Afbeelding

Terugblik enquête: enthousiaste reacties en bruikbare feedback

Katja Torbijn | maandag 6 maart 2023
Katja

Ieder kwartaal meten we via een enquête hoe omwonenden de bouwwerkzaamheden en communicatie daarover ervaren. Met uw input proberen we waar mogelijk hinder te beperken en de communicatie met u te verbeteren. We delen graag wat we met uw feedback doen. Katja Torbijn is verantwoordelijk voor alle communicatie over en vanuit de Uithoornlijn en geeft een toelichting op de resultaten.

De enquête

De enquête is onderdeel van de BouwApp, vragen gaan over de werkzaamheden in het afgelopen kwartaal en de communicatie daarover. Via de website, Facebookpagina, BouwApp en de digitale nieuwsbrief vragen we volgers om deel te nemen. “In totaal hielden we vier enquêtes. 96 mensen vulden de enquête in november 2022 in, in februari 2023 namen 80 mensen deel. Eerdere enquêtes laten een vergelijkbaar aantal deelnemers zien,” vertelt Katja. Bij de eerste meting (april 2022) werd 65% van de vragen positief beantwoord, 20% was neutraal en 15% was negatief. Tijdens de laatste meting (februari 2023) was 81% positief, 9% neutraal en 10% negatief. De waardering voor het project steeg van een 7,7 gemiddeld naar een 8,7.

Overlast

Een jaar geleden waren de werkzaamheden op de busbaan tussen de Boerlagelaan en het Spoorhuis net begonnen. Deelnemers aan de enquête gaven toen aan geluidhinder te ervaren, last te hebben van stof en de omleidingsroutes soms onduidelijk te vinden. “Dat begrijpen we heel goed, de bouw was net begonnen en had opeens impact op de directe leefomgeving van mensen,” zegt Katja. “Er was bijvoorbeeld veel onduidelijkheid over de verkeerslichten bij de Randweg. Daar publiceerden we vervolgens direct een artikel over.” Ook gaven deelnemers aan het vervelend te vinden dat de Bieslookbruggen zo lang dicht zijn. “Dit is helaas nodig om onveilige situaties (fietsers en voetgangers met kruisend bouwverkeer) te voorkomen. Eind april gaan de bruggen weer open!”

De laatste resultaten laten zien dat deelnemers de bouwwerkzaamheden als minder hinderlijk ervaren en dat we omleidingen nu goed aangeven. “Al kwam de verkeerssituatie op de Zijdelweg wel meerdere keren als vervelend terug. Die is sinds februari verbeterd, nu we aan de andere zijde van het viaduct werken,” vertelt Katja. “We zien dat deelnemers soms helemaal geen hinder ervaren, en deelnemers die wel (lichte) hinder ervaren maar begrijpen dat het noodzakelijk is om te kunnen bouwen. We proberen hinder zoveel mogelijk te beperken, of de periode zo kort mogelijk te laten duren,” legt Katja uit.

Verbeterpunten doorgevoerd

“Afgelopen zomer gaven deelnemers aan niet geïnformeerd te zijn. Dat vinden we erg vervelend, we willen niemand verrassen met onze werkzaamheden,” deelt Katja. “We versturen regelmatig bewonersbrieven naar de directe omgeving van het project. Om ook de inwoners te bereiken die verder van het project vandaan wonen, delen we iedere twee weken een overzicht van de werkzaamheden in de Nieuwe Meerbode. Zo komt het nieuws naar de inwoners toe, naast dat iedereen ons zelf actief kan volgen via de website, Facebook, BouwApp en de digitale nieuwsbrief.”

“Uit de laatste twee enquêtes kwam naar voren dat deelnemers graag meer beelden van de voortgang willen zien, niet alleen maar hinder en omleidingen in hun tijdlijn te willen zien. Sindsdien delen we regelmatig foto’s en korte updates van de voortgang, met dank aan alle fotografen buiten!” Katja vervolgt: “Ook gaven deelnemers aan soms berichten te missen. Noodzakelijke informatie – over afsluitingen, omleidingen en bijvoorbeeld geluidhinder – delen we daarom nu meerdere keren en op verschillende tijden en kanalen. Zo hopen we nog meer mensen vooraf te bereiken.”

De enquêtes laten naast bruikbare feedback ook enthousiaste reacties zien. Zo geven deelnemers aan de communicatie uitstekend, tijdig, volledig en duidelijk te vinden en de beelden prachtig. Katja: “We streven ernaar iedereen zo goed mogelijk van te voren te informeren, te luisteren naar feedback en vragen en meldingen zo snel en goed mogelijk te beantwoorden. Ik ben erg blij om te zien dat onze inspanningen gewaardeerd worden, dat omwonenden begrip hebben voor de overlast en ons enthousiasme voor de bouw delen.”

Stokje overdragen

Wie contact met ons opnam, kreeg bijna altijd reactie van Katja. “Na vier jaar komt er nu iets anders op mijn pad. Helaas zijn twee grote bouwprojecten niet met elkaar te combineren. Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de mooie vragen, het delen van zorgen, de oprechte feedback en de enthousiaste reacties! Met al die reacties kunnen we het project verbeteren en de communicatie nog beter aansluiten op de wensen en behoeften van de omgeving waarin we bouwen. Uiteraard blijf ik het project volgen en kom ik langs als de bouw klaar is. Met veel plezier draag ik het stokje nu over aan Stephanie Versteeg.”

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

6 maart 2023 | 16:49

Willem Veenstra

Bedankt Katja en veel succes Stephanie!!!

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
8 maart 2023 | 13:44

Katja Torbijn

Hallo Willem, dankjewel! Groeten, Katja

Schrijf een reactie
+1
9 maart 2023 | 19:13

Win Brouwer

Katja, jammer dat je weg gaat bij dit project. Veel succes bij het andere project. Ze hebben een goede aan jou.
Bedankt.

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
10 maart 2023 | 20:33

Katja Torbijn

Hoi Win, dat zijn mooie woorden om mee af te sluiten, bedankt! Groet, Katja

Schrijf een reactie
+1
11 maart 2023 | 07:53

Mark van der Kooi

Wat een mooi artikel en leerzaam voor omgevingsmanagers. Maar ook heel herkenbaar, vooral het delen van err foto’s en uitleg over wat er gebeurt. Dit zien wij in onze data van de BouwApp ook terug.

Schrijf een reactie
0
+1
Wil u dit bericht delen?