Werkzaamheden en planning

Laatst bijgewerkt op woensdag 2 maart 2022

Naar verwachting wordt de nieuwe tramlijn in de zomer van 2024 in gebruik genomen. De tram krijgt dan een nummer, net als in de rest van het tramnet. Dit nummer is al bekend: lijn 25. De daadwerkelijke aanleg van de tramlijn vindt plaats in 2022 en 2023, gevolgd door een uitgebreide testperiode door zowel de aannemer als de vervoerder. Voorafgaand aan de bouw vonden in 2020 en 2021 voorbereidende werkzaamheden plaats.

Hieronder vindt u de planning op hoofdlijnen. Onderaan de pagina publiceren we de werkzaamheden waar u als omwonende mogelijk hinder door ondervindt.

Overzichtsplanning

Waar wordt gewerkt?

Nu Binnenkort Planning

Om-en-om-regeling kruising busstation-Boerlagelaan

19 augustus 2022 - Q3 2022

Voor de aanleg van de gecombineerde bus-/trambaan zijn er aanpassingen nodig aan het busstation en aan de kruising van de Boerlagelaan met de busbaan. Om op dit kruispunt de trambaan aan te leggen, sluiten we de kruising in meerdere fases steeds voor een klein deel af. Verkeer leiden we via een tijdelijke weg (een ‘slinger’) langs de werkzaamheden. Zo kunnen we de werkzaamheden uitvoeren terwijl het verkeer zijn doorgang vindt. Deze situatie duurt zes weken.

Op vrijdag 19 augustus is de Boerlagelaan ter hoogte van het busstation volledig afgesloten tussen 09.30 en 16.00 uur. We treffen dan voorbereidingen voor de ‘slinger’.

We verwachten dat omwonenden weinig hinder van de werkzaamheden ervaren. Weggebruikers (automobilist, fietser of voetganger) krijgen te maken met tijdelijke verkeerslichten en een om-en-om-regeling (de verschillende rijrichtingen gebruiken om en om dezelfde rijbaan).

Aanpassing kruising Aan de Zoom-Buitendijks

22 augustus 2022 - Q3 2022

Vanwege de komst van de trambaan verandert de ontsluiting van de wijk Buitendijks. Vooruitlopend op de aanleg van de trambaan passen we de verkeerssituatie aan en realiseren we nieuwe parkeerplaatsen langs de Faunalaan. Daarnaast voert de gemeente Uithoorn komende periode onderhoud uit aan de duiker (onderdoorgang voor water) die onder het huidige fiets- en voetpad tussen Aan de Zoom en de Faunalaan ligt. Voor deze verkeersaanpassing is geen afsluiting noodzakelijk, wel zal er een tijdelijke situatie zijn. Omwonenden ervaren mogelijk (geluid)hinder van de werkzaamheden.

Meer info>

Verwijderen tijdelijke busafrit

23 september 2022 - Q3 2022

We verwijderen de tijdelijk aangelegde busafrit vanaf de busbaan naar de Amsterdamseweg. Bushalte Uithoorn Centrum is dan buiten gebruik. Bussen rijden tijdens het verwijderen van de busafrit tijdelijk om via de N201. Vanaf maandag 3 oktober 2022 rijdt de bus weer over de busbaan tussen de Boerlagelaan en de halte Uithoorn Centrum. Bushalte Uithoorn Centrum is dan ook weer in gebruik.

Meer informatie >

Werkzaamheden aan de watergangen: damwanden

12 september 2022 - Q3 2022

Vanaf de overkluizing tot en met Wederik 66 komen korte damwanden aan de zijde van de spoordijk, die we vanaf maandag 12 september aanbrengen. Het aanbrengen van deze damwanden duurt circa drie weken, afhankelijk van de dag dat de heimachines ter plaatse zijn. Als omwonende ervaart u mogelijk hinder van trillingen door deze werkzaamheden.

Aanleg tramlijn op busbaan Boerlagelaan-Uithoorn Centrum

3 januari 2022 - 2 oktober 2022

Vanaf januari bouwen we de bestaande busbaan om naar een gecombineerde bus-/trambaan waar zowel bussen als trams kunnen rijden. Er vinden tot de zomer van 2022 diverse werkzaamheden plaats op de busbaan tussen de Boerlagelaan en de Amstel. Ook bouwen we een nieuwe halte en breiden we de bestaande parkeerplaats bij halte Uithoorn Centrum uit met veertig plaatsen.

Meer informatie >

Bouw tramhalte Uithoorn Centrum

3 januari 2022 - 2 oktober 2022

In de periode van januari tot en met juli 2022 bouwen we de halte Uithoorn Centrum. We leggen hier een tramperron aan en de sporen met bovenleiding.

Meer informatie >

Omleiding busverkeer busstation-Uithoorn Centrum

3 januari 2022 - 2 oktober 2022

We realiseren de trambaan tussen het busstation en de halte Uithoorn Centrum, inclusief de nieuwe tramhalte. Bussen rijden daarom tijdelijk een omleiding.

Omleiding busverkeer fase 1

Afvoer zand opstelterrein

1 mei 2022 - 31 oktober 2022

Om de grond te verstevigen (inklinken), brachten we eerder veel zand aan op het terrein tussen het opstelterrein en de N201. Nu op veel plaatsen de benodigde zetting is gehaald, dus de grond is gestopt met inklinken, voeren we het overtollige zand gefaseerd af.

Aanleg tramlijn spoordijk en halte Aan de Zoom

22 augustus 2022 - Q1 2023

Maandag 22 augustus starten we met grondwerkzaamheden voor de aanleg van de trambaan op de spoordijk tussen Aan de Zoom en de Randweg en de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe tramhalte bij Aan de Zoom. Als de grondwerkzaamheden klaar zijn, leggen we kabels en leidingen voor de trambaan aan en plaatsen we aan de zijde Zonnedauw/In het Midden/Langs de Baan geluidschermen langs de spoordijk. Als de geluidschermen geplaatst zijn, starten we met de aanleg van de halte en de trambaan. Dit is naar verwachting in 2023.

Meer informatie >

Aanplanten van groen busbaan

Q4 2022 - 28 februari 2023

In het gebied tussen de Boerlagelaan en halte Uithoorn Centrum planten we nieuw groen aan in het plantseizoen: tussen oktober 2022 en februari 2023. We verwachten dat omwonenden hier weinig hinder van ondervinden.

Omleiding busbaan vanaf Faunalaan-busstation

2 oktober 2022 - 29 mei 2023

We realiseren de trambaan tussen de Faunalaan (aansluiting vanaf de bocht bij Buitendijks) tot aan het busstation. Bussen rijden daarom tijdelijk een omleiding.

Meer informatie volgt.

Zijdelweg afgesloten voor autoverkeer

14 oktober 2022 - 16 oktober 2022

We sluiten de Zijdelweg twee nachten af voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen dan wel gebruik maken van het viaduct. We kondigen de afsluitingen (en eventuele wijzigingen) ter plaatse met borden aan en publiceren dit op uithoornlijn.nl/werkzaamheden. Verkeer leiden we om via de Wiegerbruinlaan, de Boerlagelaan en de Prinses Christinalaan (of andersom). De Zijdelweg is afgesloten voor gemotoriseerd in de volgende nachten:

  • Vrijdag 14 op zaterdag 15 oktober 2022, van 19.00-05.00 uur;
  • Zaterdag 15 op zondag 16 oktober 2022, van 19.00-05.00 uur.

Meer info >