Afbeelding

Werkzaamheden busbaan Boerlagelaan-Uithoorn Centrum (bewonersbrief)

Katja Torbijn | woensdag 18 januari 2023
Katja

Een groot deel van de werkzaamheden aan de gecombineerde bus- en trambaan is begin oktober afgerond. In de eerste helft van 2023 vinden diverse afrondende werkzaamheden plaats op en langs de busbaan tussen de Boerlagelaan en Uithoorn Centrum.

Een deel voeren we ’s avonds, ’s nachts en in het weekend uit. Omwonenden ontvingen eerder deze week een brief over de werkzaamheden die in de eerste helft van 2023 plaatsvinden.

Diverse werkzaamheden vanaf Boerlagelaan tot Uithoorn Centrum: januari tot en met juni 2023

Tussen de Boerlagelaan en halte Uithoorn Centrum vinden tot en met juni afrondende werkzaamheden plaats. Zo bouwen we de halte en de twee stroomvoorzieningsgebouwen verder af en hangen we de bovenleidingsdraad op. Ook plaatsen we de definitieve verkeerslichten en verlichting nabij de halte. Tot slot slijpen we de sporen om aanwezige roest te verwijderen voordat de eerste testtrams over het spoor rijden.

Daarnaast richten we de halte verder in, zetten we fietsenstallingen aan de kant van de Stationsstraat en de Petrus Steenkampweg neer en sluiten we de technische installaties aan. We voeren deze werkzaamheden overdag uit terwijl de bus volgens dienstregeling rijdt. Naast de afronding van de tramhalte en trambaan, vindt er tot en met juni 2023 overdag ook onderhoud plaats. We verwachten dat omwonenden weinig hinder ervaren van deze werkzaamheden.

Ophangen bovenleidingsdraad in vijf nachten: 6-11 februari 2023

In februari 2023 hangen we de bovenleidingsdraad op. De masten hiervoor plaatsten we al eerder. Het ophangen van de bovenleiding kan helaas alleen als er geen bussen rijden. Daarom voeren we deze werkzaamheden uit in vijf nachten: van maandag 6 februari tot en met zaterdag 11 februari tussen 01.00 uur en 05.00uur. De afwerking gebeurt overdag met een rijdende afzetting, de bus rijdt dan volgens dienstregeling.

Hinder

De werkzaamheden voor de bovenleiding voeren we uit met hoogwerkers. Deze komen boven de geluidschermen uit. Omwonenden ervaren zowel overdag als in de nacht mogelijk geluid- en lichthinder door het slijpen van de draden en van de benodigde machines en gereedschappen. Dit is kortdurende, lokale hinder. Zodra de werkzaamheden bij een bovenleidingsmast zijn afgerond, schuiven we op naar de volgende mast.

Slijpwerkzaamheden busbaan Amsterdamseweg/halte Uithoorn Centrum: 17-20 en 24-27 februari 2023

Voor de verkeerslichten (voor bussen en trams) nabij de tramhalte brengen we speciale detectielussen aan in het asfalt. Deze lussen signaleren wanneer er voertuigen voor het verkeerslicht staan. Omdat deze werkzaamheden óp de busbaan plaatsvinden, doen we dit in het weekend als er minder bussen rijden: van vrijdagavond 17 februari 19.00 uur tot maandagochtend 20 februari 07.00 uur en van vrijdagavond 24 februari 19.00 uur tot maandagochtend 27 februari 07.00 uur. We werken tijdens deze weekenden in principe overdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Een deel van de werkzaamheden kan helaas alleen ’s nachts uitgevoerd worden als er geen bussen rijden. Met name in de nacht van zondag 26 op maandag 27 februari – maar ook overdag tijdens beide weekenden – kunt u als omwonende van halte Uithoorn Centrum geluidhinder door de slijpwerkzaamheden ervaren.

Werkzaamheden Boerlagelaan in twee weekenden: 17-20 februari en 24-27 februari 2023

Om de kruising van de bus-/trambaan met de Boerlagelaan definitief in te richten, sluiten we deze kruising tijdens twee weekenden af voor al het verkeer (behalve de bus): van vrijdag 17 februari 19.00 uur tot maandagochtend 20 februari 05.00 uur en van vrijdag 24 februari 19.00 uur tot maandagochtend 27 februari 05.00 uur. Tijdens deze weekenden voeren we in een zo kort mogelijke periode zoveel mogelijk werkzaamheden uit: verwijderen bestaande asfalt en opnieuw asfalteren, aanbrengen bestrating, aanbrengen van detectielussen op de kruising en op het busstation. Ook sluiten we de definitieve verkeerslichten (nu staan er tijdelijke lichten) en andere installaties (zoals openbare verlichting) aan.

Hinder voor omwonenden

Tijdens deze twee weekenden werken we 24 uur per dag door. We streven ernaar de werkzaamheden die de meeste (geluid)hinder veroorzaken zoveel mogelijk overdag uit te voeren. Toch verwachten we dat direct omwonenden van de kruising ook in de nacht geluid- en lichthinder ervaren van de werkzaamheden, bijvoorbeeld tijdens het slijpen van het asfalt voor de detectielussen.

Hinder voor weggebruikers

De Boerlagelaan is tijdens de twee genoemde weekenden afgesloten voor fietsers en gemotoriseerd verkeer. Er is een omleidingsroute via de Zijdelweg. Voetgangers kunnen de werkzaamheden op de kruising passeren om bij het busstation te komen.

Openstellen parkeerterrein Stationsstraat

Het parkeerterrein bij halte Uithoorn Centrum (Stationsstraat) gaat volledig open als de tram volgens dienstregeling rijdt (zomer 2024). Tot die tijd blijft het achterste deel van het parkeerterrein afgesloten in verband met de opslag van bouwmateriaal. De gemeente plaatst later twee laadpalen voor elektrische auto’s.

Aanplanten van groen

Tot april 2023 planten we verschillende soorten groen aan rond de busbaan en nabij het parkeerterrein Stationsstraat en de stroomvoorzieningsgebouwen. Ook wordt gras ingezaaid.

Aansluiting Uithoornlijn op bestaande Amstelveenlijn

De Amstelveenlijn en de Uithoornlijn vormen straks samen één tramlijn: lijn 25. In juni 2023 sluiten we de systemen van het nieuwe deel aan op het bestaande deel. In de zomer start de testfase van trams over het nieuwe spoor van de Uithoornlijn, vooruitlopend op het in gebruik nemen van de tramlijn in de zomer van 2024. We communiceren tegen die tijd over deze nieuwe fase.

Werktijden

We werken in principe van maandag tot en met zaterdag overdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Daarnaast werken we in februari ook een aantal weekenden en losse nachten (tussen 19.00 en 07.00 uur). Voor weekend-, avond- en nachtwerk vragen we een aparte vergunning aan.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil u dit bericht delen?