Afbeelding

Vervoerregio Amsterdam gunt bouw Uithoornlijn aan Dura Vermeer

Katja Torbijn | woensdag 19 februari 2020
Katja

Vervoerregio Amsterdam gaat de overeenkomst voor de aanleg van de Uithoornlijn aan met Dura Vermeer. Deze aannemer wordt verantwoordelijk voor het verder uitwerken van het ontwerp en de daadwerkelijke bouw van de nieuwe tramverbinding tussen Amstelveen Zuid en het centrum van Uithoorn. De nieuwe tramlijn, die vanaf 2024 drie Uithoornse haltes aandoet, krijgt lijnnummer 25 en draagt bij aan een betere bereikbaarheid van de regio.

Uitgedaagd op het beperken van hinder

De aanbesteding voor de aanleg van de Uithoornlijn duurde ongeveer een jaar en werd begeleid door de gemeente Amsterdam, Metro en Tram. We kozen voor een zogenaamde concurrentiegerichte dialoog, waarbij de aannemers hun kennis en ervaring met dergelijke complexe infraprojecten toe konden passen bij de Uithoornlijn. Gemeente Uithoorn, provincie Noord-Holland en Vervoerregio Amsterdam selecteerden gezamenlijk de winnende partij door de inschrijvingen te beoordelen op de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Dura Vermeer had in haar plan van aanpak onder meer aandacht voor de beheersing van het ontwerpproces, de uitvoering en de planning. Maatregelen om de hinder voor de omgeving, het verkeer en het OV tijdens de aanleg van de tramlijn te beperken wogen zwaar mee in de beoordeling.

Planning

De bouw van de Uithoornlijn start naar verwachting in 2021. Als alles volgens planning verloopt, rijdt de eerste reizigerstram in 2024 door Uithoorn. Dit jaar werkt de aannemer het ontwerp uit en starten de voorbereidende werkzaamheden.

Contractondertekening op 11 maart aanstaande

Eind januari deelden we het voornemen tot gunning met de vier aannemers die deelnamen aan de aanbestedingsprocedure. Gedurende de wettelijke rechtsbeschermingstermijn die daarop volgde maakte geen van de verliezende aannemers bezwaar tegen de gunningsbeslissing. Vertegenwoordigers van Vervoerregio Amsterdam en Dura Vermeer ondertekenen op 11 maart aanstaande in het bijzijn van de projectpartners – de gemeenten Uithoorn en Amstelveen, provincie Noord-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en GVB – de overeenkomst.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

12 maart 2020 | 22:34

anoniem

Hoe zit het met de grond verzakking rond het busstation en de daaruit voortvloeiende problemen ?
Bij de aanleg van de huidige busbaan zijn er ook problemen ondervonden qua verzakkingen van grond en waterpeil.
Woningen in de C.Huygenslaan hebben daar last van, wat is ook gemeten door landmeters maar daar is nooit actie naar de bewoners toe geventileerd

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
13 maart 2020 | 08:00

Katja Torbijn

Goedemorgen, ik heb deze vraag even uitgezet bij collega’s. We komen hier zsm op terug. Hartelijke groet, Katja

Schrijf een reactie
+1
Foto van Katja Torbijn
13 maart 2020 | 15:27

Katja Torbijn

Hallo,
De eigenschappen van de ondergrond in Uithoorn zijn bij ons als projectteam en de aannemer bekend, in de uitwerking van de plannen houden we rekening met deze ondergrond, zodat we verzakking kunnen voorkomen. Hartelijke groet, Katja

Schrijf een reactie
+1
20 februari 2020 | 14:00

Andries

Is er ook een boeteclausule opgesteld, indien de werkzaamheden te laat worden opgeleverd?
De ervaring leert dat dergelijke meerjarenprojecten nog al eens uitlopen met forse kosten overschrijding.

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
21 februari 2020 | 10:13

Katja Torbijn

Beste Andries,

Bouwprojecten verlopen bijna altijd anders dan hoe ze aan de voorkant bedacht worden. Onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld onverwachte bodemvondsten, extreem koude winters of economische ontwikkelingen, kunnen ondanks voorzorgsmaatregelen van invloed zijn op de planning. Dat neemt niet weg dat we er altijd naar streven projecten binnen planning en budget af te ronden. Tijdens de aanbesteding hebben we daarom onder andere gestuurd op een realistische planning en het behalen ervan. Dura Vermeer heeft verschillende maatregelen opgenomen om uitloop te voorkomen, zoals bijvoorbeeld extra buffers bij risicovolle werkzaamheden. We hebben er alle vertrouwen in dat dit passende maatregelen zijn voor de Uithoornlijn. Dat niet neemt niet weg dat er inderdaad een boeteclausule is opgenomen in het contract met Dura Vermeer.

Hartelijke groet, Katja

Schrijf een reactie
+1
Wil u dit bericht delen?