Afbeelding

Afrondende bouwwerkzaamheden Uithoornlijn

Stephanie Versteeg | donderdag 6 juli 2023
Stephanie

Alhoewel de testperiode in juni van start is gegaan, betekent het niet dat alle bouwwerkzaamheden al zijn afgerond. Tot het einde van het jaar vinden er langs het hele tracé nog afrondende werkzaamheden én herstelwerkzaamheden plaats. Zoals het verder aanplanten van het groen, plaatsen van de fietsenstallingen, bestratingswerkzaamheden, inrichten van de tramhaltes en het verhelpen van restpunten. Deze werkzaamheden worden toegelicht op de website, maar we benoemen graag nog een aantal werkzaamheden specifiek.

  • Kruising Faunalaan-busbaan: om de bus weer over de busbaan te kunnen laten rijden, worden de verkeerslichten bij de kruising Faunalaan-busbaan aangepast. Deze werkzaamheden voeren we uit op zaterdag 8 juli. Op zondag 9 juli rijden de bussen weer via de gecombineerde bus-/trambaan naar het busstation.
  • Zijdelweg: we verwijderen de keet en de tijdelijke doorsteken op en langs de Zijdelweg. Daarnaast plaatsen we de hekken tussen de rijbaan en het fietspad terug en wordt er nog een lantaarnpaal geplaatst. Om deze werkzaamheden veilig uit te voeren, is er op woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 juli tussen 10.00 en 15.00 uur een om-en-om-regeling op de
  • Onderdoorgang Zijdelweg: in de onderdoorgang moeten we nog een aantal restwerkzaamheden uitvoeren. Zodra bekend is wanneer deze werkzaamheden plaatsvinden informeren we de omwonenden en delen we dit op onze website.
  • Langs de Baan: de aansluiting van Langs de Baan op de Randweg wordt breder gemaakt. Deze werkzaamheden vinden plaats op dinsdag 25 juli, woensdag 26 juli en donderdag 27 juli (reservedag). Verkeersregelaars begeleiden het verkeer om de werkzaamheden heen.
Werkzaamheden rondom tramhaltes

Tot het einde van het jaar vinden er rondom de tramhaltes nog afrondende werkzaamheden plaats. Denk aan bestratingswerkzaamheden van de betreffende haltes en de directe omgeving, maar ook aan het inrichten van de tramhaltes met wachtruimtes en andere reizigersinformatie. Daarnaast plaatsen we hekwerken en fietsenstallingen in de buurt van de haltes. Tot slot is er ook tijd ingepland om restpunten te verhelpen die vanuit de diverse testen naar voren kunnen komen.

Groenwerkzaamheden

De beplanting is voor een deel aangebracht maar de oorspronkelijke planning is niet volledig gehaald. De levering van planten heeft problemen veroorzaakt, het verkrijgen van het juiste personeel was een uitdaging en ook de droogte heeft niet meegewerkt in een optimale start van de nieuwe groene aanplanting. Gedurende de zomer wordt aangeplante beplanting voorzien van water en na de zomer wordt door de droogte gesneuvelde beplanting opnieuw aangeplant. Ook worden in het najaar de locaties aangeplant waar nu nog afrondende werkzaamheden plaatsvinden.

 

Stormschade door Poly

Door de storm van woensdagochtend zijn er bomen en takken op de busbaan tussen de Boerlagelaan en halte Uithoorn Centrum gevallen. Daarbij is de bovenleiding op meerdere punten beschadigd. We controleren momenteel alle werkzaamheden rondom het tracé en herstellen deze waar nodig. Ook kijken we specifiek naar aangeplante struiken en bomen, of deze nog goed in hun plantvakken staan of dat er andere maatregelen nodig zijn. De eerste focus ligt nu op het herstel van de bovenleiding zodat de bus weer veilig over de busbaan kan rijden. De bussen rijden in ieder geval tot vrijdag 7 juli 16.00 uur een alternatieve route en halteren dus niet bij haltes Uithoorn Centrum en Amstelhoek.

Contact

Ook worden op diverse locaties bouwketen van Dura Vermeer weggehaald en bouwterreinen opgeruimd. Mochten er dingen opvallen of u heeft het idee dat zaken niet wordt opgepakt vanuit het project, dan mag u dit altijd bij ons melden. We verzoeken dan een foto en begeleidende tekst via Whatsapp of email met ons te delen.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

6 juli 2023 | 16:54

Fam. Pijnenburg

Ik heb al zo vaak vragen gesteld maar ik krijg er geen antwoord op, hoe komt dat?

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Marije Mooij
7 juli 2023 | 10:00

Marije Mooij

De vragen zijn allemaal beantwoord op de plek waar ze gesteld zijn. Vanuit transparantie kiezen we ervoor de vraag op de website te beantwoorden, zo lezen andere geïnteresseerden de inhoudelijke reactie ook. Omdat ik verwacht dat u niet bij uw eerder verstuurde berichten terugkijkt, stuur ik u een email. Met vriendelijke groet, Marije Mooij

Schrijf een reactie
+1
Wil u dit bericht delen?