijke bouw van de Uithoornlijn duurt circa 2,5 jaar en start in 2021. Als de tramlijn in 2023 gereed is, vindt er een uitgebreide testperiode plaats. Naar verwachting rijdt de eerste reizigerstram in 2024 van en naar Uithoorn.

vlnr: gemeente Uithoorn, ministerie Infrastructuur en Waterstaat, Vervoerregio Amsterdam, Metro en Tram, Dura Vermeer, gemeente Amstelveen, provincie Noord-Holland

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

21 juni 2020 | 18:35

JvdE

Waarom rijdt de tram straks maar tot de rand van Amsterdam (station Zuid) en niet verder?

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
24 juni 2020 | 13:40

Katja Torbijn

Amsterdam Zuid wordt als OV-knooppunt ingericht, zodat je als reizigers vanaf dit punt diverse richtingen uit kunt reizen. Als reiziger ben je in de meeste gevallen sneller in de stad/centrum van Amsterdam als je op Amsterdam Zuid overstapt op de Noord/Zuidlijn.

Schrijf een reactie
+1
11 maart 2020 | 20:35

MJ Vermeulen

Geluidsschermen al tijdens de bouw? Kunnen de bewoners dus ook vrijwel meteen tegen graffiti aan kijken die erop gespoten gaat worden. Hoe hoog worden die afschuwelijke geluidsschermen? En wordt er meteen klimop tegenaan geplant aan bewonerskant EN spoorzijde? Anders meteen een verpauperende aanblik.

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
12 maart 2020 | 15:53

Katja Torbijn

Hallo, de geluidschermen worden inderdaad al vooruitlopend op de bouwwerkzaamheden geplaatst waar dit mogelijk is, ze worden uitgevoerd in kokosscherm. Dit zijn schermen die geen vlakke ondergrond hebben en daardoor minder aantrekkelijk zijn voor graffitspuiters. Daarnaast groeien klimopplanten groeien hier goed tegenaan en weerkaatsen deze schermen geen zonlicht. De geluidschermen krijgen een hoogte tussen de één en de drie meter, dit is afhankelijk van de exacte locatie, ze worden beplant aan de bewonerszijde. Hartelijke groet, Katja

Schrijf een reactie
+1
11 maart 2020 | 19:42

anoniem

Nog een keer 3 vragen: kunnen jullie inmiddels garanderen dat de belangrijke fiets en voetgangersbrug bij de Bieslook blijft en kinderen naar school en sport niet via de gevaarlijke Randweg moeten? Dat was een absolute voorgave die alle bewoners op de spreekavonden hadden meegegeven.
2. Hebben jullie inmiddels uitwijkmogelijkheden voor zzp-er’s die door herrie niet thuis kunnen werken? Want 1/
1-3 jaar herrie was voorspelt.
3. Hoe heeft Dura Vermeer reageert op de aanvraag van bewoners om niet vroeg s’ochtends te starten?

Bedankt!

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
12 maart 2020 | 16:15

Katja Torbijn

Op dit moment is het contract met Dura Vermeer net afgesloten, de aannemer gebruikt dit jaar om het ontwerp en de plannen verder uit te werken. Om die reden is op dit moment nog niet alles bekend.
1.Vanuit het totaalbeeld is gekeken naar de veiligheid van fietsers, voetgangers en overig verkeer. Vanuit dat oogpunt kan de verbinding Bieslook helaas niet de hele bouwperiode openblijven, de verbinding gaat ongeveer een jaar dicht. Een veilig alternatief is via Aan de Zoom, waar bouwverkeer volledig gescheiden wordt van andere verkeersstromen. Op de Randweg worden verkeerslichten geplaatst om het bouwverkeer en overig verkeer in goede en veilige banen te laten verlopen.
2.Uitwijkmogelijkheden voor zzp’ers zijn zoals we het nu in kunnen schatten niet nodig. Dura Vermeer heeft in haar plan andere uitvoeringsmethoden aangeboden die naar verwachting minder overlast veroorzaken dan wij vooraf ingeschat hebben. Zo worden er al in een vroeg stadium geluidschermen geplaatst, zodat de bouwwerkzaamheden daar achter plaatsvinden. Ook worden er geen damwanden ingebracht in de oude spoordijk, wat aanzienlijk minder geluidhinder betekent. Bouwen zonder hinder is helaas niet mogelijk, daarom kijken we na het uitwerken van het ontwerp en de planning of en welke maatwerkoplossingen er nodig zijn. Wij verwachten daarnaast geen non-stop hinder van de werkzaamheden, het zal om kortere periodes gaan. Wij informeren omwonenden hier vroegtijdig over als dit zich voordoet.
3.In de weekenden en tijdens feestdagen wordt er in principe niet gewerkt. We verwachten dat Dura Vermeer de gebruikelijke bouwtijden hanteert, starten is dus mogelijk vanaf 07.00 uur op werkdagen. Dit wil niet zeggen dat er elke dag om 07.00 uur gestart wordt met overlastgevende werkzaamheden in de directe omgeving van uw woning. Ook hier informeren we omwonenden vroegtijdig over te zijner tijd.
U reageert anoniem op onze berichten, waardoor we geen direct contact met u op kunnen nemen. Vindt u het fijn als de omgevingsmanager van het project bij u langskomt om de plannen, bouwmethoden en planning (voor zover al bekend) persoonlijk aan u toe te lichten? Wilt u – als u daar gebruik van wilt maken – contact opnemen via info@uithoornlijn.nl of 020-4704070? Hartelijke groet, Katja

Schrijf een reactie
+1
10 april 2020 | 08:13

Harmen

Hoe komt het dat er geen damwanden nodig zijn op de spoordijk?

Schrijf een reactie
0
+1
14 april 2020 | 19:14

anoniem

Omdat ze die in 1912 al geslagen hebben.

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
22 april 2020 | 11:44

Katja Torbijn

Er wordt gekeken naar mogelijkheden om de spoordijk op een andere manier – een die minder hinder voor de omgeving geeft – te stabiliseren, zodat er geen damwanden nodig zijn. Groet, Katja

Schrijf een reactie
+1
2 mei 2020 | 19:15

anoniem

Als de lijn doorgetrokken is naar Uithoorn, kan het opstelterrein dan ook vanuit die richting bereikt worden? Of moet er vanuit Uithoorn dan eerst naar Amstelveen Westwijk gereden worden om daar te keren? Bij lijn 26 kan het opstelterrein vanuit beide richtingen meteen bereikt worden.

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
3 mei 2020 | 12:38

Katja Torbijn

Zowel vanuit Uithoorn als vanuit Amstelveen kunnen trams het opstelterrein op.

Schrijf een reactie
+1
7 mei 2020 | 14:12

anoniem

Beste Katja,

Bedankt voor het antwoorden. Echter heb ik hier toch nog vragen over. Vanuit Amstelveen Westwijk ligt er een tiental aan wissels om het opstelterrein te bereiken. Aan de zuidkant van het opstelterrein zijn zogenoemde stootblokken op de kopsporen aangelegd. Hier is geen enkele wissel te zien om de toekomstige doorgaande sporen te bereiken. Of gaat dat in de toekomst veranderen?

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
8 mei 2020 | 07:09

Katja Torbijn

Het opstelterrein wordt in twee delen gebouwd: Amstelveenlijn bouwt de helft, later bouwt de Uithoornlijn de andere helft. De trams kunnen pas doorrijden richting Uithoornlijn als de hele lijn, inclusief opstelterrein, gerealiseerd is. Tot die tijd willen we niet dat er trams ‘doorschieten’, vandaar dat er nu stootblokken staan. Groet, Katja

Schrijf een reactie
+1
Wil u dit bericht delen?