Afbeelding

Start werkzaamheden busbaan Faunalaan-busstation op 3 oktober (bewonersbrief)

Katja Torbijn | dinsdag 20 september 2022
Katja

De eerste fase van het project is inmiddels bijna gereed: begin oktober is de busbaan tussen de Boerlagelaan en halte Uithoorn Centrum gereed voor de komst van de tram en rijden er weer bussen over dat deel van de busbaan. Van oktober 2022 tot eind juni 2023 bouwen we het tweede deel van de bestaande busbaan – tussen de Faunalaan en het busstation – om naar een gecombineerde bus-/trambaan. Bussen rijden in deze periode tijdelijk een andere route. Ook passen we het bestaande viaduct Zijdelweg aan en bouwen we een nieuwe tramhalte op het busstation. Omwonenden ontvingen eerder deze week onderstaande informatie per brief.

Werkzaamheden op de busbaan: oktober 2022-juni 2023

Maandag 3 oktober starten we met de ombouw van de huidige busbaan naar een gecombineerde bus- en trambaan. Daarom sluiten we de busbaan tussen de Faunalaan en het busstation af. Om de trambaan te realiseren verwijderen we eerst de huidige busbaan. We halen het bestaande asfalt weg, brengen kabels en leidingen aan in de grond en herstellen de bestaande fundering waar nodig. Daarna start de aanleg van de trambaan in een aantal stappen:

  1. We storten eerst een laag beton, waarop we de rails aanbrengen;
  2. Tussen en naast de sporen komt een tweede laag beton;
  3. Tot slot asfalteren we de hele baan tussen de Faunalaan en het busstation;
  4. Ook plaatsen we de bovenleidingsmasten, inclusief de fundering. De bovenleidingsdraden hangen we aan het eind van het project in één keer voor de hele tramlijn op.

De aanleg van de trambaan tussen de Faunalaan en het busstation duurt tot en met juni 2023.

Hinder voor omwonenden

Direct omwonenden van de busbaan kunnen van oktober 2022 tot en met juni 2023 hinder ondervinden van de werkzaamheden in de vorm van geluid en trillingen. Bijvoorbeeld bij het verwijderen van het asfalt, het aanbrengen van de masten en de werkzaamheden aan het beton. We treffen maatregelen om die hinder zoveel mogelijk te beperken.

Bouw van de tramhalte op het busstation: 3 oktober tot en met juni 2023

Ook op het busstation bouwen we een tramhalte: Uithoorn Station. Deze tramhalte komt aan de zijde van de Constantijn Huygenslaan. We beginnen met het verwijderen van de huidige busbaan en de bestaande bushalte op de toekomstige locatie van de tramhalte. Daarna brengen we de juiste ondergrond aan, om vervolgens het nieuwe straatwerk en – volgend jaar de nieuwe inrichting van de tramhalte – aan te brengen.

Hinder voor omwonenden

Direct omwonenden van het busstation kunnen hinder ondervinden van de werkzaamheden in de vorm van geluid en trillingen. We treffen maatregelen om die hinder zoveel mogelijk te beperken.

Werkzaamheden viaduct Zijdelweg: 3 oktober 2022-juni 2023

De bestaande busbaan gaat onder de Zijdelweg door: verkeer op de Zijdelweg steekt deze busbaan over via een viaduct. Dit huidige viaduct is niet hoog genoeg voor de toekomstige tram. In de periode van oktober 2022 tot maart 2023 passen we het viaduct aan, zodat de tram er straks wel onderdoor kan. Daarvoor verwijderen we in twee fases het bestaande dek over de busbaan en brengen we een nieuw wegdek aan. Dit nieuwe dek is dunner en steviger dan het huidige dek, waardoor er meer ruimte is onder het viaduct. Voor het ophogen van het viaduct is het noodzakelijk om tijdelijk damwanden aan te brengen om de nieuwe constructie te realiseren. We voeren deze werkzaamheden zoveel mogelijk vanaf de busbaan uit, maar ook op het viaduct vinden werkzaamheden plaats.

Hinder voor omwonenden

Omwonenden van het viaduct kunnen hinder van de werkzaamheden ervaren in de vorm van geluid, stof en trillingen. We treffen maatregelen om deze hinder zoveel mogelijk te beperken. Direct aanwonenden van het viaduct informeren we in oktober specifiek over deze sloop- en funderingswerkzaamheden. De planning van de werkzaamheden is afgestemd met de scholen rond het viaduct. Werkzaamheden die veel geluidoverlast veroorzaken voeren we buiten de tentamen- en examenperiodes uit.

Hinder voor weggebruikers

We voeren de werkzaamheden aan het viaduct Zijdelweg uit in meerdere fases, waarbij we het verkeer (auto’s, fietsers en voetgangers) via een tijdelijke weg (een zogenaamde ‘slinger’) langs de werkzaamheden leiden. Vanwege de beperkte breedte van de weg volgt vrachtverkeer een omleiding via de Boerlagelaan. Fietsers en voetgangers begeleiden tijdelijk naar één kant van de weg. We realiseren twee extra oversteekplaatsen op de Zijdelweg. Om alles veilig te laten verlopen verlagen we de maximaal toegestane snelheid. Daarnaast plaatsen we extra verkeerslichten voor fietsers en voetgangers ter hoogte van het viaduct, zodat zij veilig kunnen oversteken.

Een enkele keer is het nodig om de Zijdelweg ’s nachts af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen dan wel gebruik maken van het viaduct. We kondigen de afsluitingen (en eventuele wijzigingen) ter plaatse met borden aan en publiceren dit op uithoornlijn.nl/werkzaamheden. Verkeer leiden we om via de Wiegerbruinlaan, de Boerlagelaan en de Prinses Christinalaan (of andersom). De Zijdelweg is afgesloten voor gemotoriseerd in de volgende nachten:

  • Vrijdag 14 op zaterdag 15 oktober 2022, van 19.00-05.00 uur;
  • Zaterdag 15 op zondag 16 oktober 2022, van 19.00-05.00 uur.

Geluidschermen: december 2022 – januari 2023

Aan de noordzijde van de toekomstige trambaan staan al geluidschermen. Deze schermen worden geïnspecteerd en waar nodig herstellen we de schade aan deze schermen. Aan de zuidzijde van de busbaan, en langs de noordzijde bij Weegbree, plaatsen we nieuwe geluidschermen. Deze werkzaamheden voeren we uit in december 2022 en januari 2023. Direct omwonenden ontvangen in november meer informatie over deze werkzaamheden.

Omleiding busverkeer

Van maandag 3 oktober 2022 tot eind juni 2023 rijden de bussen via een andere route: via de Boerlagelaan, de Prinses Christinalaan, de Zijdelweg, de Koningin Maximalaan en de Faunalaan (of andersom). De bushalte Burgemeester Kootlaan vervalt in beide richtingen per 3 oktober. Ook de fiets- en voetgangersoversteek bij deze bushalte wordt op die datum afgesloten. Vanaf dat moment maken reizigers:

  • richting Aalsmeer gebruik van de nieuwe bushalte Faunalaan ter hoogte van de Koekoek.
  • richting het busstation gebruik van de halte Gezondheidscentrum.

Kijk voor de actuele dienstregeling op 9292.nl.

Werktijden en bouwverkeer

We voeren de werkzaamheden uit van maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Bouwverkeer rijdt vanaf de Koningin Maximalaan/Faunalaan van en naar het werkterrein via de bestaande busbaan. Daarnaast rijdt er bouwverkeer vanaf de N201 over de Zijdelweg van en naar het bouwterrein op het viaduct. Op deze manier rijdt het bouwverkeer voor de Uithoornlijn niet door de woonwijken.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil u dit bericht delen?