Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English

Werkzaamheden en planning

Laatst bijgewerkt op dinsdag 1 december 2020

Naar verwachting wordt de nieuwe tramlijn in de zomer van 2024 in gebruik genomen. De tram krijgt dan een nummer, net als in de rest van het tramnet. Dit nummer is al bekend: lijn 25. De daadwerkelijke aanleg van de tramlijn vindt plaats tussen 2021 tot en met 2023, gevolgd door een uitgebreide testperiode door zowel de aannemer als de vervoerder. Voorafgaand aan de bouw vinden voorbereidende werkzaamheden plaats. Denk hierbij aan het verleggen van kabels en leidingen en het bouwrijp maken van de grond. Deze werkzaamheden startten in 2020.

Werkzaamheden

Alles Actueel

Zijdelweg

Tram 25 rijdt straks onder de Zijdelweg door. Het viaduct wordt daarom verhoogd.

Halte Uithoorn Centrum

Halte Uithoorn Centrum is de eindhalte bij het Spoorhuis. Er komt één eilandperron, 270 fietsparkeerplaatsen en 40 extra parkeerplaatsen.

Halte Aan de Zoom

Halte Aan de Zoom krijgt twee perrons, 320 fietsparkeerplaatsen (160 aan iedere zijde), 16 parkeerplaatsen en 3 kiss&rideplekken.

Voorbereidende werkzaamheden

1 mei 2020 - 30 april 2021

Tussen mei 2020 en het voorjaar van 2021 vinden er al verschillende voorbereidende werkzaamheden plaats. Zo voeren we vooronderzoeken uit, halen we om die reden het groen op de oude spoordijk weg en verleggen we alvast kabels en leidingen.

Lees hier meer >>

Wederik

[object Object]

Vervangen rioolpersleiding nabij Weegbree/Wederik door Waternet

19 oktober 2020 - 4 december 2020

Als eigenaar van één van de (ondergrondse) leidingen die de toekomstige spoorlijn kruisen verlegt Waternet een rioolpersleiding. Deze leiding ligt ter hoogte van de Weegbree/Wederik. Waternet start op 19 oktober 2020 met deze werkzaamheden en verwacht dat begin december 2020 klaar te zijn.

Lees hier verder >>

Stationsstraat

[object Object]

Verbeteren groeiplaats rode beuken Stationsstraat

9 november 2020 - 13 november 2020

Bij de aanleg van de Uithoornlijn willen we als gemeente zorgvuldig met het groen in de gemeente omgaan. De inrichting van het gebied tussen de busbaan en de Stationsstraat in het dorpscentrum zal veranderen. Dat kan effect hebben op de beuken in de straat. Om ervoor te zorgen dat de beuken duurzaam behouden kunnen worden, is in 2019 onderzoek gedaan: een Bomen Effect Analyse (BEA). Op basis hiervan is een advies uitgebracht welke maatregelen nodig zijn voor het duurzaam behoud van de beuken. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Copijn en starten op maandag 9 november. De verwachting is dat de werkzaamheden op vrijdag 13 november klaar zijn.

Lees hier verder >>

 

Liander verlegt elektriciteit en gas nabij Stationsstraat

30 november 2020 - 29 januari 2021

Binnenkort verlegt Liander gasleidingen en elektriciteitskabels in de omgeving van de Stationsstraat. Liander voert de werkzaamheden uit samen met aannemer Van Baarsen infra. De werkzaamheden zijn gepland tussen 30 november 2020 en 29 januari 2021.

Lees verder >>

Randweg

Tijdens de werkzaamheden krijgt de Randweg – ter hoogte van de spoordijk – tijdelijke verkeerslichten. Zo kan regulier en bouwverkeer elkaar veilig passeren.

PWN voert boring uit nabij Randweg

14 december 2020 - 29 januari 2021

Meer informatie volgt

Spoordijk

[object Object]

Busbaan oost

[object Object]

Busbaan west

[object Object]

Halte Uithoorn Station

Halte Uithoorn Station komt bij het busstation. Er komen krijgt twee perrons, 120 extra fietsparkeerplaatsen en 10 extra parkeerplaatsen.

Bieslook

[object Object]

Bouwhub

Net buiten Uithoorn realiseert Dura Vermeer een bouwhub: een bouwterrein voor opslag van materiaal en materieel. Zo zijn in Uithoorn zelf weinig tot geen (grote) bouwterreinen nodig.

N201

Om de N201 te kruisen wordt een viaduct gebouwd over de provinciale weg.

Aan de Zoom

[object Object]

Faunalaan

In de Faunalaan worden 16 parkeerplaatsen en 3 kiss&rideplekken aangelegd nabij halte Aan de Zoom.

Busbaan/Faunalaan

[object Object]

Boerlagelaan

[object Object]

Opstelterrein

In de Legmeerpolder ligt een nieuw opstelterrein.

Voorbereidende werkzaamheden

1 mei 2020 - 30 april 2021

Tussen mei 2020 en het voorjaar van 2021 vinden er al verschillende voorbereidende werkzaamheden plaats. Zo voeren we vooronderzoeken uit, halen we om die reden het groen op de oude spoordijk weg en verleggen we alvast kabels en leidingen.

Lees hier meer >>

Westwijk

Deze halte is vernieuwd.

Halte Aan de Zoom

Voorbereidende werkzaamheden

1 mei 2020 - 30 april 2021

Tussen mei 2020 en het voorjaar van 2021 vinden er al verschillende voorbereidende werkzaamheden plaats. Zo voeren we vooronderzoeken uit, halen we om die reden het groen op de oude spoordijk weg en verleggen we alvast kabels en leidingen.

Lees hier meer >>

Wederik

Vervangen rioolpersleiding nabij Weegbree/Wederik door Waternet

19 oktober 2020 - 4 december 2020

Als eigenaar van één van de (ondergrondse) leidingen die de toekomstige spoorlijn kruisen verlegt Waternet een rioolpersleiding. Deze leiding ligt ter hoogte van de Weegbree/Wederik. Waternet start op 19 oktober 2020 met deze werkzaamheden en verwacht dat begin december 2020 klaar te zijn.

Lees hier verder >>

Stationsstraat

Liander verlegt elektriciteit en gas nabij Stationsstraat

30 november 2020 - 29 januari 2021

Binnenkort verlegt Liander gasleidingen en elektriciteitskabels in de omgeving van de Stationsstraat. Liander voert de werkzaamheden uit samen met aannemer Van Baarsen infra. De werkzaamheden zijn gepland tussen 30 november 2020 en 29 januari 2021.

Lees verder >>

Opstelterrein

Voorbereidende werkzaamheden

1 mei 2020 - 30 april 2021

Tussen mei 2020 en het voorjaar van 2021 vinden er al verschillende voorbereidende werkzaamheden plaats. Zo voeren we vooronderzoeken uit, halen we om die reden het groen op de oude spoordijk weg en verleggen we alvast kabels en leidingen.

Lees hier meer >>