Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English
Afbeelding

Thematafel inrichting omgeving halte Aan de Zoom: een samenvatting

Katja Torbijn | donderdag 25 maart 2021
Katja

In februari hielden we twee online bijeenkomsten over de inrichting van de omgeving rond de toekomstige halte Aan de Zoom. Samen met Dura Vermeer lichtten we onder andere de volgende onderwerpen toe:

  • De inrichting van de halte
  • De herinrichting van de straat Aan de Zoom
  • De ontsluiting van Buitendijks
  • De nieuw te realiseren parkeerplaatsen in de Faunalaan met een maatregel om hinder van inschijnende koplampen te voorkomen
  • De inrichting van de spoorovergang tussen Aan de Zoom en de Faunalaan

Toekomstige halte Aan de Zoom

De toekomstige haltes van de Uithoornlijn worden ingericht in de R-netstijl. De haltes worden ingericht met de standaard elementen, vergelijkbaar met de haltes van de Amstelveenlijn. Aan beide kanten van het tramspoor plaatsen we fietsenstallingen. Langs de halte en een deel van het tramspoor plaatsen we geluidschermen, uitgevoerd in kokos. Om te zorgen dat de halte, de fietsenstalling en de geluidschermen minder opvallen, plaatsen we aan de buitenkant van de geluidschermen klimplanten. Nabij de Zonnedauw dempen we een deel van het water, dit wordt elders gecompenseerd. Het voetpad loopt straks direct achter het geluidscherm langs.

Bovenaanzicht: de nieuwe inrichting van de straat Aan de Zoom

Herinrichting straat Aan de Zoom

De straat Aan de Zoom wordt opnieuw ingericht, volgens het voorlopige ontwerp dat in 2019 in samenspraak met de omgeving is opgesteld. Er komt een fietspad richting de halte Aan de Zoom. De parkeerplaatsen worden dwars op de straat aangelegd. De bomen in de straat Aan de Zoom proberen we zoveel mogelijk te laten staan. Ook bij de nieuwe parkeerplaatsen kijken we welke bomen we kunnen laten staan en welke er helaas toch weggehaald worden. We compenseren de bomen die wegens de nieuwe weginrichting moeten worden weggehaald.

Verplaatsen tewaterlaatplaats onderhoudsboten

Het waterschap onderhoudt ook in de toekomst de sloten in de woonwijk. Voor het onderhoud maakt het waterschap gebruik van een onderhoudsboot. Omdat de oorspronkelijk bedachte tewaterlaatplaats onvoldoende ruimte biedt, verplaatsen we deze van Aan de Zoom naar de Wederik. Hier is voldoende ruimte voor de onderhoudsboot om te draaien. Deze verplaatsing zorgt ervoor dat er bij Aan de Zoom meer ruimte is voor een groene inpassing rondom de aan te passen parkeerplaatsen.

Een plattegrond waar de oude en nieuwe tewaterlaatplaats zijn ingetekend.

Faunalaan en ontsluiting Buitendijks

De ontsluiting van Buitendijks verandert met de komst van de tramlijn. Nu rijdt het verkeer van en naar Buitendijks nog via de Aan de Zoom. In de nieuwe situatie rijdt verkeer vanuit Buitendijks linksaf via de Faunalaan de wijk uit.

Parkeerplaatsen

Tijdens bewonersbijeenkomsten in 2017 en 2019 spraken bewoners van Buitendijks de wens uit om inschijnende koplampen vanaf de parkeerplaats aan de Faunalaan te voorkomen. Er is toen gesproken over een grondwal rondom de parkeerplaatsen als mogelijke oplossing. Nu het ontwerp verder is uitgewerkt, blijkt daar te weinig ruimte voor te zijn. De helling van het talud dient in een verhouding 1 op 3 te zijn (1 meter hoog is een helling van 3 meter lang), vanwege het onderhoud van de grondwal of oever. De grondwal gaat dan ten koste van vijf meter van de breedte van de watergang. Dat zou betekenen dat de ecologische zone en het wandelpad niet te herstellen zijn. Dat willen we niet en daarom kiezen we voor een haag, die niet doorschijnbaar is, ook niet in de winter. Direct aanwonenden zijn hier via een brief eerder over geïnformeerd. Sociale veiligheid speelt op deze locatie ook een rol. Daarom wordt de haag circa anderhalve meter hoog. Het besluit over de hoogte nemen we in overleg met de gemeente Uithoorn.

Verkeer woonwijk Legmeer-West

Op de kruising van de Faunalaan met Buitendijks/Aan de Zoom realiseren we een verkeersplateau om de veiligheid van de gebruikers te vergroten. Het verkeersplateau zorgt ervoor dat de snelheid van gemotoriseerd verkeer afneemt, zodat fietsers en voetgangers veilig over kunnen steken vanaf of richting de woonwijk.

Verschillende bewoners delen tijdens de thematafels hun ervaringen over de Faunalaan: er wordt hard gereden en door de geparkeerde auto’s er niet overal goed zicht. De gemeente Uithoorn neemt de genoemde zorgen op met de verkeersafdeling van de gemeente.

Spoorovergang Aan de Zoom

Binnenkort publiceren we een artikel op de website met een uitgebreide toelichting op de veiligheidsmaatregelen die we treffen bij deze overgang en de andere spoorovergangen.

Verplaatsen bushalte Kootlaan naar Faunalaan

Om een soepele doorstroming van zowel de tram als de bus in de toekomst mogelijk te maken, verplaatsen we de huidige bushalte Burgemeester Kootlaan richting de kruising met de Faunalaan. We publiceerden hier eerder een nieuwsbericht over.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

2 april 2021 | 13:44

R Loos

Als er geluidsschermen of andere schermen geplaatst worden, kijk dan naar mogelijkheden om daar zonnepanelen in te integreren!

Schrijf een reactie
0
+1
8 april 2021 | 10:22

Katja Torbijn | Projectteam Uithoornlijn

Bedankt voor uw suggestie! De geluidschermen vangen vanwege de locatie en de hoogte (maximaal drie meter) veel schaduw. Dat betekent dat de opbrengsten beperkt zijn en niet opwegen tegen de kosten om maatwerkpanelen te integreren in de geluidschermen. Uiteraard kijken we wel naar andere manieren om het project duurzaam te realiseren. Hier komen we nog een keer uitgebreider op terug op deze website.

Schrijf een reactie
+1
1 april 2021 | 16:17

Win Brouwer

Waar komt de tewaterlaatplaats aan de Wederik? Plaatje laat niet zien waar dat is.

Schrijf een reactie
0
+1
6 april 2021 | 09:17

Katja Torbijn | Projectteam Uithoornlijn

Excuses, dit viel net van de afbeelding. Ik heb het aangepast, de nieuwe locatie is nu wel te zien.

Schrijf een reactie
+1
26 maart 2021 | 23:04

Aron

Wil je een fiets stelen bij de halte doe het dan het zichtontnemende kokosscherm.

Schrijf een reactie
0
+1
Wil u dit bericht delen?