Afbeelding

Werkzaamheden in de bocht van de spoordijk (bewonersbrief)

Katja Torbijn | maandag 4 juli 2022
Katja

Binnenkort starten we met werkzaamheden in de bocht van de spoordijk: tussen Buitendijks en de Wederik. We doen dit eerder dan de bedoeling was. Het verstevigen van de ondergrond (voorbelasting) voor het nieuwe viaduct over de N201 is klaar. Het zand dat hierbij vrijkomt, gebruiken we nu opnieuw op de spoordijk. Omwonenden ontvingen eind vorige week een brief met daarin onderstaande informatie over de werkzaamheden.

Werkzaamheden spoordijk: tot zomer 2023

We verstevigen de spoordijk tussen Buitendijks en Wederik, zodat deze straks geschikt is voor de nieuwe tramlijn. We graven eerst de bovenste laag grond af en brengen een nieuwe laag hergebruikt zand aan. Boven op de nieuwe zandlaag leggen we rond het voorjaar van 2023 het tramspoor aan. Ook plaatsen we aan beide kanten van het tramspoor geluidschermen en brengen we damwanden aan langs de spoordijk.

Aanbrengen zand: start op maandag 18 juli 2022

We brengen de nieuwe zandlaag aan vanaf maandag 18 juli 2022. Deze werkzaamheden voeren we uit van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur. We proberen overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Om het stuiven van zand te voorkomen, zetten we in droge periodes sproeiers in die de bodem vochtig houden.

Afsluiting tijdelijke doorsteek naar veldje achter Buitendijks

Op maandag 18 juli 2022 sluiten we de voetgangersdoorsteek over de overkluizing (van de waterleiding) tussen Wederik en het veldje achter Buitendijks definitief af. We rijden met de grond- en zandtransporten vanaf de busbaan de spoordijk op (of andersom) over de overkluizing. Daarom wordt dit gebied bouwterrein, later sluit hier de tram aan op de busbaan.

Werkzaamheden aan de watergangen: beschoeiing en damwanden

In de bocht van de spoordijk vinden ook werkzaamheden plaats aan de watergang. Aan de woningzijde vanaf de Wederik brengen we vanaf maandag 22 augustus beschoeiing aan: houten palen, die het talud op zijn plek houden. De werkzaamheden duren ongeveer een maand. Vanaf de overkluizing tot en met Wederik 66 komen korte damwanden aan de zijde van de woningen, vanaf de overkluizing tot Aan de Zoom 2 komen damwanden aan de binnenzijde van de spoordijk die we vanaf maandag 12 september aanbrengen. Het aanbrengen van deze damwanden duurt circa drie weken, afhankelijk van de dag dat de heimachines ter plaatse zijn. Omwonenden ervaren mogelijk hinder van trillingen door deze werkzaamheden.

Daarnaast verruimen we de watergang door een deel van het grasveld tussen Wederik 66 en 48 af te graven. Hiermee voldoen we aan de compensatieplicht voor water en ontstaat er ruimte voor de maaiboot van het waterschap om te keren. Het waterschap gebruikt deze boot onder meer om het riet langs de watergangen te maaien. Met de omwonenden van dit gedeeltelijk af te graven grasveld maakten we afspraken over de inrichting van het overgebleven terrein. Tenslotte realiseren we bij Wederik 14 tot 36 een tewaterlaatplaats waar de maaiboot in de toekomst in het water wordt gelaten.

Vervolg

We informeren u op een later tijdstip over de werkzaamheden en planning van de aanleg van de trambaan.

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil u dit bericht delen?