Werkzaamheden en planning

Laatst bijgewerkt op donderdag 8 juli 2021

Naar verwachting wordt de nieuwe tramlijn in de zomer van 2024 in gebruik genomen. De tram krijgt dan een nummer, net als in de rest van het tramnet. Dit nummer is al bekend: lijn 25. De daadwerkelijke aanleg van de tramlijn vindt plaats in 2022 en 2023, gevolgd door een uitgebreide testperiode door zowel de aannemer als de vervoerder. Voorafgaand aan de bouw vinden in 2020 en 2021 voorbereidende werkzaamheden plaats. Denk hierbij aan het verleggen van kabels en leidingen en het bouwrijp maken van de grond.

Overzichtsplanning

Waar wordt gewerkt?

Nu Binnenkort Planning

Diverse werkzaamheden rondom halte Uithoorn Centrum

4 oktober 2021 - 24 december 2021

Rondom de huidige bushalte Uithoorn Centrum vinden diverse werkzaamheden plaats:

  • Verplaatsen van de huidige van bushaltes;
  • Aanleg tijdelijke busaf- en oprit van de busbaan naar de Petrus Steenkampweg;
  • Aanbrengen van damwanden en fundering vanaf de Petrus Steenkampweg;
  • Aanbrengen van damwanden tussen de busbaan en het parkeerterrein;
  • Aanpassen aansluiting Petrus Steenkampweg op Amsterdamseweg (voor de komende busomleiding);
  • Verwijderen van een aantal bomen;
  • Aanpassen van het bestaande parkeerterrein (21 parkeerplaatsen blijven altijd beschikbaar).

Meer informatie

Verwijderen loopbrug en andere werkzaamheden nabij de kruising spoordijk/Randweg

1 november 2021 - Q4 2021

We richten de kruising van de spoordijk met de Randweg/Op de Klucht opnieuw in, zodat de tram daar in de toekomst kan rijden. Daarom verwijderen we onder andere de oude loopbrug over de Hoofdtocht (watergang parallel aan de Randweg/Op de Klucht) en vervangen we een duiker onder de weg door (wateronderdoorgang). Daarnaast brengen we damwanden aan als fundering voor de toekomstige trambrug over de Hoofdtocht en plaatsen we op dezelfde locatie een tijdelijke brug voor bouwverkeer die de hele bouwperiode blijft liggen.

Meer informatie

Verwijderen bomen en groen

1 september 2021 - Q1 2022

We behouden het liefst zoveel mogelijk bomen en ander groen. Toch is het onvermijdelijk dat er groen verdwijnt voor de aanleg van de Uithoornlijn. We gaan daar zorgvuldig mee om. Vanaf september 2021 verwijderen we de (laatste) bomen langs de spoordijk, bij Aan de Zoom en langs de huidige busbaan, tussen de Faunalaan en de toekomstige halte Uithoorn Centrum. Deze werkzaamheden voeren we uit buiten het broedseizoen, op doordeweekse dagen tussen 07.00-19.00 uur. Waar nodig treffen we verkeersmaatregelen.

Voorbereidingen voor bouw viaduct over N201

Q4 2021 - 31 juli 2022

Rond de N201 treffen we voorbereidingen voor het tramviaduct dat we over deze weg bouwen.

Oversteek Bieslook dicht

8 december 2021 - 2 april 2023

We leggen de tramlijn aan op de spoordijk. Dit betekent dat er veel bouwverkeer over de spoordijk rijdt tussen de Randweg en Aan de Zoom. Daarnaast is het noodzakelijk om de huidige ligging van de Bieslookbruggen aan te passen. Ook brengen we eind december 2021 voorbelasting aan ter hoogte van de Bieslookbruggen, deze blijft liggen tot najaar 2022. De bruggen worden tijdelijk weggehaald en op het bouwterrein opgeslagen. We sluiten de oversteek bij Bieslook voor zestien maanden af, en stellen tijdens deze periode een omleiding in.

Omleiding Bieslook

Meer informatie

Afsluiting Amsterdamseweg richting N201 (na Petrus Steenkampweg)

16 december 2021 - 23 december 2021

Wet verbreden de bocht van de Petrus Steenkampweg naar de Amsterdamseweg. Daarvoor sluiten we tijdelijk de Amsterdamseweg richting de N201 – na de Petrus Steenkampweg – af. We stellen een omleidingsroute in voor lokaal en doorgaand verkeer:

  • Lokaal gemotoriseerd verkeer rijdt vanaf de Petrus Steenkampweg of de Thamerweg richting de N201 via de Molenlaan. Fietser en voetgangers gebruiken de Burgemeester van Meetelenstraat en de Wilhelminakade.
  • Doorgaand verkeer rijdt via de Thamerlaan, de Koningin Maximalaan, de Zijdelweg en de Wiegerbruinlaan.

Omleiding Amsterdamweg

Meer informatie

Omleiding busverkeer busstation-Uithoorn Centrum

3 januari 2022 - 31 juli 2022

We realiseren de trambaan tussen het busstation en de halte Uithoorn Centrum, inclusief de nieuwe tramhalte. Bussen rijden daarom tijdelijk een omleiding.

Meer informatie volgt.

Dempen watergang en aanbrengen voorbelasting Aan de Zoom

3 januari 2022 - 7 januari 2022

Bij de toekomstige halte Aan de Zoom dempen we een deel van de bestaande watergang en brengen we aansluitend voorbelasting aan. Deze voorbelasting blijft ongeveer een jaar liggen. We verwachten dat u als omwonende lichte hinder van geluid en trillingen ervaart van deze werkzaamheden.

Omleiding busbaan vanaf Faunalaan-busstation

8 augustus 2022 - 29 mei 2023

We realiseren de trambaan tussen de Faunalaan (aansluiting vanaf de bocht bij Buitendijks) tot aan het busstation. Bussen rijden daarom tijdelijk een omleiding.

Meer informatie volgt.