Werkzaamheden en planning

Laatst bijgewerkt op woensdag 25 januari 2023

Naar verwachting wordt de nieuwe tramlijn in de zomer van 2024 in gebruik genomen. De tram krijgt dan een nummer, net als in de rest van het tramnet. Dit nummer is al bekend: lijn 25. De daadwerkelijke aanleg van de tramlijn vindt plaats in 2022 en 2023, gevolgd door een uitgebreide testperiode door zowel de aannemer als de vervoerder. Voorafgaand aan de bouw vonden in 2020 en 2021 voorbereidende werkzaamheden plaats.

Hieronder vindt u de planning op hoofdlijnen. Onderaan de pagina publiceren we de werkzaamheden waar u als omwonende mogelijk hinder door ondervindt.

Overzichtsplanning

Waar wordt gewerkt?

Nu Binnenkort Planning

Bouw geluidschermen bocht spoordijk

24 oktober 2022 - 31 januari 2023

Nadat de damwanden eerder deze maand zijn aangebracht, is er grond aangevuld op de spoordijk achter de damwanden. Maandag 24 oktober 2022, zijn we gestart met de bouw van de geluidschermen. De werkzaamheden in de bocht voeren we steeds in dezelfde werkvolgorde uit. We plaatsen daarbij eerst de palen (ook wel stijlen genoemd), die we in de grond slaan. De stijlen zijn opgebouwd uit twee delen, het ondergrondse funderingsdeel met daar bovenop de bovenstijlen. Het aanbrengen van de funderingstijlen geeft plaatselijk hinder van geluid. Daarna plaatsen we betonnen plinten tussen de stijlen, hierop komen vervolgens de cassettes van het geluidscherm te rusten. Deze cassettes zijn aan de woningzijde opgebouwd als kokosvezel, waar de beplanting goed tegenaan kan groeien. Aan de binnenzijde (trambaan kant) hebben de schermen een groene uitstraling. De cassettes worden naar verwachting in januari aangebracht.

We beginnen met de bouw van de geluidschermen aan de kant van Buitendijks en werken daarna door naar de kant van Wederik. Vanaf eind januari verwachten we deze werkzaamheden afgerond te hebben en leggen we vervolgens tussen de geluidschermen de trambaan aan. Alleen het aanbrengen van het groen (klimplanten en aquaflorarollen) aan de buitenkant van het geluidscherm gebeurt vanaf de woningzijde, maar logischerwijs wel op de spoordijk.

Herinrichten straat Aan de Zoom

10 oktober 2022 - 28 februari 2023

Het laatste deel van de straat Aan de Zoom/Zonnedauw – tussen de kruising met Wederik en de spoordijk – richten we opnieuw in. Er komt aan de kant van Zonnedauw een tweerichtingsfietspad richting de tramhalte en de Faunalaan. Aan de kant van Aan de Zoom leggen we parkeervakken aan waar u voor- of achteruit in kunt steken. Er komt een groene afscheiding om doorrijden voor gemotoriseerd onmogelijk te maken en om overlast van inschijnende koplampen in de woningen te voorkomen. Vanaf de straat naar de woningen blijven de kleine voetpaadjes beschikbaar. De nieuwe bomen en de groene afscheiding planten we tot slot aan in het plantseizoen.

Aanplanten van groen busbaan

Q4 2022 - 28 februari 2023

In het gebied tussen de Boerlagelaan en halte Uithoorn Centrum planten we nieuw groen aan in het plantseizoen: tussen oktober 2022 en februari 2023. We verwachten dat omwonenden hier weinig hinder van ondervinden.

Plaatsen nieuwe en herstellen bestaande geluidschermen busbaan

9 januari 2023 - Q1 2023

Aan de noordzijde van de toekomstige trambaan (Faunalaan-busstation) staan al geluidschermen. Deze schermen worden geïnspecteerd en waar nodig herstellen we de schade aan deze schermen. Aan de zuidzijde van de busbaan, en langs de noordzijde bij Weegbree, plaatsen we nieuwe geluidschermen. Deze werkzaamheden voeren we uit in december 2022 en januari 2023. Direct omwonenden ontvangen meer informatie over deze werkzaamheden.

Aanleg tramlijn spoordijk en halte Aan de Zoom

22 augustus 2022 - Q1 2023

Maandag 22 augustus starten we met grondwerkzaamheden voor de aanleg van de trambaan op de spoordijk tussen Aan de Zoom en de Randweg en de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe tramhalte bij Aan de Zoom. Als de grondwerkzaamheden klaar zijn, leggen we kabels en leidingen voor de trambaan aan en plaatsen we aan de zijde Zonnedauw/In het Midden/Langs de Baan geluidschermen langs de spoordijk. Als de geluidschermen geplaatst zijn, starten we met de aanleg van de halte en de trambaan. Dit is naar verwachting in 2023.

Meer informatie >

Ombouw busbaan vanaf Faunalaan-busstation

3 oktober 2022 - 29 mei 2023

We realiseren de trambaan tussen de Faunalaan (aansluiting vanaf de bocht bij Buitendijks) tot aan het busstation. Bussen rijden daarom tijdelijk een omleiding.

Meer informatie >

Ombouw busbaan naar gecombineerde bus-/trambaan Faunalaan-busstation

2 januari 2023 - Q2 2023

De aanleg van het tramspoor op de busbaan en de werkzaamheden op en rondom het busstation duren tot en met juni 2023. We storten onder andere beton als ondergrond van de trambaan, plaatsen de rails en asfalteren vervolgens de gecombineerde bus-/trambaan. Ook repareren we de bestaande geluidschermen en plaatsen nieuwe schermen, sluiten technische installaties aan en plaatsen de bovenleiding. Tot slot slijpen we de sporen om aanwezige roest te verwijderen voordat de eerste testtrams over het spoor rijden.

Op het busstation bouwen we de tramhalte en plaatsen we de definitieve verkeerslichten. Ook zetten we in januari de weggehaalde fietsenstalling bij de Boerlagelaan terug. In het voorjaar plaatsen we aan de kant van de Beellaan nieuwe fietsenstallingen. Daarnaast leggen we in de Beellaan tien extra autoparkeerplaatsen aan.

Hinder

De werkzaamheden vinden overdag plaats. Omwonenden kunnen hinder ervaren van het geluid van de benodigde machines en lichte trillingshinder van de werkzaamheden die in de grond plaatsvinden.

Diverse werkzaamheden vanaf Boerlagelaan tot Uithoorn Centrum

2 januari 2023 - Q2 2023

Tussen de Boerlagelaan en halte Uithoorn Centrum vinden tot en met juni afrondende werkzaamheden plaats. Zo bouwen we de halte en de twee stroomvoorzieningsgebouwen verder af en hangen we de bovenleidingsdraad op. Ook plaatsen we de definitieve verkeerslichten en verlichting nabij de halte. Tot slot slijpen we de sporen om aanwezige roest te verwijderen voordat de eerste testtrams over het spoor rijden.

Daarnaast richten we de halte verder in, zetten we fietsenstallingen aan de kant van de Stationsstraat en de Petrus Steenkampweg neer en sluiten we de technische installaties aan. We voeren deze werkzaamheden overdag uit terwijl de bus volgens dienstregeling rijdt. Naast de afronding van de tramhalte en trambaan, vindt er tot en met juni 2023 overdag ook onderhoud plaats. We verwachten dat omwonenden weinig hinder ervaren van deze werkzaamheden.

Meer informatie >

Bouw halte Aan de Zoom

2 januari 2023 - Q2 2023

Tot en met juni 2023 bouwen we aan halte Aan de Zoom: we bouwen de tramperrons en richten deze in, plaatsen de fietsenstallingen aan beide zijden van het spoor en installeren de technische installaties voor onder andere de verlichting. Als omwonende ervaart u mogelijk geluidhinder van deze werkzaamheden. Fietsers en voetgangers kunnen gewoon langs deze werkzaamheden.

Meer informatie >

Aanleg trambaan op de spoordijk

2 januari 2023 - Q2 2023

Tot de zomer van 2023 leggen we de trambaan aan op de spoordijk. We maken eerst de geluidschermen af, daarna leggen we de trambaan aan op de spoordijk: spoorstaven, dwarsliggers en ballast. In de bocht ligt het spoor op een onderlaag van beton, tussen het spoor zaaien we gras in. Op het rechte stuk van de spoordijk komt het spoor in ballast te liggen. Zodra alle spoorstaven aan elkaar zijn gelast en de ballast is gestort, komt er een stopmachine. Deze machine brengt het spoor op de juiste hoogte door de spoorstaven op te tillen en er ballast onder te trillen. Op de spoordijk gaan we ook verder met de bovenleiding. Daarnaast brengen we kabels en leidingen aan om alle installaties – zoals verlichting, slagbomen, seinen en overwegbellen – aan te sluiten. Tot slot slijpen we de sporen om aanwezige roest te verwijderen voordat de eerste testtrams over het spoor rijden.

Meer informatie >

Aanleg opstelterrein Amstelveen

2 januari 2023 - Q2 2023

Op het opstelterrein bouwen we een aantal voorzieningen die nodig zijn om de tram vanaf 2024 te laten rijden: een stroomvoorzieningsgebouw dat stroom omzet naar het juiste voltage voor de tram, een aantal opstelsporen waar trams ‘geparkeerd’ worden en een hal voor het wassen van trams en klein onderhoud. De werkzaamheden hiervoor zijn al enige tijd in volle gang en gaan dit jaar verder tot de zomer van 2023.

Meer informatie >

Aanplant van groen

23 januari 2023 - Q2 2023

Op locaties waar de werkzaamheden klaar zijn, planten we in het voorjaar van 2023 groen aan.

Meer informatie >

Omleiding bussen Faunalaan-busstation

3 oktober 2022 - Q2 2023

Van maandag 3 oktober 2022 tot eind juni 2023 rijden de bussen via een andere route: via de Boerlagelaan, de Prinses Christinalaan, de Zijdelweg, de Koningin Maximalaan en de Faunalaan (of andersom). De bushalte Burgemeester Kootlaan vervalt in beide richtingen per 3 oktober. Ook de fiets- en voetgangersoversteek bij deze bushalte wordt op die datum afgesloten. Vanaf 3 oktober maken reizigers:

  • richting Aalsmeer gebruik van de nieuwe bushalte Faunalaan ter hoogte van de Koekoek.
  • richting het busstation gebruik van de halte Gezondheidscentrum.

Om-en-om-regeling autoverkeer Zijdelweg

16 oktober 2022 - Q2 2023

Ter hoogte van het viaduct over de Zijdelweg geldt een om-en-om-regeling voor autoverkeer. Autoverkeer rijdt om en om over dezelfde rijbaan om het werkterrein heen.

Meer informatie >

Ophangen bovenleidingsdraad tussen de Boerlagelaan en halte Uithoorn Centrum (nachtwerk)

6 februari 2023 - 11 februari 2023

In februari 2023 hangen we de bovenleidingsdraad op. De masten hiervoor plaatsten we al eerder. Het ophangen van de bovenleiding kan helaas alleen als er geen bussen rijden. Daarom voeren we deze werkzaamheden uit in vijf nachten: van maandag 6 februari tot en met zaterdag 11 februari tussen 01.00 uur en 05.00 uur. De afwerking gebeurt overdag met een rijdende afzetting, de bus rijdt dan volgens dienstregeling.

Hinder

De werkzaamheden voor de bovenleiding voeren we uit met hoogwerkers. Deze komen boven de geluidschermen uit. Omwonenden ervaren zowel overdag als in de nacht mogelijk geluid- en lichthinder door het slijpen van de draden en van de benodigde machines en gereedschappen. Dit is kortdurende, lokale hinder. Zodra de werkzaamheden bij een bovenleidingsmast zijn afgerond, schuiven we op naar de volgende mast.

Zijdelweg tussen 19.00-05.00 uur afgesloten in verband met werkzaamheden op het viaduct (nachtwerk)

8 februari 2023 - 12 februari 2023

In vier nachten passen we de verkeerssituatie aan naar de nieuwe situatie. We asfalteren het nieuwe wegdek (zijde Alkwin College), plaatsen afzettingen en verkeersmaatregelen en passen de tijdelijke verkeerslichten aan.

Meer informatie >

Aanpassen viaduct Zijdelweg

12 februari 2023 - 8 mei 2023

Sinds oktober werken we aan het viaduct in de Zijdelweg. In februari ronden we het nieuwe, dunnere dek aan de zijde van het Alkwin College af. Aansluitend starten we met het verwijderen van de andere helft van het viaduct en de bouw van een nieuw, dunner dek (zijde busstation). Weggebruikers krijgen te maken met verkeersmaatregelen.

Meer informatie >

Kruising Boerlagelaan-busbaan afgesloten voor verkeer in verband inrichting van de kruising (weekendwerk)

17 februari 2023 - 20 februari 2023

Om de kruising van de bus-/trambaan met de Boerlagelaan definitief in te richten, sluiten we deze kruising tijdens twee weekenden af voor al het verkeer (behalve de bus): van vrijdag 17 februari 19.00 uur tot maandagochtend 20 februari 05.00 uur en van vrijdag 24 februari 19.00 uur tot maandagochtend 27 februari 05.00 uur. Tijdens deze weekenden voeren we in een zo kort mogelijke periode zoveel mogelijk werkzaamheden uit: verwijderen bestaande asfalt en opnieuw asfalteren, aanbrengen bestrating, aanbrengen van detectielussen op de kruising en op het busstation. Ook sluiten we de definitieve verkeerslichten (nu staan er tijdelijke lichten) en andere installaties (zoals openbare verlichting) aan.

Hinder voor omwonenden

Tijdens deze twee weekenden werken we 24 uur per dag door. We streven ernaar de werkzaamheden die de meeste (geluid)hinder veroorzaken zoveel mogelijk overdag uit te voeren. Toch verwachten we dat direct omwonenden van de kruising ook in de nacht geluid- en lichthinder ervaren van de werkzaamheden, bijvoorbeeld tijdens het slijpen van het asfalt voor de detectielussen.

Hinder voor weggebruikers

De Boerlagelaan is tijdens de twee genoemde weekenden afgesloten voor fietsers en gemotoriseerd verkeer. Er is een omleidingsroute via de Zijdelweg. Voetgangers kunnen de werkzaamheden op de kruising passeren om bij het busstation te komen.

Slijpwerkzaamheden busbaan Amsterdamseweg/halte Uithoorn Centrum: 17-20 en 24-27 februari 2023

17 februari 2023 - 27 februari 2023

Voor de verkeerslichten (voor bussen en trams) nabij de tramhalte brengen we speciale detectielussen aan in het asfalt. Deze lussen signaleren wanneer er voertuigen voor het verkeerslicht staan. Omdat deze werkzaamheden óp de busbaan plaatsvinden, doen we dit in het weekend als er minder bussen rijden: van vrijdagavond 17 februari 19.00 uur tot maandagochtend 20 februari 07.00 uur en van vrijdagavond 24 februari 19.00 uur tot maandagochtend 27 februari 07.00 uur. We werken tijdens deze weekenden in principe overdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Een deel van de werkzaamheden kan helaas alleen ’s nachts uitgevoerd worden als er geen bussen rijden. Met name in de nacht van zondag 26 op maandag 27 februari – maar ook overdag tijdens beide weekenden – kunt u als omwonende van halte Uithoorn Centrum geluidhinder door de slijpwerkzaamheden ervaren.

Kruising Boerlagelaan-busbaan afgesloten voor verkeer in verband inrichting van de kruising (weekendwerk)

24 februari 2023 - 27 februari 2023

Om de kruising van de bus-/trambaan met de Boerlagelaan definitief in te richten, sluiten we deze kruising tijdens twee weekenden af voor al het verkeer (behalve de bus): van vrijdag 17 februari 19.00 uur tot maandagochtend 20 februari 05.00 uur en van vrijdag 24 februari 19.00 uur tot maandagochtend 27 februari 05.00 uur. Tijdens deze weekenden voeren we in een zo kort mogelijke periode zoveel mogelijk werkzaamheden uit: verwijderen bestaande asfalt en opnieuw asfalteren, aanbrengen bestrating, aanbrengen van detectielussen op de kruising en op het busstation. Ook sluiten we de definitieve verkeerslichten (nu staan er tijdelijke lichten) en andere installaties (zoals openbare verlichting) aan.

Hinder voor omwonenden

Tijdens deze twee weekenden werken we 24 uur per dag door. We streven ernaar de werkzaamheden die de meeste (geluid)hinder veroorzaken zoveel mogelijk overdag uit te voeren. Toch verwachten we dat direct omwonenden van de kruising ook in de nacht geluid- en lichthinder ervaren van de werkzaamheden, bijvoorbeeld tijdens het slijpen van het asfalt voor de detectielussen.

Hinder voor weggebruikers

De Boerlagelaan is tijdens de twee genoemde weekenden afgesloten voor fietsers en gemotoriseerd verkeer. Er is een omleidingsroute via de Zijdelweg. Voetgangers kunnen de werkzaamheden op de kruising passeren om bij het busstation te komen.

Fiets- en voetgangersoversteek Aan de Zoom-Faunalaan afgesloten in verband met aanleg spoorwegovergang

25 februari 2023 - 5 maart 2023

In de periode van januari tot en met juni 2023 richten we in meerdere fases de spoorwegovergang op de kruising tussen de spoordijk en Aan de Zoom/Faunapad in. Deze oversteek blijft open voor fietsers en voetgangers, behalve tussen zaterdag 25 februari en zondagavond 5 maart 2023 (voorjaarsvakantie). Dan geldt er een omleidingsroute voor fietsers en voetgangers via de Bieslookbruggen, deze stellen we hier tijdelijk voor open. Gedurende de werkzaamheden aan de spoorwegovergang krijgen fietsers en voetgangers te maken met verschuivingen van het fiets- en voetpad. Omwonenden ervaren mogelijk hinder in de vorm van geluid en trillingen, onder andere tijdens het aantrillen van het straatwerk.

Meer informatie >

Randweg afgesloten voor alle verkeer in verband met aanleg spoorwegovergang

24 maart 2023 - 27 maart 2023

In het weekend van vrijdag 24 tot en met maandagochtend 27 maart leggen we de spoorwegovergang op de kruising van de spoordijk met de Randweg aan. We verwijderen eerst het bestaande asfalt. Vervolgens leggen we de overweg (een betonnen plaat met de rails hier al op aangebracht) in één keer op zijn plek. Daarna storten we ballast rond de kruising, asfalteren we rond de overweg en richten we de kruising verder in. We werken in deze periode 24 uur per dag door. Omwonenden ervaren geluid en trillingen van de werkzaamheden. Waar mogelijk voeren we werkzaamheden die veel geluid veroorzaken (zoals de stopmachine die nabij de overgang het spoor op hoogte brengt) overdag uit. Om stofvorming te voorkomen, houden we ballast nat.

De Randweg is dit weekend afgesloten voor alle verkeer. Er zijn omleidingsroutes voor automobilisten (via de Koningin Maximalaan en de Noorddammerweg), fietsers en voetgangers (beide via de Bieslookbruggen, die we hiervoor tijdelijk openstellen).

Meer informatie >

Zijdelweg tussen 19.00-05.00 uur afgesloten in verband met afrondende werkzaamheden op het viaduct (nachtwerk)

8 mei 2023 - 12 mei 2023

In drie nachten (en een reservenacht) verwijderen we de tijdelijke verkeersmaatregelen en asfalteren we het nieuwe wegdek. Om deze werkzaamheden veilig uit te voeren, sluiten we de Zijdelweg af in de volgende nachten tussen 19.00 en 05.00 uur:

  • Maandag 8 op dinsdag 9 mei 2023
  • Dinsdag 9 op woensdag 10 mei 2023
  • Woensdag 10 op donderdag 11 mei 2023
  • Donderdag 11 op vrijdag 12 mei 2023 (reserve)

Meer informatie >