Afbeelding

Wat gebeurt er in…februari?

Katja Torbijn | dinsdag 31 januari 2023
Katja

Iedere maand delen we een overzicht van werkzaamheden die in de komende periode op de planning staan. Op dit moment werken we op het hele tracé van de toekomstige trambaan en in de directe omgeving daarvan. In 2023 leggen we de trambaan verder aan vanaf het opstelterrein in Amstelveen tot voorbij de bocht in de spoordijk bij Wederik/Buitendijks en op de busbaan tussen de Faunalaan en het busstation. De grote werkzaamheden duren nog tot en met de zomer van 2023. Wat doen we allemaal in februari 2023?

Opstelterrein-N201

Op het opstelterrein bouwen we verder aan de voorzieningen die nodig zijn om de trams te laten rijden. Zo werkt GVB aan de staalconstructie van de hal en Dura Vermeer aan het stroomvoorzieningsgebouw en de opstelsporen. Een deel van de werkzaamheden aan het viaduct over de N201 is uitgesteld naar april. Omwonenden informeren we daar tegen die tijd over.

Spoordijk

De brug over de Hoofdtocht, bij de Randweg, krijgt in februari steeds meer vorm. Om de werkzaamheden rond de Randweg goed uit te kunnen voeren, krijgt gemotoriseerd verkeer vanaf eind februari tot eind maart te maken met een om-en-om-regeling ter hoogte van de spoordijk: verkeer maakt in beide richting om en om gebruik van dezelfde rijstrook.

Op de spoordijk zelf werken we in februari aan de betonnen onderbaan van de trambaan bij halte Aan de Zoom. Ook halte Aan de Zoom krijgt deze maand vorm, we leggen de tramperrons aan, plaatsen het geluidscherm, de fietsenstalling en hekwerken voor de haltes. Daarnaast werken we verder aan de duiker onder het voetpad bij Zonnedauw door, brengen we funderingen aan voor de verschillende installaties op de halte en bij de spoorkruising en beginnen we met de bestrating op de halte.

Vanaf zaterdag 25 februari tot en met zondag 5 maart is de oversteek Aan de Zoom-Faunalaan afgesloten, we leggen dan de spoorkruising aan. Dat doen we in de voorjaarsvakantie, zodat fietsers en voetgangers van en naar de scholen hier zo min mogelijk hinder van ondervinden.

Busbaan Faunalaan-busstation

Op de busbaan gaat de ombouw naar een gecombineerde bus-/trambaan verder. De betonnen onderbaan is bij het busstation al gestort, begin februari storten we beton tussen Aan de Zoom en de Zijdelweg. Daarna leggen we de spoorstaven op de busbaan en het busstation op zijn plaats en lassen we deze aan elkaar. Ook isoleren we de spoorstaven, dit is de zogenaamde Bremerspoorconstructie.

De verkeerssituatie op de Zijdelweg verandert in de loop van februari. Het eerste deel van het viaduct (zijde Alkwin College) is vervangen, vanaf maandag 13 februari vernieuwen we het tweede deel (zijde busstation). In februari vinden er vooral sloopwerkzaamheden aan het viaduct plaats. Daarom werken we van woensdagavond 8 tot en met zaterdagochtend 11 februari ’s nachts (19.00-05.00 uur) op het viaduct: we passen dan de verkeerssituatie aan naar de nieuwe werksituatie. De nacht van zaterdag 11 op zondag 12 februari is een reservenacht. Er is een omleiding in deze periode. De werkzaamheden op het viaduct duren nog tot half mei 2023.

Busbaan Boerlagelaan-Uithoorn Centrum

In de eerste helft van februari hangen we de bovenleidingsdraden op. De masten hiervoor plaatsten we al eerder. Het ophangen van de bovenleiding kan helaas alleen als er geen bussen rijden. Daarom voeren we deze werkzaamheden uit in vijf nachten: van maandag 6 februari tot en met zaterdag 11 februari tussen 01.00 uur en 05.00 uur. De afwerking gebeurt overdag met een rijdende afzetting, de bus rijdt dan volgens dienstregeling.

De kruising van de busbaan met de Boerlagelaan is in februari twee weekenden afgesloten: van 17-20 februari en van 24-27 februari. Tijdens deze weekenden richten we de kruising definitief in: we verwijderen bestaande asfalt en asfalteren de kruising opnieuw en brengen bestrating en detectielussen op de kruising en op het busstation aan. Ook sluiten we de definitieve verkeerslichten (nu staan er tijdelijke verkeerslichten) en andere installaties (zoals openbare verlichting) aan. In dezelfde weekenden vinden bij de Amsterdamseweg/halte Uithoorn Centrum slijpwerkzaamheden plaats, ook hier brengen we detectielussen aan. Dit doen we deels ’s nachts als er geen bussen rijden.

Aanplant van groen

In het voorjaar planten we gefaseerd groen aan rond de trambaan, op de locaties waar de werkzaamheden al zijn afgerond.

Foto’s: Roy Fischer

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wil u dit bericht delen?