Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English

Geselecteerde aannemers brachten bezoek aan tracé

Katja Torbijn | dinsdag 26 november 2019
Katja

De Uithoornlijn wordt gerealiseerd door een aannemer of aannemerscombinatie. Het bepalen van de uiteindelijke aannemer gebeurt via een aanbestedingsprocedure. Afgelopen periode spraken we uitgebreid met de deelnemende aannemers en brachten we met hen een bezoek aan het toekomstige tracé van de tramlijn. Vlak voor de kerstvakantie dienen de deze aannemers hun inschrijvingen en plannen in. Direct na de kerstvakantie vindt de beoordeling daarvan plaats. Volgend voorjaar verwachten we bekend te maken welke aannemer de Uithoornlijn gaat realiseren.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

26 januari 2020 | 22:33

Otto

Als oud-inwoner verbaas ik mij over de naam van de voorlaatste halte:”Uithoorn station” terwijl de laatste halte, vlak bij de Amstel, al zo’n honderd jaar het station was, het stationsgebouw staat er nog steeds. De voorlaatste halte zou “busstation” kunnen heten.

Schrijf een reactie
0
+1
11 januari 2020 | 22:16

Katja

Wanneer krijgen wij als bewoners duidelijkheid of de gekozen aannemer zich aan de wensen van de bewoners kan houden (vooral geluidsoverlast). Wanneer wordt duidelijk of en hoe het “schattige” idee van extra werkruimte voor zzp-ers gedurende de werkzaamheden mogelijk wordt? Kunnen jullie bevestigen dat de uitdrukkelijke wens en waarschuwing van de bewoners om de fietsbrug bij de Bieslook te houden gedurende de bouw, ook doorgaat? Kunnen jullie bevestigen dat de zicht(-geluidsschermen komen?
Is er overleg met Amstelveen voor een extra halte bij het nieuwe industrieterrein? Is uitgezocht, in hoeverre het nieuwe industrieterrein voor extra parkeer- en verkeersdrukte gaat zorgen?

Veel vragen maar we hebben sinds de Thamerkerk niets meer echt vernomen. Wat zijn de voorgaven aan de aannemers? In hoeverre is de zorg voor bewoners vorrangig bij de keuze? Is er ook besproken hoe met de trillingen omgegaan wordt? Is het handig dat we bouwkundige keuringen laten doen zondag eventuele schade op jullie verhaalt kan worden?
Het zou fijn zijn als er wat meer overleg en informatie voor bewoners langs de tramlijn zou komen. Het is nu wel heel stil…
Alvast bedankt en met vriendelijke groet, Katja

Schrijf een reactie
0
+1
13 januari 2020 | 10:55

Katja Torbijn | Projectteam Uithoornlijn

Hallo Katja,

Bedankt voor je bericht! Ik zoek even een paar dingetjes uit en zal dan al je vragen in één keer beantwoorden.

Hartelijke groet,
Katja

Schrijf een reactie
+1
22 januari 2020 | 09:50

Katja Torbijn | Projectteam Uithoornlijn

Beste Katja,

Bedankt voor uw vragen over de Uithoornlijn. Op dit moment loopt er een aanbesteding voor de Uithoornlijn: een periode waarin we een aannemer selecteren die straks de Uithoornlijn gaat bouwen. In maart verwachten wij bekend te maken welke aannemer de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft en daarmee het project gegund krijgt. We hebben gekozen voor een contractvorm waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitwerking van het ontwerp. Daar zal hij direct na gunning mee starten, om vervolgens op basis van het ontwerp de bouwmethoden te bepalen en een planning te maken. Dat betekent dat we op dit moment helaas nog niet alle vragen kunnen beantwoorden. Komende periode kunnen we, gezien de aanbestedingsperiode bijna achter ons ligt, actiever communiceren over de bouw van de Uithoornlijn. Bouwmethoden, de te verwachten hinder en de planning zijn belangrijke onderwerpen. Zodra deze informatie beschikbaar is vanuit de aannemer informeren we de omgeving van het project hierover. Onze verwachting is dat we na de zomer een informatiebijeenkomst houden. Ook kijken we te zijner tijd naar de noodzakelijkheid en mogelijkheden voor eventuele alternatieve werklocaties.

Fietsbrug Bieslook
Er wordt gekeken naar mogelijkheden om de verkeershinder in de wijk in zijn totaliteit te beperken, waarbij overlast (het beperken van) en veiligheidsaspecten zijn meegenomen. We kunnen op dit moment niet toezeggen dat de Bieslook gedurende de hele bouwperiode open blijft voor fietsverkeer.

Zicht- en geluidschermen
Uit het geluidsonderzoek is gebleken dat op het grootste deel van het tracé geen sprake is van een overschrijding van de geluidsnorm. Op een aantal locaties langs het tracé is wél sprake van overschrijding van de in het bestemmingsplan vastgestelde voorkeurswaarde. Dit betekent dat het wettelijk verplicht is om geluidsmaatregel te treffen. In overleg met omwonenden is gekozen om niet alleen geluidschermen te plaatsen op plekken langs het tracé waar dat wettelijk verplicht is, maar ook op andere plekken. Er worden kokosschermen geplaatst, waar Hedera tegenaan wordt geplaatst.

Halte industrieterrein en verkeersdrukte
Er is bekend dat het bedrijventerrein door de gemeente Amstelveen in de toekomst gerealiseerd wordt. Ook is bekend dat er in het bestemmingsplan van de gemeente Amstelveen ruimte is gereserveerd voor een haltevoorziening bij het bedrijventerrein. Er is gekozen om geen halte bij het bedrijventerrein binnen de scope van de Uithoornlijn te realiseren. Afhankelijk van de ontwikkeling van het gebied kan in de toekomst het vraagstuk rondom vraag en aanbod opnieuw worden bekeken.

Voorgaven aan de aannemers
De aannemers zijn uitgedaagd om een plan van aanpak in te dienen met zo min mogelijk hinder voor de omgeving, het verkeer en het openbaar vervoer. Aan de hand van deze inschrijvingen wordt de beste aannemer geselecteerd. De precieze uitwerking is afhankelijk van het ontwerp dat later door de gekozen aannemer wordt uitgewerkt.

Trillingen en bouwkundige keuring
Op basis van een trillingenonderzoek kan geconcludeerd worden dat er geen overschrijding van streefwaarden is te verwachten, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De aannemer stelt een monitoringsplan op, waarin de werkzaamheden met hun invloedzone worden bepaald. Afhankelijk van de locatie, de planning en de bouwmethoden kan het wenselijk zijn vooraf een bouwkundige opname uit te voeren en tijdens uitvoering van de werkzaamheden te monitoren. Dit wordt door de aannemer gedaan indien uw woning hiervoor in aanmerking komt.

Ik hoop uw vragen zo voldoende beantwoord te hebben. Mocht er ondanks bovenstaande toelichting iets niet duidelijk zijn, hoor ik dat uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,
Katja Torbijn

Schrijf een reactie
+1
28 december 2019 | 21:04

Anoniem

Wow en dat al na precies 6mnd en 1wk na sluiting Tendernet aanbesteding, waarom is pas in november op doorgegaan?

Schrijf een reactie
0
+1
30 december 2019 | 10:08

Katja Torbijn | Projectteam Uithoornlijn

Beste,

Er hebben zich, ongeveer een half jaar geleden, vier aannemers gemeld die interesse hebben om de Uithoornlijn te realiseren. Met deze vier aannemers hebben we afgelopen periode uitvoerige gesprekken gevoerd, zodat de aannemers in kwestie een gedegen inschrijving in konden dienen. Onderdeel van deze dialoogfase was een locatiebezoek, ongeveer halverwege de aanbesteding. De inschrijftermijn is op 20 december jl. gesloten. Wat nu volgt is de beoordeling van de inschrijvingen, waarna we verwachten in maart bekend te maken welke aannemer de aanbesteding heeft gewonnen.

Hartelijke groet,
Katja

Schrijf een reactie
+1
28 november 2019 | 11:27

Helen Kooijman-Atkins

wanneer wordt er aan de bouw begonnen ?

Schrijf een reactie
0
+1
29 november 2019 | 10:01

Katja Torbijn | Projectteam Uithoornlijn

Hallo Helen,

We verwachten dat de daadwerkelijke aanleg van de Uithoornlijn start in 2021. Wel is het mogelijk dat er in 2020 al voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals het verleggen van kabels en leidingen. De aannemer die de Uithoornlijn aanlegt, maakt volgend jaar na de aanbestedingsfase een planning. Zodra we concretere informatie hebben, zullen we daarover communiceren.

Schrijf een reactie
+1
Wil u dit bericht delen?