Afbeelding

Veelgestelde vraag: “Waar komen geluidschermen langs de Uithoornlijn?”

Katja Torbijn | donderdag 19 november 2020
Katja

De aanleg van de Uithoornlijn wordt steeds concreter. Op dit moment werkt Dura Vermeer het ontwerp van de tramlijn uit, en tegelijkertijd vinden buiten de eerste voorbereidende werkzaamheden plaats. We begrijpen dat u als omwonende verschillende vragen heeft. Afgelopen periode ontvingen we verschillende vragen over de geluidschermen die langs de Uithoornlijn worden geplaatst. Michel Dagniaux, technisch manager bij Metro en Tram, en Gertjan Balm, omgevingsmanager bij Dura Vermeer geven uitleg.

Wettelijke geluidnormen

Rondom geluid zijn verschillende zaken wettelijk vastgelegd in de Wet Geluidhinder. Zo geldt er een wettelijke grenswaarde voor geluidbelasting op woningen van 48 dB. Bevoegd gezag, zoals een gemeente, mag een hogere norm toekennen aan een bepaald gebied. Dit wordt vastgelegd in het bestemmingsplan. Die hogere bovengrens, van 54 dB, is voor enkele locaties langs de Uithoornlijn vastgesteld. Als de wettelijke normen overschreden worden, moeten er maatregelen getroffen worden. Om te bepalen of er maatregelen nodig zijn, in welke vorm en op welke locatie is er in het voortraject van de Uithoornlijn een geluidonderzoek uitgevoerd.

Michel: “Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de geluidbelasting op het grootste gedeelte van de tramlijn binnen de wettelijke kaders blijft. Langs de Burgemeester Kootlaan/Iet Stantsweg en ter hoogte van de Admiraal de Ruyterlaan 2-4 is dat niet het geval. Daar plaatsen we geluidschermen. Omdat geluid niet alleen een ‘technisch’ cijfer is, plaatsen we op verzoek van en in overleg met omwonenden op meer locaties schermen, die het zicht op de trambaan wegnemen en daarnaast het geluid absorberen. Deze schermen worden uitgevoerd als geluidscherm, om hinder zoveel als mogelijk te beperken.”

Locaties

Langs een deel van het tracé, met name langs de huidige busbaan, staan al geluidschermen. De volgende schermen blijven staan en worden waar nodig opgehoogd en opgeknapt:

 • Noordzijde van de bus-/trambaan: kruising Boerlagelaan tot en met Nicolaas Beetslaan 34 (110 meter lang, 2,5 meter hoog);
 • Noordzijde van de bus-/trambaan: Nicolaas Beetslaan 126 tot aan de Couperuslaan (50 meter lang, 2,5 meter hoog).

Op de volgende locaties komen nieuwe schermen:
Spoordijk:

 • Oostzijde van de trambaan: Op de Klucht tot en met Langs de Baan 11 (120 meter lang, 1 meter hoog);
 • Oostzijde van de trambaan: Langs de Baan 2 tot aan halte Aan de Zoom (550 meter lang, 3 meter hoog, onderbroken bij de brug Bieslook, ter hoogte van de brug Bieslook zijn de schermen 1 meter hoog);
 • Beide zijden van de trambaan: overweg bij halte Aan de Zoom tot aan de aansluiting op de bestaande busbaan (260 meter lang, 3 meter hoog, rondom halte Aan de Zoom verlaagd tot 1 meter hoog).

Bus-/trambaan:

 • Zuidzijde van de bus-/trambaan: Burgemeester Kootlaan 20-34/Iet Stantsweg 6-12 (350 meter lang, 3 meter hoog);
 • Zuidzijde van de bus-/trambaan: Admiraal de Ruyterlaan 36-110 (320 meter lang, 2,5 meter hoog);
 • Zuidzijde van de bus-/trambaan: appartementencomplex De Admiraliteit (Admiraal de Ruyterlaan 2-4, 70 meter lang, 3 meter hoog).

Op deze locaties handhaven we de bestaande schermen:

 • Noordzijde van de bus-/trambaan: Weegbree 1 tot en met Weegbree 6;
 • Noordzijde van de bus-/trambaan: Weegbree 12 tot de Zijdelweg;
 • Noordzijde van de bus-/trambaan bij het busstation Uithoorn;
 • Zuidzijde van de bus-/trambaan: langs de Johan van Oldenbarneveldtlaan;
 • Noordzijde van de bus-/trambaan: Nicolaas Beetslaan 36-120;
 • Zuidzijde van de bus-/trambaan: Admiraal de Ruyterlaan 6-34.

De bestaande schermen, inclusief eventuele grondwal, blijven intact. Deze schermen hebben een hoogte van minimaal 2,5 meter. Waar nodig worden de schermen gerepareerd.

Type schermen

Michel: “In samenspraak met omwonenden is er gekozen voor schermen gemaakt van kokos. Tegen de schermen planten we aan de buitenzijde (de kant van de woningen) hedera aan, een klimplant. Op deze manier hebben de schermen een natuurlijke uitstraling en een geluidsabsorberende werking.” Dura Vermeer werkt het definitieve ontwerp van de geluidschermen komende periode verder uit.

De bestaande schermen zijn circa 2,5 meter hoog. Nieuwe schermen sluiten hier op aan en worden minimaal 2,5 meter hoog (gemeten vanaf de bus/-trambaan verharding). “Ook de hoogte van de nieuwe schermen is in overleg met omwonenden bepaald. Hierbij hebben we gekeken naar wat er nodig is om aan de wettelijke normering te voldoen. Samen met omwonenden hebben we vervolgens gekeken of een iets hoger scherm wenselijk is,” vertelt Michel. “Rondom de overwegen zijn de schermen lager, zodat zowel trambestuurders als weggebruikers voldoende zicht hebben.”

Planning

Geluidschermen verlagen niet alleen het geluid van de tram in de toekomst, maar dempen ook het bouwgeluid. Gertjan: “Om hinder van de bouwwerkzaamheden – geluid, licht en stof – voor omwonenden te beperken, plaatsen we de schermen zoveel mogelijk voordat de aanleg van het tramspoor start. Op die manier werken we achter de geluidschermen, en heeft de hedera al tijdens het bouwproces de kans om te groeien.” Concreet betekent dit dat de geluidschermen vanaf de Randweg tot aan het busstation in de tweede helft van 2022 geplaatst worden. Vanaf het busstation tot aan Uithoorn Centrum plaatst Dura Vermeer de schermen al eerder, in het voorjaar van 2022.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

23 januari 2022 | 17:45

Frans Wolfkamp

Het zou mooi zijn als jullie een bloeiende jedra planten. Bijvoorbeeld de hedra helix arborescens, goed voor vlinders en bijen.

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
24 januari 2022 | 08:17

Katja Torbijn

Hallo Frans, we plaatsen een mix van diverse soorten. Je leest er hier alles over: https://uithoornlijn.nl/nieuws/2021/samenvatting-thematafel-groene-inpassing/

Schrijf een reactie
+1
Wil u dit bericht delen?