Afbeelding

Werkzaamheden omgeving spoordijk (bewonersbrief)

Katja Torbijn | woensdag 22 december 2021
Katja

Begin 2022 start de daadwerkelijke aanleg van deze nieuwe tramlijn. Ook bij u in de buurt, in de directe omgeving van de spoordijk, voeren we werkzaamheden uit. Omwonenden ontvingen deze week een brief met onderstaande informatie.

Bieslookbruggen: januari 2022

Om de tramlijn op de spoordijk veilig aan te kunnen leggen, halen we de fiets- en voetgangersbruggen tussen Bieslook en de Faunalaan tijdelijk weg. Op woensdag 12 januari 2022 hijsen we de bruggen uit met een hijskraan en verplaatsen deze met vrachtwagens over de spoordijk naar het bouwterrein (bouwhub) bij de N201. Daarna brengen we de voorbelasting aan op de plaats waar de bruggen lagen. Voorbelasten is het aanbrengen van extra grond om de ondergrond in te laten klinken (hoeveelheid lucht in de grond verminderen om de ondergrond te verstevigen). Deze voorbelasting blijft tot september 2022 liggen.

Meteen na het aanbrengen van de voorbelasting slopen we de landhoofden van de bruggen op de spoordijk. Landhoofden zijn de punten waar de uiteinden van de bruggen op rusten. Deze sloopwerkzaamheden zijn van vrijdag 21 tot en met vrijdag 28 januari 2022. De landhoofden aan de zijde Faunalaan en Bieslook halen we later weg. Omwonenden ervaren lichte hinder van geluid en trillingen tijdens het slopen van de landhoofden.

Overkluizing waterleiding Wederik: januari-april 2022

We beschermen de grote waterleiding die onder de toekomstige trambaan ligt. Dat doen we door een zogenaamde overkluizing aan te brengen tussen de Wederik en Buitendijks, nabij de plaats waar de spoordijk aansluit op de busbaan. Deze werkzaamheden duren van eind januari tot eind april 2022. De overkluizing maken we van damwanden. Om de hinder voor omwonenden te beperken, drukken we deze damwanden in de grond (in plaats van ze te slaan). Omwonenden kunnen geluid- en trillingshinder ervaren van het geluid van de damwandmachine en de generator tussen 31 januari en 16 februari 2022.

Verwijderen bomen en groen: Wederik en Aan de Zoom

We behouden het liefst zoveel mogelijk bomen en ander groen. Toch is het onvermijdelijk dat er groen verdwijnt voor de aanleg van de Uithoornlijn. We gaan daar zorgvuldig mee om. Tussen 10 januari en eind februari 2022 verwijderen we de (laatste) bomen in de straat Aan de Zoom en in de bocht bij Wederik. Deze werkzaamheden voeren we uit buiten het broedseizoen.

Werktijden en bouwverkeer

We voeren de werkzaamheden in principe uit van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Het kan een enkele keer voorkomen dat we ook op zaterdag werken. We delen dit dan vooraf op de pagina ‘werkzaamheden’ en de BouwApp.

Bouwverkeer rijdt van en naar de werklocaties via de spoordijk. Op deze manier rijdt het bouwverkeer voor de Uithoornlijn niet over de lokale wegen. Vrachtwagens kruisen nooit de fiets- en voetgangersoversteek Aan de Zoom-Faunalaan. De verwijderde bomen in de straat Aan de Zoom voeren we met vrachtwagens af via Aan de Zoom en de Zijdelweg, deze kunnen vanaf Aan de Zoom helaas niet de spoordijk op rijden.

Bouwkundige vooropnames

Bij woningen binnen een straal van vijftig meter van de werkzaamheden voeren we een bouwkundige vooropname uit. Woningen die hiervoor in aanmerking komen, ontvingen hier eind november een brief over. Deze vooropnames voeren we in december uit en zijn gratis.

Randweg

Tot eind 2022 is de route Op de Klucht/Randweg open voor verkeer. Bouwverkeer tussen de bouwhub en de spoordijk kruist de Randweg. Om het verkeer in goede banen te leiden, is er een snelheidsbeperking en er staan tijdelijke verkeerslichten.

Veiligheid

Tot aan de zomer van 2022 klinkt de grond in op de plek waar we voorbelasting hebben aangebracht. Hoewel het hierdoor lijkt alsof er weinig werkzaamheden plaatsvinden, is de spoordijk sinds 8 december bouwterrein en een belangrijke route voor bouwverkeer. Veiligheid staat voorop tijdens de aanleg van de tramlijn. Daarom is de spoordijk afgesloten met bouwhekken. We vragen u dan ook om niet op de spoordijk te komen en ook uw kinderen niet op de spoordijk of bij de voorbelasting te laten spelen.

Vervolg

De bouw van halte Aan de Zoom, het plaatsen van geluidschermen en de aanleg van de trambaan op de spoordijk vindt plaats vanaf zomer 2022 en duurt tot in het voorjaar van 2023. Tegen de zomer delen we hier meer informatie over.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

16 januari 2022 | 22:14

Nicolet Engels

Met name tijdens avond, weekend en feestdagen zou het fijn zijn als de tijdelijke stoplichten bij route Op de Klucht/Randweg buiten werking worden gesteld.

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
17 januari 2022 | 08:50

Katja Torbijn

Beste Nicolet, de verkeerslichten zijn zo afgesteld dat ze alleen op rood gaan als er bouwverkeer de Randweg wil kruisen. ‘s Avonds, in het weekend en tijdens feestdagen gaan de verkeerslichten alleen op rood als verkeer uit Langs de Baan de Randweg op wil draaien. Als dat verkeer er niet is, staan de lichten op de Randweg op groen. We kunnen de verkeerslichten helaas niet uitschakelen, maar hopen ze op deze manier wel voor regulier verkeer zo optimaal mogelijk afgesteld te hebben.

Schrijf een reactie
+1
2 januari 2022 | 17:57

ingrid vd Haak

(Tussen 10 januari en eind februari 2022 verwijderen we de (laatste) bomen in de straat Aan de Zoom en in de bocht bij Wederik. )

Welke bomen gaan er gekapt worden in de bocht bij de Wederik?
Hier zijn alle bomen toch al verwijderd die op de dijk stonden?

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
10 januari 2022 | 14:32

Katja Torbijn

Beste Ingrid, het gaat om zes bomen die nabij Wederik 48 op een rij staan langs de spoordijk. Op de plaats van deze bomen komt straks water terug. Groet, Katja

Schrijf een reactie
+1
Wil u dit bericht delen?