Afbeelding

Bent u zich bewust van de (on)veiligheid rond het bouwterrein?

Katja Torbijn | maandag 28 februari 2022
Katja

Veiligheid is het belangrijkste aspect tijdens de aanleg van de Uithoornlijn. Niet alleen van de medewerkers op de bouwplaats, maar ook van de omgeving rond het project: omwonenden, weggebruikers of de kinderen uit de buurt. ‘Iedereen elke avond weer veilig thuis’, dat is het motto. Toch gebeuren er jaarlijks in Nederland te veel ongelukken op en rond de bouwplaats. De projectorganisatie en Dura Vermeer stelden beide iemand aan die verantwoordelijk is voor de veiligheid van het project: Michel en Michael. Hoe vergroten zij de veiligheid op en rond de bouwplaats? En wat kunt u zelf doen?

Michael Fisscher is onderdeel van de projectorganisatie en heeft daar een dubbelrol: hij adviseert de organisatie bij het maken van keuzes op het gebied van veiligheid. “Tegelijkertijd heb ik een toetsende rol richting Dura Vermeer om te kijken of zij doet wat ze in de plannen hebben beschreven. We evalueren continu samen en sturen bij,” licht Michael toe. Michel Briaire is de veiligheidskundige vanuit Dura Vermeer. Zijn doel is om het bewustzijn rondom veiligheid te vergroten. “De bouw is een gevaarlijke branche. Dat blijkt ook wel uit het aantal ongevallen, soms helaas met dodelijke afloop. We werken onder tijdsdruk met grote machines, zware prefab onderdelen, soms op hoogte (valgevaar) en er zijn veel transportbewegingen op en rond de bouwplaats met aanrijdgevaar voor zowel omgeving als eigen medewerkers. Ook werken we soms ’s avonds of ’s nachts (beperkt zicht), in de kou (winter) of juist in de warmte (zomer), langs drukke (spoor)wegen of in de buurt van water. Al deze aspecten brengen veiligheidsrisico’s met zich mee, waar we maatregelen voor treffen en de omgeving en onze collega’s bewust van willen maken.”

Vanaf het voortraject

“Al tijdens het maken van het ontwerp is het belangrijk om over veiligheid na te denken,” stelt Michel. “Wij denken na over de veiligheid tijdens de bouw, maar kijken bijvoorbeeld ook naar de mogelijkheid om veilig onderhoud te plegen.” “Er kunnen allerlei risico’s optreden, die we vooraf zoveel mogelijk in kaart brengen. Dit doen we met risicosessies en veiligheidsateliers, samen met de projectorganisatie, onderaannemers, ingehuurde specialisten,” vertelt Michael. “Natuurlijk kijken we ook naar algemene risico’s, zoals arbeidsomstandigheden, het verkeer, gezondheid (op langere termijn), elektriciteit, cyber security of het klimaat. Of onbevoegden op de bouwplaats, vandalisme of vallende voorwerpen.” somt Michel op.

Afweging

“Soms zijn de randvoorwaarden zo, dat volledig veilig werken niet kan, omdat er altijd meerdere belangen spelen,” deelt Michel. “De Randweg is daar een interessant voorbeeld van.” Michael: “Vanuit veiligheidsoogpunt sluiten we deze kruising het liefst voor langere tijd volledig af tijdens werkzaamheden. Dat is de veiligste manier voor medewerkers, weggebruikers, omwonenden en bijvoorbeeld de schoolgaande kinderen die hier fietsen. Maar vanuit bereikbaarheid van de wijk en doorstroming van het verkeer houden we de kruising juist het liefst zoveel mogelijk open. Daarom gaan we met alle betrokkenen in gesprek, op zoek naar de beste manier voor iedereen.” Michel: “Dat is soms enorm zoeken. Maatregelen om het verkeer veilig door te laten stromen, zorgden ervoor dat omwonenden per ongeluk de werklocatie betraden. Maar als we hekken neerzetten om het bouwterrein hermetisch af te sluiten, is er minder ruimte op de openbare weg. En zo wegen we continu alle aspecten, belangen en maatregelen af.”

Een ander voorbeeld is het viaduct over de N201. “De architect had een prachtige bekleding van het talud bedacht,” vertelt Michel. “Maar het aanbrengen daarvan zorgt voor onze mensen voor een hoge fysieke belasting.” Michael: “Samen kijken we nu naar prefab (voorgeproduceerde) bekleding, die net zo mooi is, maar veiliger aan te brengen en te onderhouden.”

Gedrag grootste risico

Om de veiligheid te vergroten, treffen we allerlei praktische maatregelen. “We sluiten het bouwterrein zoveel mogelijk af met hekken, plaatsen camera’s, hebben een toegangssysteem en een helm, oranje hesje en veiligheidsschoenen zijn verplicht. We laten het bouwterrein ’s avonds zo veilig mogelijk achter: zonder open putten en sleuven, met afgedichte buispalen en een extra beveiliging op de machines,” vertelt Michel. “Daarmee beperken we de risico’s, maar het grootste risico is het onvoorspelbare gedrag van mensen.” “Als iemand zich bewust is van de risico’s, zal hij daarnaar handelen. Totdat het na een tijdje vanzelfsprekend wordt, en dan zakt de attentiewaarde,” vertelt Michael.

Creëren van bewustzijn

Om die reden zetten Michael en Michel naast de praktische maatregelen vooral in op het creëren van bewustzijn. Michel: “Dat doen we door campagnes te voeren, banners neer te zetten en trainingen aan te bieden. Tijdens dat soort momenten gaan we in gesprek, om collega’s (opnieuw) bewust te maken van alle risico’s op en rond de bouwplaats en te leren hoe je een ander daar op aanspreekt. Dat doen we regelmatig, bijvoorbeeld tijdens de dag van de veiligheid, later deze maand.”

Hoe goed er vooraf ook wordt nagedacht over veiligheid, in de praktijk lopen dingen anders. “We werken het liefst planmatig, zodat we overal over na kunnen denken, ons kunnen voorbereiden en maatregelen kunnen treffen. En zelfs dan gebeuren er dingen die je vooraf niet bedacht hebt. Afwijken van een weloverwogen plan is in onze ogen onveilig, omdat er over het nieuwe plan korter en dus minder goed is nagedacht,” stelt Michael. “De kunst is om voor zoveel bewustzijn en ervaring te zorgen, dat mensen ook in onverwachte situaties op een veilige manier handelen. In de huidige markt kregen we al een paar keer te maken met materialen die niet leverbaar waren. We bedenken dan een andere oplossing, met ander materiaal. Dan loop je ook tegen nieuwe risico’s aan. Gelukkig hebben we veel gezien, meegemaakt en hebben we daar steeds van geleerd. Deze ervaring zetten we in op de Uithoornlijn.”

Wat kunt u doen?

Over wat je als omwonende of weggebruiker rond de Uithoornlijn kunt, zijn Michael en Michel heel duidelijk: “We begrijpen dat een afsluiting of omleiding heel vervelend is. Toch hebben we vanuit onze expertise lang en goed nagedacht over de risico’s van de bouw en veilige oplossingen voor iedereen. Volg daarom onze richtlijnen en adviezen op. Blijf weg van het bouwterrein, laat je kinderen er niet spelen. We zien ook dat mensen zoeken naar kortere, ‘illegale’ routes, zoals de busbrug over de Amstel. Dat is gewoon onveilig,” stelt Michael. “We willen dat onze collega’s iedere dag veilig thuiskomen, maar ook dat alle kinderen uit de buurt, alle omwonenden en alle weggebruikers morgen weer veilig op pad kunnen gaan,” vult Michel aan.

Ziet u een onveilige situatie op het bouwterrein of in de directe omgeving ervan? Is er bijvoorbeeld een bouwhek omgewaaid of zijn omleidingsborden onduidelijk? Laat het dan ons alstublieft weten! Wilt u frequenter meedenken? Meldt u zich dan aan voor onze tweemaandelijkse rondleiding, waarin ook veiligheid aan de orde komt!

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

3 maart 2022 | 03:36

Martijn Roos

Hierbij de opmerking dat de link, aanmelden voor de 2 maandelijkse rondleidingen bouw terreinen Uithoorlijn niet werkzaam is. Graag hier aandacht aan geven,

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Katja Torbijn
3 maart 2022 | 09:41

Katja Torbijn

Hallo Martijn, wat werkt er precies niet/krijg je een foutmelding? Hier opent een nieuwe mail die naar info@uithoornlijn.nl leidt. Groet, Katja

Schrijf een reactie
+1
Wil u dit bericht delen?