Afbeelding

Werkzaamheden september-december 2021 omgeving spoordijk: Randweg, Bieslookbruggen, Aan de Zoom en Buitendijks (bewonersbrief)

Katja Torbijn | maandag 6 september 2021
Katja

Vooruitlopend op de aanleg van de tramlijn vinden op verschillende locaties in Uithoorn voorbereidende werkzaamheden plaats in de directe omgeving van de spoordijk. Bewoners ontvingen eerder deze week een bewonersbrief met onderstaande informatie.

Werkzaamheden omgeving Buitendijks: 20 september – 11 oktober 2021

Van maandag 20 september tot en met maandag 11 oktober 2021 brengen we voorbelasting aan op de plek waar de spoordijk aansluit op de huidige busbaan. Voorbelasten is het aanbrengen van extra grond om de ondergrond in te laten klinken (hoeveelheid lucht in de grond verminderen om de ondergrond te verstevigen). Deze voorbelasting blijft ongeveer een jaar liggen, tot eind 2022. We verwachten dat omwonenden lichte hinder van geluid en trillingen ervaren. Om deze overlast te beperken plannen we deze werkzaamheden na de zomer. Bouwverkeer rijdt van en naar de werklocatie via de busbaan.

Omgeving spoordijk/Randweg: start op maandag 1 november 2021

We richten de kruising van de spoordijk met de Randweg/Op de Klucht opnieuw in, zodat de tram daar in de toekomst kan rijden. Daarom verwijderen we onder andere de oude loopbrug over de Hoofdtocht (watergang parallel aan de Randweg/Op de Klucht) en vervangen we een duiker onder de weg door (wateronderdoorgang). Daarnaast brengen we damwanden aan als fundering voor de toekomstige trambrug over de Hoofdtocht en plaatsen we op dezelfde locatie een tijdelijke brug voor bouwverkeer die de hele bouwperiode blijft liggen. Vanaf het najaar van 2022 plaatsen we de nieuwe trambrug over de Hoofdtocht en richten we de kruising definitief in. Onder de knop werkzaamheden vindt u per fase de werkzaamheden.

Hinder voor omwonenden van de kruising spoordijk/Randweg

De werkzaamheden rond de Randweg starten op maandag 1 november 2021 en voeren we gefaseerd uit op werkdagen en soms op zaterdag tussen 07.00 en 19.00 uur (we publiceren werkzaamheden op zaterdag vooraf op de website en in de BouwApp, project Uithoornlijn). Bouwverkeer maakt gebruik van de tijdelijke bouwwegen die zijn aangelegd en rijdt zo min mogelijk over de reguliere wegen. Omwonenden ervaren hinder van deze werkzaamheden tussen 1 november en eind december 2021 in de vorm van geluid en in mindere mate van trillingen. De wandelroute over de spoordijk is vanaf de Randweg afgesloten vanaf maandag 1 november 2021. Tussen Aan de Zoom en Bieslook is de spoordijk vanaf 8 december ook niet meer toegankelijk.

Hinder voor weggebruikers van de Randweg

Van maandag 1 november tot en met vrijdag 5 november 2021 geldt op de Randweg een om-en-om-regeling voor gemotoriseerd verkeer: verkeer in beide richtingen maakt afwisselend gebruik van dezelfde beschikbare rijstrook. Indien nodig zetten we tijdens werktijden verkeersregelaars in. Aansluitend, van maandag 22 november tot en met vrijdag 3 december 2021, sluiten we de kruising spoordijk/Randweg af voor alle verkeer. De in- en uitrit van de woonwijk Langs de Baan blijft open voor verkeer. We leiden het verkeer ter plaatse om:

  • Als fietsers of voetganger maakt u gebruik van de oversteek ter hoogte van Bieslook;
  • Gemotoriseerd verkeer rijdt via de Zijdelweg, Koningin Maximalaan en de Noorddammerweg.

Vanaf zaterdag 4 december 2021 tot eind 2022 is de route Randweg/Op de Klucht open voor verkeer. We plaatsen tijdelijke verkeerslichten op de Randweg om het verkeer in goede banen te leiden, zodat bouwverkeer vanaf de spoordijk het reguliere verkeer op een veilige manier kruist. Ook geldt er een snelheidsbeperking. We verrichten veel werk op de kruising van de spoordijk met de Randweg. Hinder proberen we zoveel mogelijk te beperken door het aantal afsluitingen te beperken en zo kort mogelijk te laten duren, bijvoorbeeld door een deel van de werkzaamheden uit te voeren met een om-en-om-regeling.

Oversteek Bieslook dicht: vanaf december 2021

We leggen de tramlijn aan op de spoordijk. Dit betekent dat er veel bouwverkeer over de spoordijk rijdt tussen de Randweg en Aan de Zoom. Daarnaast is het noodzakelijk om de huidige ligging van de Bieslookbruggen aan te passen. Ook brengen we eind december 2021 voorbelasting aan ter hoogte van de Bieslookbruggen, deze blijft liggen tot najaar 2022. De bruggen worden tijdelijk weggehaald en op het bouwterrein opgeslagen. We realiseren ons dat deze route een veelgebruikte route is voor fietsers en voetgangers. Om te voorkomen dat bouwverkeer en fietsers en voetgangers elkaar kruisen op de spoordijk – wat onveilige situaties met zich meebrengt – sluiten we voor de veiligheid van alle gebruikers de oversteek bij Bieslook voor zestien maanden af: vanaf woensdag 8 december 2021 tot en met begin april 2023 stellen we een omleiding in.

Hinder voor omwonenden

Voor omwonenden verwachten we komende periode lichte hinder van geluid en trillingen door de werkzaamheden.

Hinder voor weggebruikers

Fietsers en voetgangers volgen de omleiding via Aan de Zoom en de Faunalaan of andersom. De afsluiting van de oversteek bij de Bieslook is niet gelijktijdig met de eerdergenoemde afsluiting van de Randweg. Het bouwverkeer rijdt alleen over de spoordijk om de werklocatie te bereiken.

Werkzaamheden omgeving Aan de Zoom: vanaf januari 2022

Bij de toekomstige halte Aan de Zoom dempen we van maandag 3 tot en met vrijdag 7 januari 2022 een deel van de bestaande watergang en brengen we aansluitend voorbelasting aan. Deze voorbelasting blijft ongeveer een jaar liggen, tot begin 2023. We verwachten dat u als omwonende lichte hinder van geluid en trillingen ervaart van deze werkzaamheden.

Verwijderen bomen en groen: vanaf september 2021

We behouden het liefst zoveel mogelijk bomen en ander groen. Toch is het onvermijdelijk dat er groen verdwijnt voor de aanleg van de Uithoornlijn. We gaan daar zorgvuldig mee om. Vanaf september 2021 verwijderen we de (laatste) bomen langs de spoordijk, bij Aan de Zoom en langs de huidige busbaan, tussen de Faunalaan en de toekomstige halte Uithoorn Centrum. Deze werkzaamheden voeren we uit buiten het broedseizoen, op doordeweekse dagen tussen 07.00-19.00 uur. Waar nodig treffen we verkeersmaatregelen.

Voor het kappen van de bomen en het weghalen van het groen hebben we als project geen vergunning nodig. Wel kent de gemeente Uithoorn een compensatieplicht voor groen als onderdeel van het bomenbeleidsplan van de gemeente Uithoorn. Uitgangspunt van dit plan is dat Uithoorn een groene gemeente is en dit ook in de toekomst wil blijven. Bomen die uit de openbare ruimte worden verwijderd worden gecompenseerd.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

23 september 2021 | 11:39

Rick poortvliet

Bomen die uit de openbare ruimte worden verwijderd worden gecompenseerd.

Gecompenseerd? Boompjes van 30 cm planten in de regio? in 2030?

Schrijf een reactie
0
+1
Wil u dit bericht delen?